Katalog

Iwona Nowoczyn, 2012-05-17
Gdynia

Edukacja dla bezpieczeństwa, Scenariusze

Scenariusz zajęć komunikacyjnych

- n +

SCENARIUSZ ZAJĘĆ ZINTEGROWANYCH
Z ZAKRESU WYCHOWANIA KOMUNIKACYJNEGO

Prowadząca – mgr Iwona Nowoczyn
Klasa I d Szkoła Podstawowa Nr 9 w Rumi
Temat: Jak poruszać się bezpiecznie po drodze?
Rodzaje aktywności: polonistyczna, środowiskowa, plastyczno-techniczna, motoryczno-ruchowa ,
Czas trwania: 45 min.
Cele zajęć:
Ogólne:
 Poznanie zasad obowiązujących pieszego, który porusza się po drogach,
 Wdrażanie nawyków i umiejętności związanych z bezpiecznym uczestnictwem w ruchu drogowym
 Kształtowanie umiejętności bezpiecznego działania w różnych sytuacjach
Szczegółowe:
Uczeń potrafi:
 Zaśpiewać piosenkę, poruszać się przy muzyce
 Nazwać poszczególne elementy drogi –ulica, chodnik, przejście dla pieszych- zebra, droga rowerowa
 Rozpoznawać podstawowe znaki drogowe
 Prawidłowo reagować na zmianę sygnalizacji świetlnej
 Właściwie przechodzić przez ulicę
 Prawidłowo montować znaczki odblaskowe
 Sprawnie ułożyć puzzle
Metody:
Pogadanka, pokaz, działania praktyczne, dyskusja, problemowa
Formy pracy:
Indywidualna, grupowa,, zbiorowa
Środki dydaktyczne:
płyta CD z nagraniami piosenek, modele samochodów, elementy odblaskowe, puzzle ze znakami drogowymi, kodeks drogowy, ilustracja do opowiadania, latarka, karty pracy, sznurki, makiety ,l.p.
Przebieg zajęć
Rodzaje aktywności
1. Czynności organizacyjno-porządkowe
-powitanie
-przygotowanie do pracy polonistyczna
2. Wprowadzenie do zajęć:-
-przypomnienie piosenki „Czerwone światło”, zabawa przy piosence
-podanie tematu zajęć
-zajęcie miejsc na dywanie
-wysłuchanie opowieści nauczyciela
W pewnym miasteczku ciągle dochodziło do wypadków. Samochody zderzały się, piesi nie mogli przejść bezpiecznie na drugą stronę, dzieci nie jeździły na rowerach. Nikt nie był bezpieczny
-Pokaz ilustracji. Dzieci głośno dyskutują dlaczego tak się działo? Co można zmienić?
Wniosek-brak wytyczonej ulicy, chodnika, itd muzyczna, polonistyczna,
środowiskowa
3. Wyjście na korytarz
- wytyczenie przez dzieci za pomocą sznurka ulicy, skrzyżowania, chodnika, drogi rowerowej, przejścia dla pieszych
-rozdanie modeli samochodów, przydzielenie ról pieszym, kierowcom
-zabawa ruchowa-poruszamy się po drodze motoryczno-ruchowa
4. Udzielenie odpowiedzi na pytanie Czy w miasteczku jest już bezpiecznie?
Czego zabrakło?
-podział na grupy, układanie puzzli - znaki drogowe, naklejenie na kartony plastyczno-techniczna
5. Nazywanie znaków, zastanowienie się, gdzie na ulicy mogą być , ustawianie(znaki- uwaga dzieci ,droga dla pieszych, uwaga sygnały świetlne, uwaga przejście dla pieszych, stop, droga dla rowerów ,uwaga dzieci )
Dyskusja, rozmowa , dlaczego akurat w tym miejscu? Skąd to wiemy? Jak nazywa się zbiór zasad, które obowiązują pieszych i samochody? środowiskowa
6. Pokaz kodeksu drogowego. Przypomnienie wiersza- 5 zasad przechodzenia prze ulicę, pokaz prawidłowego poruszania się pieszych po chodniku, samochodów po ulicy, rowerów po drodze rowerowej
polonistyczna,
środowiskowa
7. Zabawa na ulicy, dzieci są prawidłowymi uczestnikami ruchu drogowego, wymieniają się rolami, tak aby każdy był rowerzystą, kierowcą, pieszym motoryczno=
ruchowa
8. Wysłuchanie piosenki „Znaczki odblaskowe”
-Co jeszcze możemy zrobić aby być bezpiecznym w drodze do i ze szkoły?
-Wybranie odpowiedniego stroju zaopatrzonego w elementy odblaskowe.
-Doświadczenie-jak widoczny jest pieszy na drodze o zmroku z elementami odblaskowymi i bez.
-prawidłowe mocowanie elementów odblaskowych muzyczna,
polonistyczna,
środowiskowa
9. Powrót do klasy
Wypełnienie przy pomocy nauczyciela kart pracy – załącznik
polonistyczna
10. Podsumowanie, zadanie pracy domowej- Wykonaj pracę plastyczną Jestem bezpieczny na drodze do i ze szkoły.
plastyczno-techniczna

Załącznik
Karta pracy dla ucznia
Prawdziwą odpowiedź zamaluj na zielono, fałszywą na czerwono. Potem policz ile masz czerwonych pól a ile zielonych.
1.
Zebra to przejście dla pieszych.
Czerwone światło mówi –idź!
Znak stop jest w kształcie trójkąta.
Chodnik jest przeznaczony dla pieszych.
Rowerem poruszamy się tylko po parkingu.
Jeździmy prawą stroną drogi.
Znaczki odblaskowe są bardzo potrzebne.


KOŁA CZERWONE KOŁA ZIELONE
1 2 3 4 1 2 3 4

Więcej jest kół ……………………………………………………………….
Umiesz bezpiecznie poruszać się po drodze!

2
Pomaluj sygnalizator świetlny.
 Czerwony - STÓJ
 Żółty - PRZYGTOTUJ SIĘ
 Zielony - IDŹ
Wyświetleń: 1965


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.