Katalog

Justyna Sawicka, 2012-05-18
Deszczno

Język polski, Sprawozdania

Sprawozdanie

- n +

Sprawozdanie roczne z realizacji planu rozwoju zawodowego

mgr Justyna Sawicka
nauczyciel języka polskiego
w I Społecznym Liceum Ogólnokształcącym w Gorzowie Wlkp.

Posiadany stopień awansu zawodowego: nauczyciel kontraktowy
Okres odbywania stażu: od 1 września 2009 r. do 31 maja 2012 r.
Główny cel: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego
Opiekun stażu: mgr Halina SumisławskaPo ponownej analizie dokumentów i planu rozwoju zawodowego przedstawię realizację zadań za okres 01.09.2010 – 30.06.2011.

W czasie odbywania stażu, zgodnie z rozporządzeniem o awansie zawodowym, uczestniczyłam w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej zadań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych i innych wynikających ze Statutu Szkoły.

Wciąż gromadzę świadectwa potwierdzające zdobyte przeze mnie kwalifikacje zawodowe oraz udział w różnych formach doskonalenia zawodowego:
キ Szkolenie dla nauczycieli na temat transplantacji w ramach projektu edukacyjnego Transplantacja - jestm na TAK. Podziel się swoja decyzją. Zorganizowanym przez Stowarzyszenie "Życie po przeszczepie" (CERTYFIKAT);
キ Spotkanie warsztatowe Akademia Maturalna WSZPWN - wirtualna pomoc, rzeczywisty efekt dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych (CERTYFIKAT);
キ Szkolenie dla nauczycieli nadzorujących przebieg egzaminu maturalnego 2011.
Prowadzę teczkę z dokumentami zaświadczającymi moją pracę dydaktyczną i opiekuńczo – wychowawczą. Zebrane przeze mnie dokumenty stanowią nie tylko potwierdzenie moich kwalifikacji i umiejętności, ale również okazały się pomocne przy redagowaniu sprawozdania rocznego z realizacji stażu.

W październiku 2010 roku otrzymałam Nagrodę Dyrektora Szkoły z okazji Dnia Edukacji Narodowej za osiągnięcia i zaangażoowanie w pracy dydaktyczno – wychowawczej. Nie ukrywam, że było to dla mnie wielkim wyróżnieniem, które sprawiło, że pozyskałam dodatkową energię i siłę do pracy. Przyniosły mi one dużą satysfakcję, ponieważ zaangażowanie, które wkładam w wykonywanie swojego zawodu, nie pozostały niezauważone.

W roku szkolnym 2010/2011 przeprowadziliśmy w naszej szkole trzy próbne matury z części humanistycznej. Sprawdzając arkusze egzaminacyjne uczniów, wyciągnęłam wnioski do dalszej pracy, co pomogło w podnoszeniu wyników nauczania. W związku z czym wszyscy uczniowie przystępujący do majowego egzaminu dojrzałości z języka polskiego, zaliczyli go pozytywnie.

Również współpracowałam z dyrektorem Zespołu Szkół dla Dorosłych "Edukacja" w Gorzowie Wlkp., pełniąc w tej placówce funkcję członka w Szkolnym Zespole Egzaminacyjnym. Starałam się, aby matura 2011 przeprowadzona była wzorowo i zgodnie z procedurami wyznaczonymi przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

Jak co roku dyrektor I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego powierzył mi opracowanie listy tematów z języka polskiego na część ustną egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2011/2012.

Na rozwój zawodowy wpłynęło także powierzenie mi wychowawstwa w klasie maturalnej, które wymagało ode mnie stworzenie plany pracy wychowawczej, prowadzenie dokumentacji szkolnej (dziennik lekcyjny, arkusze, świadectwa) oraz wysyłanie miesięcznych raportów do rodziców. Jako wychowawca klasy III A starałam się stworzyć zespół klasowy zintegrowany, w którym każdy uczeń będzie czuł się akceptowany i szanowany. Nauczyłam się, że dobry nauczyciel to ten, który nierzadko bywa też psychologiem, powiernikiem. Znam sytuację rodzinną swoich wychowanków i wiem, komu potrzebna jest pomoc rzeczowa czy wsparcie psychologiczne. Także kontakt z rodzicami pozwolił mi poznać ich problemy i oczekiwania wobec szkoły. Dzięki temu łatwiej było mi udzielać im pomocy. W pracy nad integracją zespołu klasowego wykorzystywałam lekcje wychowawcze do przeprowadzania ćwiczeń w grupie, ćwiczeń metodą dramy czy dyskusji panelowych.
W tym roku byliśmy odpowiedzialni za organizowanie:
キ apelu z okazju Dnia Nauczyciela (scenariusz),
キ Mikołajek klasowych,
キ Studniówki, która odbyła się w Domu Weselnym "Szczęście" (scenariusz),
キ Walentynek szkolnych.
Również zaangażowaliśmy się w organizację XX Biegów Niepogległościowych, Wigilii szkolnej, Dnia otwartego ISLO.

Praca nad frekwencją i motywowanie uczniów do nauki spowodowały, iż moja klasa uzyskała średnią klasową 3,94, a dwóch uczniów ukończyło szkołę z wyróżnieniem: Maciej Krzowski 4,43 i Maciej Pomorski 4,15.

Staram się, aby gabinet, w którym odbywają się lekcje języka polskiego, był przytulny i pomagał mi w ciekawym prowadzeniu lekcji. W tym celu na ścianach powiesiłam tablice pomocnicze oraz telewizor z DVD, który kupiłam dzięki dyrektorowi szkoły. W klasie zostały zamontowane żaluzje, co ułatwia nam na zajęciach oglądanie filmów, korzystanie z projektora lub rzutnika. Wykorzystanie mass mediów w pracy pedagogicznej zaktywizowało uczniów do pracy i dało mi możliwość sięgnięcia po ciekawe metody prowadzenia zajęć. W klasie mam również możliwość gromadzenia materiałów dydaktycznych: testy, czasopisma, scenariusze lekcji, płyty CD i DVD, lektuty, podręczniki.

Wykorzystanie komputera i Internetu w pracy dydaktycznej przynosi korzyści mnie i moim uczniom. Daje również możliwość dostępu do nieograniczonej ilości materiałów, co skutkuje poszerzeniem wiedzy merytorycznej. Opracowywanie niektórych materiałów metodą komputerową ułatwia ich wizualizację, co w pełni odpowiada najbardziej preferowanemu wśród uczniów sposobowi percepcji. W ten sposób wzbudzam w nich zainteresowanie przedmiotem i skłaniam do samodzielnego poszukiwania wiedzy. Jako nauczyciel, który korzysta na bieżąco z Internetu, mam możliwość wymiany doświadczeń i spostrzeżeń z innymi nauczycielami z całej Polski dzięki uczestniczeniu w kilku grupach dyskusyjnych i pozyskiwania informacji o nowościach na rynku wydawniczym.
W swojej pracy wykorzystuję technologię komputerową, gdyż:
キ Testy, sprawdziany, krzyżówki i inne pomoce dydaktyczne przygotowuję z wykorzystaniem komputera.
キ Komputer służy mi także do tworzenia opracowań czy dokumentów szkolnych, a także dokumentów związanych z rozwojem zawodowym, czego dowodem jest niniejsze sprawozdanie.
キ Portale internetowe (np.www.eduinfo.pl, www.profesor.pl) są dla mnie źródłem nowinek ze świata edukacji.
キ Zasoby informacyjne Internetu pomagają mi w przygotowaniu do lekcji.
キ W Internecie odnalazłam wiele praktycznych informacji dotyczących awansu zawodowego.
キ Założyłam własną skrzynkę e – mailową, na którą otrzymywałam bieżące informacje o nowościach wydawniczych.

W czerwcu tego roku na lekcję języka polskiego w klasie II zaprosiłam dyrektora szkoły. Zajęcia dotyczyły impresjonizmu w malarstwie epoki, a także w poezji Kazimierza Przerwy-Tetmajera. Napisałam scenariusz lekcji i stworzyłam foliogramy, na których umieściłam informacje ułatwiające zrozumienie uczniom zagadnień poruszanych na zajęciach oraz utrwalające zdobytą wiedzę. Pracę ułatwiła mi możliwość wykorzystania na lekcji rzutnika.

W roku szkolnym 2010/2011 byłam odpowiedzialna za organizowanie wyjść młodzieży do kina i teatru. Mieliśmy okazję zobaczyć spektakl Czajka. Portrety miłości oraz Makbet. Odwiedził naszą szkołę Teatr Forma i przedstawił dramat Tango Sławomira Mrożka. Wybraliśmy się także do kina Helios na film Piraci z Karaibów i Czarny czwartek.

Dyrektor szkoły powierzył mi funkcję opiekuna stażu Grzegorza Bednarskiego, który ubiegał się o stopień nauczyciela kontraktowego. Ustaliliśmy zasady współpracy i opracowaliśmy plan rozwoju zawodowego. Służyłam radą i pomocą, zapoznałam kolegę z dokumentacją szkolną, wspierałam w roli wychowawcy i nauczyciela. Napisałam obszerny projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela stażysty, wystawiając mu ocenę pozytywną. Jako członek komisji uczestniczyłam w rozmowie klasyfikacyjnej Grzegorza Bednarskiego, który awansował na nauczyciela kontraktowego. Nasza współpraca była dla mnie cennym doświadczeniem i cieszę się, że mogłam pomóc koledze.Podsumowanie: Autorefleksja pozwoliła mi uświadomić sobie moje mocne i słabe strony jako nauczyciela i wychowawcy. Krytyczny rys pomógł mi również w zaplanowaniu zadań planu rozwoju zawodowego zgodnie z moimi możliwościami. Wyniki swojej pracy poddawałam regularnej ewaluacji. Przeprowadzałam z uczniami rozmowę, by dowiedzieć się, o co stale wzbogacać swój warsztat pracy jako nauczyciel i jako wychowawca. Dokonując autorefleksji brałam pod uwagę opinię dyrektora, doświadczonych kolegów i koleżanek. Doszłam do następujących wniosków:
キ Praca nauczyciela i wychowawcy sprawia mi satysfakcję;
キ Każdy zawód ma swoją specyfikę. W pracy nauczyciela najistotniejszy jest kontakt z uczniem. Metody pracy należy dostosować do indywidualnych cech dziecka.
キ Poziom wiedzy merytorycznej i umiejętności praktyczne pozwalają mi w zadowalający sposób prowadzić proces nauczania;
キ Mam dobry kontakt z uczniami. Nie sprawia mi kłopotu zachęcenie ich do aktywności na zajęciach lekcyjnych i dodatkowych.
キ Harmonijnie współpracuję z rodzicami.
キ Potrafię przekazywać wiedzę.
キ Powinnam stale pracować, by moja wiedza i umiejętności były dostosowane do potrzeb szkoły.
Gorzów Wlkp.,30.06.2011 Justyna Sawicka

..................................
Wyświetleń: 1169


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.