Katalog

Alicja Wieczorek, 2012-05-21
opole

Edukacja czytelnicza, Konspekty

Książka wczoraj i dziś

- n +

Cele zajęć:
- zapoznanie uczniów z dziejami książki i druku
- utrwalenie wiadomości na temat drogi książki od autora do czytelnika (zawody i miejsca związane z książką)
- wprowadzenie związków frazeologicznych związanych z książką i czytelnictwem
- rozwijanie świadomości czytelniczej uczniów

1.Powitanie uczniów i przedstawienie celu spotkania w bibliotece.

2.Zabawa aktywizująca: skojarzenia ze słowem „książka”

3.Prezentacja multimedialna „Książka wczoraj i dziś” (lub omówienie historii książki).

4.Przypomnienie drogi książki od autora do czytelnika, czyli jak powstaje książka.
- zadanie 1 „Zawody związane z książką”
- przypomnienie reguły ortograficznej w pisowni zawodów

5. Wprowadzenie związków frazeologicznych związanych z książką i czytelnictwem
- prezentacja multimedialna
- czytanie fragmentów opowiadania G. Kasdepke „Biały kruk”
- Zadanie 2 -Uzupełnianie zdań związkami frazeologicznymi związanymi z książką
Zadanie 1
Poniżej wymienione są zawody związane z książką. Połącz dany zawód z wykonywaną czynnością. Ułóż etapy powstawania książki we właściwej kolejności.

 księgarz wykonuje ilustracje
 redaktor drukuje książkę
 pisarz sprzedaje książki
 drukarz przygotowuje książkę do druku
 ilustrator pisze książkę

Wyjaśnij pisownię wyrazów:
bibliotekarz- ………………………….
redaktorzy- …………………………..
księgarz- ………………………………
drukarz- ……………………………….
pisarz- …………………………………

Zadanie 2
W wykropkowane miejsca wpisz następujące wyrażenia: biały kruk, bibliofil, czytać od deski do deski, mól książkowy.

1. Dziadek Adama jest miłośnikiem i znawcą książek, czyli…………………………
2. Ania każdą wolną chwilę spędza na czytaniu książek, mama mówi, że jej córka jest………………….. ……………………….
3. Lekturę powinno się czytać od początku do końca, czyli …………………………..
………………………………………………………………………………………….
4. Ta stara, cenna książka to …………………. ……………………..naszej biblioteki.

Ułóż własne zdania z podanymi wyżej wyrażeniami:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Wyświetleń: 2823


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.