Katalog

Dagmara Mazur, 2012-05-22
Rzeszów

Sztuka, Sprawdziany i testy

Test - sztuka średniowiecza

- n +

SZTUKA ŚREDNIOWIECZA - TEST

1. Rozeta to:
a) Kolisty otwór w suficie
b) Kolisty otwór ścienny typowy dla architektury romańskiej
c) Kolisty otwór umieszczony w drzwiach

2. Maswerk to:
a) Element dekoracyjny składający się z fragmentów roślinnych i części koła
b) Element dekoracyjny składający się z postaci świętych
c) Element dekoracyjny umieszczony nad ołtarzem

3. Sklepienie kościoła romańskiego to sklepieni:
a) Krzyżowo – żebrowe
b) Kolebkowe
c) Krzyżowe

4. Sklepienie kościoła gotyckiego to sklepienie:
a) Kolebkowe
b) Krzyżowo – żebrowe
c) Krzyżowe

5. Dopasuj nazwę stylu gotycki lub romański do zdań:
a) Styl architektury i plastyki okresu dojrzałego
i późnego średniowiecza
b) Wzniesione w tym stylu budowle charakteryzują się prostą geometrią, masywną a bryłą i małymi oknami
c) Wielkie budowle sakralne tego stylu sięgały „niemal Boga”
d) Styl w sztuce europejskiej, który opanował początkową fazę średniowiecza

6. Apsyda to:
a) Półkoliste zakończenie okna
b) Półkoliste zakończenie prezbiterium
c) Półkoliste zakończenie nawy głównej

7. Transept to:
a) Nawa główna
b) Nawa boczna
c) Nawa poprzeczna

8. Która z wymienionych cech nie występuje w chorale gregoriańskim?
a) Wielogłosowość
b) A capella
c) Wykonuje chór mieszany
d) Tekst w języku polskim i łacińskim

9. Które z wymienionych pieśni nie powstały na terenach Polski w czasie średniowiecza?
a) Już się zmierzcha
b) Bogurodzica
c) Kleszczmy rękoma
d) Gaude Mater Polonia
Wyświetleń: 5809


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.