Katalog

Michał Budziński, 2012-05-24
Lubań

Awans zawodowy, Prezentacje

Zespół Aspergera - refaerat

- n +

Zespół Aspergera

Jest to zaburzenie rozwoju mieszczące się w spektrum autyzmu. Charakteryzuje się upośledzeniem komunikacji dwustronnej, komunikacji słownej i pozasłownej, niechęcią do zaakceptowania zmian, brakiem giętkości myślenia oraz bardzo szczególnymi zainteresowaniami. Mocną stroną osób z AS jest zapamiętywanie faktów, dat, postaci. Wielu z nich jest uzdolnionych matematycznie.

Genetyczne
uwarunkowane genem EN2 na chromosomie 7, a także innymi genami znajdującymi się na chromosomach 3, 4, 11

Toksoplazmoza
Pasożytnicza choroba ludzi i zwierząt spowodowana zarażeniem pierwotniakiem Toxoplasma gondii.
Żywicielem ostatecznym są koty domowe i niektóre kotowate. Żywicielem pośrednim zaś wszystkie ssaki łącznie z człowiekiem oraz ptaki.

Całościowe zaburzenia rozwoju człowieka
Nieprawidłowości te dotyczą wszystkich obszarów życia danej osoby, choć ich nasilenie może być różne. Podstawową, najlepiej poznaną jednostką wśród całościowych zaburzeń rozwoju jest autyzm dziecięcy, coraz częściej prawidłowo diagnozowany już u bardzo małych dzieci. Tymczasem ZA na ogół pozostaje nierozpoznany aż do momentu rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole. Sytuacja ta spowodowana jest przede wszystkim bardzo niejednorodnym obrazem objawów we wczesnym dzieciństwie, pewnymi podobieństwami do innych zaburzeń, a przede wszystkim prawidłowym rozwojem poznawczym.
Jednym z pierwszych sygnałów budzącym u rodziców objawy jest opóźniający się u dziecka rozwój mowy, tymczasem kryterium różniącym Zespół Aspergera od autyzmu jest właśnie prawidłowy rozwój mowy we wczesnym dzieciństwie i brak opóźnień rozwoju poznawczego. Ponadto, bardzo często dzieci z ZA dobrze radzą sobie w bezpiecznym środowisku domowym a problemy ujawniają się, gdy zaistnieje potrzeba zaadaptowania się do warunków przedszkola czy szkoły.Zaburzenia rozwoju komunikacji
a) nadmierny perfekcjonizm języka:
Uczeń posługuje się językiem literackim nawet w momentach, gdy wskazane jest użycie kolokwializmu, czy wręcz slangu młodzieżowego. Zdania buduje bardzo dokładnie, przez co sprawia wrażenie osoby ustawicznie „wymądrzającej się”. Czasem używa jednego sformułowania na określenie jednego desygnatu – nie akceptuje wieloznaczności. Niektóre dzieci zwracając się do kolegi/koleżanki posługują się pełnym imieniem i nazwiskiem, co nie jest przyjęte wśród uczniów. Dziecko może wielokrotnie powtarzać zwroty powitania tym samym osobom mimo, że widzi je po raz któryś w ciągu dnia. Częstym zjawiskiem wśród dzieci z ZA jest skłonność do tworzenia neologizmów, które ich zdaniem lepiej opisują jakiś obiekt lub zdarzenie niż słowo powszechnie używane, np. „naprawnik” – mechanik, „odnóżko” – zakręt drogowy itp.

b) trudności w odejściu od literalnych znaczeń wypowiedzi (nadmiernie konkretne rozumienie języka):
Od bardzo mocno nasilonych, gdzie uczeń na pytanie „Masz zegarek?” odpowie „Mam” i powróci do przerwanej czynności, nie rozumiejąc, że w tym pytaniu kryło się drugie – o godzinę. Podobnie poważne trudności maja ci uczniowie, którzy cierpią z powodu poważnego lęku traktując wszelkie zaczepki, czy wręcz groźby ze strony rówieśników niezwykle poważnie. Ze swojej praktyki pamiętam chłopca, żyjącego w stanie ciągłego, głębokiego niepokoju z powodu nauczyciela mającego zwyczaj mobilizowania uczniów do pracy zwrotem: „zatańczycie jak ja wam zagram”. Nie mógł zrozumieć o jaki taniec i granie chodzi, wszak to była lekcja chemii. Innym rodzajem trudności jest niezdolność lub ograniczona zdolność do rozumienia sensu dowcipów, które jak wiadomo stanowią ważny element relacji towarzyskich między dziećmi.
Podobnie rzecz ma się z wszelkimi przysłowiami, czy rozumieniem wypowiedzi sarkastycznych. Brak takich umiejętności sprawia, że dziecko szybko staje się obiektem drwin, których na dodatek często nie rozumie. Może się zdarzyć i tak, dotyczy to sporej grupy dzieci z ZA bardzo dobrze funkcjonujących intelektualnie, że odkryją one na pewnym etapie swojego życia wieloznaczność języka i zafascynuje je to zjawisko. Takie dzieci będą na pamięć uczyć się idiomów, powiedzonek, przysłów. Będą starały się „wyłapywać” z rozmowy sarkazm i ironię, a z czasem mogą stać się prawdziwymi mistrzami absurdu, rozmiłowanymi w korzystaniu z możliwości, jakie daje wieloznaczność języka. Niestety, często będą przy tym zapominać, że podstawową funkcją języka jest porozumiewanie się, a nie zabawy słowne.
c) zaburzenia kompetencji dialogowych:
Ten rodzaj trudności wiąże się z niezwykle popularnymi wśród osób z ZA zaburzeniami pragmatyki. Dziedzina ta dotyczy wykorzystywania języka w kontekście społecznym. Aby móc rozmawiać z drugą osobą musimy rozumieć cały szereg sygnałów pozawerbalnych takich jak postawa ciała rozmówcy, jego mimika, ton głosu, a także potrafić usytuować rozmowę w sytuacji ogólnej. Większość osób zdaje sobie sprawę z tego, że nie należy nowo poznanego człowieka zarzucać informacjami o swoich pasjach, lecz bezpiecznie jest porozmawiać „o niczym”, np. o pogodzie. Dla osób z ZA jest to strata czasu i energii.
Mało tego, wiele z nich nie będzie także w żaden sposób zainteresowane na ile rozmówca chce słuchać tego, co się do niego mówi. Ważne, że oto znalazł się słuchacz, dzięki któremu dziecko z ZA może zrealizować potrzebę opowiadania o ważnych dla siebie sprawach. Ten sam problem pojawia się, gdy dziecko z ZA znajduje się w roli słuchacza. Ono nie posiada naturalnego dla innych zasobu póz, min świadczących o tym, że słucha. Może się zdarzyć, że będzie siedziało bokiem do nauczyciela, z wzrokiem utkwionym gdzieś za oknem, obgryzając ołówek, a zarazem będzie bardzo uważnie śledzić wykład. W sytuacji dialogu z jedną osobą może ujawniać duże zakłopotanie gdy rozmowa toczyć będzie się wokół spraw emocjonalnych, rodzinnych, kiedy rozmówca będzie oczekiwał wsparcia czy rady. Osoby z ZA na ogół nie odczytują takich sygnałów, co sprawia że są odbierane jako niesympatyczne i egocentryczne.
Trudności sprawiają także rozmowy przez telefon. Brak prawidłowo wykształconych wzorców dialogowych nie pozwala skutecznie przewidywać, kiedy należy zacząć własną wypowiedź i osoba z ZA albo będzie miała tendencję do nadmiernej gadatliwości albo będzie przez większość czasu milczeć, bojąc się odezwać i „wejść w słowo”.

d) Zaburzenia prozodii:
Prozodia jest to ta cecha mowy, która pozwala nadawać wypowiedziom barwę i ton. Często mówimy – nie mów takim tonem. Tymczasem uwaga taka może być w znacznym stopniu niezrozumiała dla osoby z ZA, gdyż ona po prostu nie kontroluje, bądź kontroluje w nieznacznym stopniu ton swojej wypowiedzi. Inne zaburzenia prozodii to mowa nadmiernie monotonna, nadmiernie przyspieszona, trudności z akcentowaniem końca zdania czy zdania pytającego. Mowa może być arytmiczna, wypowiedzi przerywane lub nieprawidłowo intonowane.

Strategie wspierania ucznia w zakresie zaburzeń komunikacji:
1. Zawsze należy upewnić się, czy uczeń dobrze zrozumiał polecenie: poproś, by powtórzył je swoimi słowami;

2. Przekazuj komunikaty w sposób maksymalnie jednoznaczny, jeżeli używasz wyrażeń bliskoznacznych, upewnij się, że uczeń wie czego dotyczą;

3. Wytłumacz, dlaczego nie chcesz, by uczeń zwracał się do ciebie w określony sposób, stosuj komunikat: „Gdy mówisz do mnie w ten sposób czuję się..../myślę, że chcesz..../obawiam się...” itp. Daj dziecku szansę na zrozumienie co czujesz, gdy ono do ciebie mówi;

4. Zorganizuj zajęcia, których tematem będzie znaczenie przysłów i idiomów. Na pewno przydadzą się uczniowi z ZA, a z pewnością nie będą także zbędne dla pozostałych uczniów – pomożesz im ubogacać język;

5. Nie zakładaj, że uczeń nie słucha cię, jeżeli nie patrzy w twoją stronę. Czasami osobom z ZA znacznie łatwiej skoncentrować się na tym, co słyszą gdy nie patrzą na osobę mówiącą. Być może warto pozwolić dziecku na takie zachowanie po upewnieniu się, że uważa;

6. Pozwól uczniowi z ZA realizować swoje pasje, ale nie zezwalaj na ciągłe i uporczywe opowiadanie o nich. Pamiętaj jednak, że same zakazy nic nie dadzą – to jest silniejsze od dziecka. Zawrzyj z nim umowę i konsekwentnie jej przestrzegaj. Pomocne mogą być też umówione znaki sygnałowe, na przykład cichy dzwoneczek – uczniowi da znać, że powinien przestać mówić a ty unikniesz ciągłego strofowania, które bywa bardzo deprymujące;

7. Nie upominaj dziecka za ton głosu, czy melodykę wypowiedzi. Jeżeli masz trudność z jej zrozumieniem, poproś o powtórzenie. Pamiętaj, że w poprawie prozodii dziecku pomóc może jedynie specjalista terapii komunikacji lub doświadczony logopeda;

8. Sprawdź, może Twój uczeń lepiej przyswaja polecenia w formie pisemnej, jeżeli tak – połóż na jego ławce mały notes do którego wpisuj dyskretnie najważniejsze polecenia. Pamiętaj, że wiele osób z ZA ma zaburzenia analizatora słuchowego, które mogą utrudniać wyłanianie najważniejszych treści słuchowych z otoczenia;


Zaburzenia rozwoju społecznego.
Jest to druga grupa objawów osiowych dla całościowych zaburzeń rozwoju w tym Zespołu Aspergera. Na ogół nieprawidłowości w tym obszarze są najtrudniejsze do zaakceptowania dla otoczenia. Najczęściej spotykane to:

a) Trudności w podejmowaniu udanych interakcji rówieśniczych
Część osób z ZA deklaruje, że nie potrzebuje przyjaciół, inni natomiast bardzo cierpią z powodu ich braku, jednak nie tylko nie potrafią nawiązywać znajomości, ale przede wszystkim nie wiedzą jak je utrzymać.
Wiele osób z ZA jest nadmiernie ufnych, naiwnych. Wierzą we wszystko co im zostanie powiedziane, stają się łatwymi ofiarami żartów innych dzieci. Często same wzbudzają nieufność u rówieśników, gdyż mogą nie nawiązywać prawidłowo kontaktu wzrokowego przez co są odbierane jako nieszczere. U części osób z ZA zaobserwować można nadmierny infantylizm lub przeciwnie – nadmierną, pozorną dojrzałość zazwyczaj związaną z przesadnie pedantyczną mową i wąskimi zainteresowaniami. Nie należy od osób z ZA oczekiwać, że będą umiejętnie odwzajemniać emocje. Na ogół mają one trudności z rozpoznawaniem zarówno swoich jak i cudzych stanów. W związku z tym będą miały problem z okazywaniem współczucia, empatii i zrozumienia dla uczuć innych osób.
Skoncentrowane na sobie, osoby z ZA sprawiają wrażenie niezwykle egocentrycznych i rzeczywiście: przeniesienie uwagi na problemy otoczenia jest dla nich niezwykle trudne. Stereotypowo łączy się zaburzenia ze spektrum autyzmu z nieśmiałością i u części osób z ZA może ona się pojawić, jednak równie często zauważa się nadmierną nachalność, szczególnie w odniesieniu do trudności z zachowaniem społecznie akceptowalnego dystansu fizycznego oraz przede wszystkim do absorbowania uwagi otoczenia swoimi zainteresowaniami.
Większość dzieci z ZA nie lubi gier i zabaw zespołowych, co też nie przydaje im atrakcyjności w oczach rówieśników.

b) Zachowania trudne – agresja i autoagresja
Dzieci z ZA są niezwykle podatne na stres a jednocześnie mają dużą trudność z regulacją ekspresji swoich stanów emocjonalnych. Wiele z nich charakteryzuje się impulsywnością podobną do tej obserwowanej u osób z ADHD. Dodatkowo, na ogół osoby z ZA funkcjonują w stanie ciągłego przeciążenia otaczającymi ich bodźcami oraz posiadają niską lub nawet bardzo niską samoocenę, co sprzyja nadmiernemu krytycyzmowi wobec siebie. W sytuacji narastającej frustracji, poczucia bezradności lub nasilonego stresu uczeń z ZA może reagować wybuchami wściekłości lub wręcz agresji – zarówno werbalnej, jak i fizycznej.
Z drugiej strony osoby z ZA są niezwykle narażone na depresję. Wysoki poziom możliwości poznawczych sprawia, że dość szybko zaczynają orientować się w swojej odmienności. Trzeba zwracać szczególną uwagę na osoby, które kierują wobec siebie zachowania o charakterze autoagresywnym – u dzieci mogą pojawiać się nawet takie formy jak uderzanie się, przygryzanie dłoni, uderzanie głową o powierzchnie i podobne. W starszym wieku raczej dominuje autoagresja werbalna – obciążanie się winą, obrzucanie się wyzwiskami, planowanie samobójstwa itp.

c) „Dziwne zachowania”
U wielu osób z ZA zaobserwować można dziwne, czasem niepokojące dla otoczenia zachowania – ruchy rąk, mimiczne czy złożone manieryzmy ruchowe całego ciała. Najczęściej związane one są z nieprawidłowościami w zakresie organizacji bodźców sensorycznych. Nadwrażliwość, niedowrażliwość czy też tzw. „biały szum” – wytwarzanie przez układ nerwowy własnych wrażeń zmysłowych – powodują, że osoba nimi dotknięta ujawnia zachowania mające na celu minimalizowanie dyskomfortu związanego z zaburzonym zmysłem. Traktowanie takiego zachowania jako zjawiska niepożądanego społecznie i próby jego wyeliminowania za pomocą kar i nagród nie przynosi zadowalających efektów, a wręcz powoduje narastanie dyskomfortu i ujawnianie się w odpowiedzi na frustrację zachowań trudnych, takich jak agresja i autoagresja. Zaobserwowanie takich zachowań powinno zawsze spowodować skierowanie dziecka na terapię stymulacyjną lub Integracji Sensorycznej – są to jedyne skuteczne metody minimalizowania ilości „dziwnych zachowań”. Inne możliwe przyczyny występowania manieryzmów to: nadruchliwość lub zaburzenia kompulsywne związane z wysokim poziomem lęku. Należy pamiętać, że wszelkie nienaturalne zachowania u osoby z ZA są objawem jej problemów i aby skutecznie je wygaszać, należy przede wszystkim odnaleźć ich przyczynę.

d) „Dziwny wygląd”
Obserwując osoby z ZA wielokrotnie odnotowuje się ich niezgrabność, zaburzenia koordynacji oraz wady postawy. Dziecko może krzywo stawiać stopy, chodzić dziwnie pochylone, nienaturalnie utrzymywać głowę, często przewracać się, wpadać na sprzęty, mieć brzydkie, nieczytelne pismo, uogólnione trudności manualne. Część z tych cech jest także uwarunkowana zaburzeniami organizacji bodźców sensorycznych, dlatego zawsze należy pamiętać, żeby skierować dziecko na terapię stymulacyjną. Ponadto, większość osób z ZA cierpi z powodu dyspraksji – trudności z wykonywaniem ruchów celowych, zarówno w obrębie motoryki dużej, jak i małej. Taka osoba wie, jaki ruch chciałaby wykonać, ale wykonanie to jest zaburzone – spóźnione, przyspieszone, niedokładne. U podłoża dyspraksji leżą zarówno zaburzenia czucia głębokiego – stawów, mięśni jak również nieprawidłowe napięcie mięśniowe. Ponadto u wielu osób z ZA obserwuje się tzw. „cechy marfanowskie” – nienaturalnie długie kończyny i palce, nadruchliwość stawów – przeprosty, „strzelanie stawów” i bardzo dużą gibkość ciała. Takie cechy wynikają prawdopodobnie z zaburzeń w obrębie tkanki łącznej związanych z niedoborem kolagenu. Utrudniają one wykonywanie precyzyjnych ruchów dłoni oraz pisanie. Często mogą wiązać się z silnym bólem stawów.
Kolejnym aspektem wyglądu osób z ZA są często obserwowane trudności z utrzymaniem higieny oraz skłonność do niestarannego ubioru. Związane jest to na ogół z trudnością w rozumieniu norm społecznych. Osoba z ZA może nie rozumieć, że otoczenie nie akceptuje ludzi zaniedbanych, brudnych i niestarannie ubranych. Intensywne skoncentrowanie na własnych pasjach może powodować, że osobie z ZA żal będzie czasu na tak „prozaiczne” czynności jak kąpiel czy dbanie o ubiór. Zaburzenia w organizacji bodźców sensorycznych mogą powodować, że kąpiel będzie odbierana jako nieprzyjemna, czasem wręcz bolesna. Ubrania dla innych miłe w dotyku i wygodne, osobie z ZA mogą wydawać się szorstkie, nieprzyjemne i ciasne. Wiele osób z ZA przyzwyczaja się do jednego rodzaju kroju i kolorystyki ubrań i nie toleruje w tym względzie zmian, nie przejmując się modą, przez co stać mogą się obiektem drwin otoczenia.

e) Fobia społeczna
Ludzie posiadają wrodzona predyspozycję do tworzenia i podtrzymywania więzi społecznych. Na tym tle szczególnie wyróżniają się osoby, które nie tylko nie poszukują kontaktu z innymi, ale wręcz go unikają. U części dzieci i młodzieży z ZA, na skutek licznych niepowodzeń społecznych, rozwijają się zaburzenia lękowe o charakterze fobii społecznej. Osoba taka będzie reagować silnym niepokojem na konieczność publicznego wypowiadania się, pisanie w obecności innych osób, uczestniczenia w spotkaniach towarzyskich. Lęk pojawić się może nawet w odniesieniu do rozmowy telefonicznej czy konieczności skorzystania z publicznej toalety lub środków komunikacji. Często pojawia się lęk przed szkołą. Fobia społeczna wiąże się z obawą przed ośmieszeniem, kompromitacją czy upokorzeniem, czego osoby z ZA często doświadczają. Należy jednoznacznie podkreślić, że silny lęk społeczny to nie to samo, co nieśmiałość. Osoba z fobią społeczną, w sytuacji kontaktów z innymi ludźmi lub będąc w centrum uwagi reaguje lękiem paraliżującym a czasem paniką. Występują objawy somatyczne, takie jak przyśpieszone bicie serca, pocenie się, zawroty głowy, mdłości, ból głowy, szum w uszach, poczucie „pustki w głowie”, bełkotliwa mowa. Nie należy jednak utożsamiać fobii społecznej z ZA. Nie każda osoba z ZA przejawia zaburzenia lękowe. Na ogół są one wtórnym efektem negatywnych doświadczeń, choć nie bez znaczenia jest także, często obserwowany u osób z kontinuum autystycznego, obniżony poziom serotoniny. Należy pamiętać, że fobia jest poważnym zaburzeniem współwystępującym, które wymaga terapii psychologicznej, a czasami leczenia farmakologicznego.


Strategie wspierania ucznia w zakresie zaburzeń społecznych:
1. Otocz ucznia z ZA dyskretną opieką – pamiętaj, że stać się on może łatwym celem dla zaczepek i prowokacji. Wielu z tych uczniów staje się łatwa ofiarą rówieśników, a równocześnie niesprawiedliwości nauczycieli, którzy nieświadomi prowokacji kierowanych wobec niezwykle łatwowiernego dziecka z ZA karają je za zachowania do których zostało namówione przez innych uczniów, ku ich uciesze.

2. Jeżeli planujesz zadanie wymagające pracy grupowej, lub parami wprowadź system losowego doboru dzieci do grup. W przeciwnym wypadku może się okazać, że uczeń z ZA zawsze będzie zostawał bez pary, lub jako ostatni będzie wybierany do grupy. Sytuacja taka nie tylko będzie pogłębiać izolację dziecka, ale także niekorzystnie wpłynie na jego rozwój poznawczy – podejmowanie pracy zespołowej jest szczególnie pożądane w procesie kształcenia dziecka ze spektrum autyzmu.

3. Postaraj się pracować z uczniem nad zachowaniami, które są trudne do zaakceptowania przez otoczenie, lecz nie przejmuj się tymi, które są po prostu dziwaczne. Skieruj ucznia na zajęcia terapii stymulacyjnej i pomóż mu zrozumieć dlaczego wykonuje dziwne gesty lub ruchy. Nie wyśmiewaj, nie próbuj go zawstydzać. To nic nie da, a tylko pogłębi frustrację dziecka.

4. Pomóż rodzicom zaplanować skuteczną strategię pracy nad higieną i wyglądem. Opracujcie wspólnie z uczniem i jego rodzicami plany aktywności, w których znajdzie się czas na dbałość o własny wygląd.

5. Zadbaj, żeby otoczenie klasowe pozbawione było nadmiernej ilości bodźców. Poszukaj Twojemu uczniowi najlepszego dla niego miejsca w sali.

6. Nie oczekuj od ucznia z ZA spontanicznej empatii. Zawsze wytłumacz, co czujesz i sprawdź, czy uczeń zrozumiał. Postaraj się odwoływać do jego doświadczeń. Jeżeli zauważysz u ucznia zachowanie empatyczne czy współczujące, zawsze nazwij je i pochwal dziecko – w ten sposób pomożesz mu zrozumieć, jakich zachowań oczekuje od niego otoczenie.

7. Zachowaj cierpliwość, gdy uczeń wpada w złość lub jest agresywny. Jeżeli jest to możliwe postaraj się usunąć ucznia z obszaru działania bodźca, który wywołał atak złości. Spróbuj wypracować z dzieckiem techniki relaksacyjne, które będziesz mógł zaproponować mu w ataku. Nie stosuj przemocy, lecz nie dopuść także, by dziecko skrzywdziło Ciebie bądź innego ucznia. Po opanowaniu sytuacji zawsze postaraj się wyjaśnić, co spowodowało złość. Rozmawiaj ze swoim uczniem, ucz go innych sposobów rozładowywania napięcia. W pracy nad zachowaniem możesz wykorzystać techniki samoobserwacji w czasie tygodnia – zachęć ucznia, żeby oznaczał każdy dzień w którym nie doszło do ataku złości wybranym symbolem. Pod koniec tygodnia policzcie je. Nagradzaj zwiększanie się ilości dni bez ataku a nie karaj za jego wystąpienie. Pamiętaj, że pozytywne wzmocnienia działają silniej niż negatywne.

8. Współpracuj z rodzicami ucznia. Posłuchaj ich uwag, czasem mają już gotowe strategie radzenia sobie z trudnościami dziecka. Nie krytykuj, nie obwiniaj rodziców. Jeżeli uda Ci się wypracować z uczniem jakąś strategię – przekaż ją rodzicom, lecz nie oczekuj, że zareagują od razu. Być może będą potrzebowali czasu i Twojego wsparcia. Pamiętaj, że konsekwencja działań wychowawczych w szkole i w domu przynosi najlepsze rezultaty, lecz nie zapominaj, że rodzice są w znacznie trudniejszej sytuacji niż Ty – oni mają dziecko z Zespołem Aspergera na codzień.

9. Jeżeli dostrzeżesz nadmierny lęk u dziecka związany z kontaktami społecznymi, lub skierowany w innym kierunku, nie bagatelizuj tej obserwacji. Pamiętaj, że fobia nie jest cechą osób z Zespołem Aspergera, a współwystępującym problemem, który dodatkowo może komplikować życie Twojego ucznia. Porozmawiaj z rodzicami dziecka. Być może konieczna będzie konsultacja psychiatryczna, terapia psychologiczna, a w szczególnych przypadkach nawet leczenie farmakologiczne.

Ograniczone, stereotypowe zachowania i zainteresowania
Osoby z ZA mają często trudności z akceptowaniem zmian. Swoje życie układają według samodzielnie określonych zasad. Zmiana w rutynie może wywołać u nich uczucie głębokiego niepokoju, lęku i frustracji. Stereotypie u osób z ZA przejawiają się najczęściej w następujących obszarach:

a) Codzienna rutyna
Świat przewidywalny, to świat bezpieczny. Przewidywalne jest to, co powtarzalne. Oczywiście, wielu ludzi, którzy nie mają Zespołu Aspergera, z tych samych powodów lubi rutynę. U osób z ZA potrzeba powtarzalności bywa jednak niezwykle nasilona. Dziecko może nie akceptować najmniejszych zmian w porządku dnia czy tygodnia. Raz zaplanowane wydarzenie nie może zostać odwołane w ostatnim momencie, bo wywoła to głęboką frustrację. Obserwacje kliniczne pokazują, że nasilenie potrzeby niezmienności wydarzeń pojawia się bezpośrednio w wyniku lęku. Może on być spowodowany niepewnością w kontaktach społecznych, doświadczeniem upokorzenia czy też trudnością w rozumieniu koncepcji upływu czasu. W warunkach szkoły szczególnie trudne mogą być dla ucznia zmiany nauczycieli, zwłaszcza związane ze zmianą nauczania zintegrowanego na przedmiotowe.

b) Potrzeba niezmienności w otoczeniu
Dzieci z ZA bardzo często nie tolerują nawet najmniejszych zmian w najbliższym otoczeniu. Denerwują się gdy przestawia się ich rzeczy, zmienia układ ikon na monitorze komputera. Bywa, że niemożliwe staje się przeprowadzanie remontu w mieszkaniu. Mogą mieć ogromny problem ze zmiana poziomu nauczania, czy nauczyciela. Każde nowe dziecko w klasie stanowić będzie zagrożenie. Podobnie jak w wypadku potrzeby niezmienności wydarzeń, potrzeba niezmienności w otoczeniu częściowo powodowana jest lękiem dziecka przed nieznanym.
Jest jednak także inny, niezwykle ważny czynnik przyczyniający się do powstawania tego problemu. Osoby z autyzmem i ZA na ogół posługują się formą myślenia nazywaną „myśleniem obrazowym”. Każda myśl dziecka jest obrazem. Kiedy myśli o nauczycielu, widzi setki obrazów konkretnych nauczycieli – pani od polskiego, pana od matematyki, panią od chemii. Nie ma dla nich ogólnego pojęcia "nauczyciel". Proces tworzenia pojęć tworzy się na drodze uogólniania, podczas gdy zazwyczaj przebiega odwrotnie – od ogółu do szczegółu.
W umyśle dziecka z ZA nie ma ogólnych, abstrakcyjnych pojęć opartych na słownictwie.
Sprawne poruszanie się w przestrzeni zapamiętywanej z użyciem „myślowych obrazów” wymaga ogromnej pojemności pamięci a zarazem niezwykłej zdolności do szybkiego odtwarzania zgromadzonych w niej obrazów. Jeżeli cokolwiek zmieni się w otoczeniu – mózg dziecka musi „skatalogować” kolejny, czasem bardzo podobny do poprzedniego obraz. Każdorazowe przeszukiwanie tak obszernej bazy danych jest niezwykle uciążliwe.

c) Pasje i zainteresowania
Jednym z podstawowych objawów Zespołu Aspergera są niezwykle nasilone, czasem nietypowe zainteresowania dziecka. Czasem przyjmują one postać kolekcjonowania – rzeczy lub informacji. Kiedy indziej mają charakter prawdziwych, niezwykle pogłębionych pasji.
Dziecko z ZA w wieku kilku lat może być prawdziwym ekspertem w dziedzinie, która je interesuje i jak równy z równym rozmawiać z dorosłymi specjalistami. Z obserwacji i literatury wynika, że zainteresowania te dotyczą bardzo często, w młodszym wieku dinozaurów, środków transportu i map, a wieku starszym komputerów i fantastyki. Zazwyczaj okresy fascynacji jednym zagadnieniem trwają bardzo długo, a ich intensywność jest tak duża, że istnieje ryzyko ograniczenia aktywności dziecka w innych dziedzinach życia. Należy jednak pamiętać, że umiejętne pokierowanie procesem edukacji może sprawić, że młody człowiek będzie odnosił ogromne sukcesy. Może stać się chlubą szkoły jako wybitny olimpijczyk lub zabłysnąć jako utalentowany artysta, jeżeli jego zainteresowania związane są z rysunkiem, teatrem czy muzyką, co także jest często udziałem dzieci z ZA.

Strategie wspierania ucznia w zakresie zaburzeń związanych z aktywnością i zachowaniem:
1. Zawsze informuj dziecko o czynnościach, które mają nastąpić.

2. Wprowadź do pracy edukacyjnej plany aktywności – pozwolą dziecku w łatwy sposób ogarniać całość wydarzeń zaplanowanych na dany dzień, czy też podczas określonej lekcji.

3. Nie oczekuj, że dziecko będzie zachowywać tak, jak jego rówieśnicy. Nie karaj go za to, że jest inne.

4. Spróbuj rozpoznać, jakie sytuacje wywołują największą frustrację i próbuj ich unikać.

5. Zawsze staraj się zrozumieć, co leży u podłoża złego zachowania dziecka. Nie ograniczaj się do najprostszych hipotez.

6. Jeśli coś obiecujesz, zawsze dotrzymuj słowa. Jeśli coś planujesz i przedstawiasz plan dziecku – nie zmieniaj go.

7. Zawsze pochwal, jeżeli uczeń sam będzie pamiętał o czymś, czego zazwyczaj zapomina.

8. Ustal w szkole bezpieczne miejsce, gdzie Twój uczeń będzie mógł się odizolować, gdy osiągnie zbyt wysoki poziom frustracji.

9. Przeprowadzając zmianę wystroju klasy, pracowni, poinformuj o tym ucznia z ZA, zachęć go by pomógł Ci w pracy – to pozwoli mu spokojnie zaadaptować się do nadchodzących zmian.

10. Przejście do kolejnego etapu edukacyjnego może być dla dziecka z ZA wydarzeniem traumatycznym. Przygotowuj je do tego w sposób szczególnie rozważny. Jeżeli zajdzie taka potrzeba skorzystaj z pomocy psychologa, najlepiej specjalizującego się w pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu.


Porady dla nauczyciela:
1. Osoby cierpiące na autyzm mają kłopoty z umiejętnościami organizacyjnymi, niezależnie od wykazywanego poziomu inteligencji lub wieku. Nawet dotknięty autyzmem uczeń „piątkowy”, posiadający fotograficzną pamięć, może nie być w stanie zapamiętać, że na zajęcia trzeba przynieść ołówek – może mieć też kłopoty z zapamiętaniem ostatecznego terminu oddania pracy pisemnej. W takich przypadkach należy zapewnić uczniowi pomoc – w możliwie jak najmniej restrykcyjny sposób. Realizowane strategie mogą obejmować umieszczenie przez ucznia rysunku ołówka na okładce zeszytu czy prowadzenie listy zadań, które ma wykonać w domu. Zawsze chwal ucznia, który już pamięta o czymś, o czym wcześniej zapominał. Nigdy nie oczerniaj go ani nie „męcz”, gdy mu się to nie uda. Przeprowadzenie wykładu na ten temat nie tylko NIE pomoże, ale często tylko pogorszy problem. Uczeń może zacząć wierzyć, iż nie potrafi zapamiętać, że musi przynieść na zajęcia wymagane rzeczy.
Uczniowie ci często wydają się mieć najschludniejsze bądź najbardziej nieuporządkowane ławki lub szafki szkolne. Uczeń siedzący przy ławce, na której panuje największy bałagan, będzie potrzebował twojej pomocy – będziesz musiał pomóc mu często sprzątać ławkę lub szafkę, tak by mógł znaleźć potrzebne rzeczy. Po prostu pamiętaj, że bałagan prawdopodobnie nie jest jego świadomym wyborem. Najprawdopodobniej nie jest w stanie wykonać tego rodzaju zadania organizacyjnego bez uprzedniego specjalnego przeszkolenia. Próbuj uczyć go umiejętności organizacyjnych posuwając się naprzód małymi, konkretnymi krokami.

2. Osoby dotknięte autyzmem mają problemy z myśleniem abstrakcyjnym i pojęciowym. Niektóre z nich mogą w końcu nauczyć się myślenia abstrakcyjnego, jednak pozostałe nie nauczą się tego nigdy. Gdy konieczne jest zastosowanie pojęć abstrakcyjnych, wykorzystuj wskazówki wizualne, takie jak rysunki czy słowo pisane, wspomagając rozumienie abstrakcyjnych idei. Unikaj zadawania niejasnych pytań, takich jak „Dlaczego to zrobiłeś?”. Zamiast tego powiedz „Nie podobało mi się, kiedy gwałtownie zamknąłeś książkę, gdy powiedziałem, że czas na ćwiczenia gimnastyczne. Następnym razem ostrożnie odłóż książkę i powiedz mi, że jesteś zły. Czy chciałeś pokazać mi, że nie chcesz iść na salę gimnastyczną, czy że nie chcesz przerywać czytania?” Unikaj zadawania pytań opisowych. Bądź tak konkretny, jak to tylko możliwe we wszystkich twoich interakcjach z tymi uczniami.

3. Każdy przypadek zwiększenia intensywności nietypowych lub trudnych do zaakceptowania zachowań wskazuje prawdopodobnie na zwiększenie poziomu stresu. Niekiedy stres jest powodowany przez uczucie utraty kontroli. Nieraz stres zostanie złagodzony jedynie wówczas, gdy uczeń fizycznie usunie się spod wpływu stresującego zdarzenia czy sytuacji. Jeżeli tak się stanie, należy opracować program, który pomoże uczniowi wrócić do stresującej sytuacji lub pozostać pod jej wpływem. Gdy tak się stanie, przydatne może okazać się posiadanie „bezpiecznego miejsca” bądź kontakt z „bezpieczną osobą”.

4. Nie traktuj złego zachowania zbyt osobiście. Dobrze funkcjonująca osoba dotknięta autyzmem nie jest człowiekiem skłonnym do manipulacji i spiskowania, próbującym utrudnić ci życie. Osoby takie rzadko, jeżeli w ogóle, są w stanie dopuszczać się manipulacji. Złe zachowanie jest zwykle efektem starań zmierzających do wyjścia cało z doświadczeń, które mogą powodować wystąpienie zakłopotania, dezorientacji czy strachu. Osoby dotknięte autyzmem są egocentrykami – jest to spowodowane naturą trapiącej ich ułomności. Dla większości odczytywanie reakcji innych ludzi jest skrajnie trudne.

5. Używaj i interpretuj język dosłownie. Dopóki nie poznasz zdolności konkretnej osoby, powinieneś unikać:
 idiomów (np. „podaruj sobie!”, „nie bądź taki szybki Bill!” czy „nie taki diabeł straszny”)
 podwójnych znaczeń (większość dowcipów wykorzystuje podwójne znaczenia)
 sarkazmu (np. nie mów „Wspaniale!" po tym jak uczeń właśnie rozlał butelkę keczupu na stole)
 przezwisk
 „miłych" odzywek (np. „Chłopcze”, „Koleś”, czy „Mądralo”)

6. Pamiętaj, że mimika i inne społeczne wskazówki mogą nie zostać zrozumiane. Większość osób dotkniętych autyzmem ma trudności z odczytywaniem wyrazu twarzy oraz mowy ciała.

7. Jeżeli wydaje ci się, że uczeń niczego się nie uczy wykonując dane zadanie, to rozbij je na krótsze etapy lub przedstaw je na kilka sposobów (np. wizualnie, słownie, fizycznie).
8. Unikaj wielomówstwa. Bądź konkretny. Używaj krótszych zdań, jeżeli zauważysz, że uczeń nie do końca cię rozumie. Chociaż prawdopodobnie nie ma on problemów ze słuchem i słucha tego, co mówisz, może mieć trudności ze zrozumieniem tego, co chcesz przede wszystkim przekazać, jak również z wyłapaniem istotnych informacji.

9. Przygotowuj ucznia na wszelkie zmiany w otoczeniu lub w rozkładzie zajęć, takie jak zwoływane zebrania, zastępstwa nauczycieli czy zmiany terminów. Aby przygotować go do zmiany, stosuj harmonogramy sporządzone na piśmie lub w formie obrazkowej.

10. Jeżeli prowadzone przez Ciebie zajęcia wymagają pracy w parach lub dobrania partnera, to zarządź losowanie albo zastosuj jakąś inną arbitralną metodę dobierania w pary. Możesz też zapytać jakiegoś szczególnie uprzejmego ucznia jeszcze przed rozpoczęciem procesu dobierania w pary, czy zgodziłby się wybrać jako swojego partnera osobę dotkniętą autyzmem. Uczeń dotknięty autyzmem najprawdopodobniej zostanie jedyną osobą bez pary. Nie jest to dobra sytuacja, ponieważ uczniowie ci mogą odnieść największe korzyści z pracy w parach.

11. Oceniając umiejętności, niczego nie uważaj za pewne. Gdy np. osoba dotknięta autyzmem jest „geniuszem” w dziedzinie algebry, może nie być w stanie obliczyć prostej reszty posługując się kasą sklepową. Osoba taka może mieć niewiarygodną pamięć związaną z przeczytanymi książkami, usłyszanymi przemówieniami czy statystykami sportowymi, ale mimo to może nie być w stanie przypomnieć sobie o przyniesieniu na zajęcia ołówka. Nierównomierny rozwój umiejętności to cecha charakterystyczna autyzmu.

Test AQ
Psycholog Simon Baron-Cohen wraz z grupą specjalistów z Centrum Badań nad Autyzmem w Cambridge (Cambridge's Autism Research Centre) stworzyli test do określenia czynnika AQ (Autism- Spectrum Quotient). Głównym celem tego testu było ułatwienie wstępnego badania w kierunku rozpoznania zaburzeń typu autystycznego, stwierdzenie poziomu cech autystycznych. Test AQ miał być na tyle prosty, aby każdy był w stanie sam go na sobie przeprowadzić.
Test składa się z 50 pytań. Obejmuje zagadnienia z zakresu umiejętności socjalnych, zdolności do łatwego przerzucania uwagi, przywiązywania uwagi do detali, komunikacji i wyobraźni. Za każde pytanie przyznawany jest 1 pkt, gdy odpowiedź wskazuje na występowanie cech autystycznych. Pytania były formułowane tak, by połowa odpowiedzi było potwierdzających, a połowa przeczących.
Wyświetleń: 1584


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.