Katalog

Tadeusz Ratkowski, 2012-05-24
Częstochowa

Zawodowe, Sprawdziany i testy

Zadania na sprawdzian z Programowanie strukturalne i obiektowe - instrukcje.

- n +

1.Wymień i opisz instrukcje wejścia wyjścia w języku Pascal.
2.Podaj przykłady deklaracji zmiennych i stałych prostych typów danych.
3.Wyjaśnij pojęcie instrukcji pustej. Podaj w jakich przypadkach niepotrzebnie generujemy te instrukcje.
4.Opisz instrukcję warunkową. Napisz program wypisujący na ekranie „Naciśnij klawisz ‘A’ lub ‘a’”, czekający na naciśnięcie dowolnego klawisza i drukujący stosowny komunikat „Bingo” lub „Pudło”.
5.Opisz instrukcję case. Napisz program wczytujący daną na zmienna typu byte i wypisujący na ekranie następujące komunikaty: „Wczytano 0”, „Wczytano 1”, „Wczytano 2”, „Wczytano liczbę większą od 2”.
6.Wymień i opisz instrukcje iteracyjne.
7.Opisz funkcje random i procedurę randomize. Podaj przykłady zastosowań.
8.Narysuj schemat blokowy algorytmu rozwiązującego równanie kwadratowe. Napisz program realizujący dokładnie narysowany schemat.

Tadeusz Ratkowski
Wyświetleń: 707


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.