Katalog

Beata Pawłowska, 2012-05-28
Annopol

Przedsiębiorczość, Konspekty

Przebieg rozmowy kwalifikacyjnej

- n +

SCENARIUSZ LEKCJI
Przedmiot: Podstawy przedsiębiorczości

Temat: Przebieg rozmowy kwalifikacyjnej ilość jednostek lekcyjnych: 1

Cel ogólny lekcji: Przygotowanie się do spotkania z pracodawcą.

Cele szczegółowe lekcji:

Uczeń powinien:
- przygotować się merytorycznie do rozmowy kwalifikacyjnej ( zdobyć informacje o potencjalnym pracodawcy),
- przewidzieć pytania, które może zadać pracodawca,
- planować odpowiedzi na pytania pracodawcy,
- umieć dobrać odpowiedni strój,
- przeprowadzić symulacyjną rozmowę kwalifikacyjną,
- sporządzić „ profil” pracodawcy.

W czasie lekcji będą kształtowane następujące umiejętności kluczowe:

- Umiejętność planowania, organizowania i oceniania własnego uczenia się,
- Umiejętność efektywnego współdziałania w zespole.
- Umiejętność operowania informacjami.


Metody pracy:

- pogadanka,
- sesja plakatowa,
- inscenizacja.

Typ lekcji: zapoznająca z nowym materiałem

Forma pracy z uczniem: grupowa, praca w parach

Do lekcji potrzebne będą:
Podręcznik, zeszyt ćwiczeń, arkusze papieru, markery.


Przebieg lekcji:

1. Część organizacyjna
a) sprawdzenie obecności
b) podanie tematu
c) określenie celu lekcji.

2. Część zasadnicza
a) pogadanka na temat wyglądu i zachowania osoby poszukującej pracy podczas rozmowy kwalifikacyjnej,
b) podział na grupy i wybór liderów,
c) praca w grupach – każda grupa opracowuje na arkuszu papieru zestaw pytań jakie może zadać pracodawca.
d) prezentacja plakatów,
e) inscenizacja rozmowy kwalifikacyjnej – po 2 osoby z każdej grupy odgrywają rolę potencjalnego pracodawcy i pracownika. Pracownik odpowiada na pytania wypracowane przez swoją grupę.
f) omówienie pracy grup.

3. Zakończenie lekcji
a) podsumowanie przebiegu lekcji,
b) ocena aktywności uczniów,
c) podanie treści zadania domowego .

Wyświetleń: 1658


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.