Katalog

Daniela Szymańska, 2012-05-28
Wałbrzych

Różne, Konspekty

Gry i zabawy ruchowe z gazetą.

- n +

KONSPEKT ZAJĘĆ
W ŚWIETLICY SZKOLNEJ


PROWADZĄCA: Daniela Szymańska
TEMAT KOMPLEKSOWY: Sport to zdrowie.
TEMAT DNIA: Gry i zabawy ruchowe z gazetą.
CEL EDUKACYJNY: Kształtowanie postawy dbania o własne zdrowie.

CZAS TRWANIA ZAJĘĆ: 45 minut

Cele ogólne:
- rozwijanie skoczności, zwinności, szybkości poprzez ćwiczenia i zabawy;
- rozwijanie aktywnych postaw prozdrowotnych;
- przestrzeganie zasad sportowej rywalizacji;
- kształtowanie nawyku częstego wykonywania ćwiczeń;

Cele operacyjne:
Uczeń:
- rozumie potrzebę dbania o własne zdrowie;
- potrafi uzasadnić konieczność dbania o zdrowie;
- umie wyjaśnić potrzebę aktywnego wypoczynku jako źródła zdrowia;
- umie wymieniać dobre dla zdrowia sposoby spędzania wolnego czasu,
- zna zasady bezpieczeństwa podczas organizowania gier i zabaw sportowych;
- dba o porządek po skończonych ćwiczeniach;

Metody: burza mózgów, pogadanka, ćwiczenia praktyczne,

Formy pracy: praca z całą grupą, indywidualna.

Środki dydaktyczne: gazety, kosz.


Przebieg zajęć:


1. Przywitanie i wyjaśnienie tematu zajęć.


2. Krótka rozmowa tematyczna.

Nauczyciel wyjaśnia dzieciom potrzebę dbania o własne zdrowie. Objaśnia zasady bezpiecznego zachowania się podczas ćwiczeń. Dzieci swobodnie wypowiadają się na temat potrzeby dbania zdrowie na podstawie własnych doświadczeń i obserwacji. próbują dopowiedzieć na pytania:
- jaki jest wpływ aktywności fizycznej na zdrowie człowieka ?
- jak uczeń może dbać o swoją sprawność fizyczną?
- jakie znasz dyscypliny sportowe?

3. Rozgrzewka, ćwiczenia ruchowe i relaksujące.
Wykonanie następujących ćwiczeń:
- marsz po obwodzie koła, pobranie gazet;
- przeskoki obunóż przez gazetę położoną na podłodze;
- marsz z gazetą na głowie;
- siad skrzyżny- przekazywanie gazety z ręki do ręki i za plecami;
- siad skrzyżny- gazeta trzymana oburącz przed twarzą- dmuchanie na gazetę (oddychać nosem, dmuchać ustami);
- leżenie przodem- gazeta trzymana oburącz w wyprostowanych rękach- uniesienie górnej części tułowia "czytanie gazety";
- stanie na jednej nodze, gazeta na kolanie nogi ugiętej utrzymać w pozycji równoważnej przez 10 sekund;
- w staniu- zbieranie gazety palcami stóp;
- marsz po obwodzie koła- ugniatanie, poprawianie rękami tak, aby powstała kulka;
- ustawienie po obwodzie koła- podrzuty kulek do góry jedną ręką, złapanie drugą;
- podrzucanie kulki, obrót i złapanie kulki;
- bieg slalomem między ułożonymi kulkami do mety, a następnie powrót na linię startu - przeskakując przez ułożone na podłodze kulki;
- marsz z kulką na głowie, slalomem między chorągiewkami;
- skoki obunóż do półmetka z kulką papierową trzymaną między stopami, chwycenie kuli i rzut do kosza;
- ćwiczenia oddechowe: w marszu- wznosy i opusty ramion ze wspięciem na palcach;
- w leżeniu tyłem- uniesienie nogi prawej i "pisanie" liter podanych przez nauczyciela w powietrzu, następnie zmiana nogi na lewą i powtórzenie ćwiczenia.


4. Uporządkowanie miejsca ćwiczeń.


5. Zakończenie zajęć.

Opracowała:
Daniela Szymańska
świetlica szkolna
PSP 31 w Wałbrzych
Wyświetleń: 2598


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.