Katalog

Katarzyna Łukasik, 2012-05-28
Kielce

Język niemiecki, Konkursy

konkurs kraje niemieckojęzyczne

- n +


Imię: Nazwisko: Klasa: Liczba punktów:


1. Z którym krajem nie graniczą Niemcy?
a) Belgia
b) Luxemburg
c) Dania
d) Włochy

2. O ile krajów związkowych wzbogaciła się Republika Federalna Niemiec w dniu 3
października 1990 roku?
a) 6
b) 5
c) 7
d) 4

3. Najbardziej zaludnionym landem Niemiec jest:
a) Niedersachsen
b) Bayern
c) Nordrhein - Westfalen
d) Baden - Württemberg

4. Na jaki okres czasu wybierany jest Bundestag?
a) na 2 lata
b) na 3 lata
c) na 4 lata
d) na 5 lat

5. Który organ wybiera prezydenta Niemiec?
a) Bundestag
b) Bundesrat
c) Bundesminister
d) Bundesversammlung

6. Republikę Austrii zamieszkuje …………. milionów mieszkańców:
a) 14,6
b) 4,5
c) 8,8
d) około 20

7. Który land nie jest landem niemieckim?
a) Saarland
b) Mecklenburg-Vorpommern
c) Tirol
d) Hamburg

8. Austriackie słowo „ Erdapfel“ oznacza:
a) die Erdnuss
b) die Möhre
c) die Tomate
d) die Kartoffel

9. Stolicą Szwajcarii jest……………....
a) Berno
b) Genewa
c) Zurych
d) Bazylea

10. Który język nie jest urzędowym językiem Szwajcarii?:
a) Niemiecki
b) Włoski
c) Niederlandzki
d) Francuski

11. Szwajcaria dzieli się na ………… kantonów:
a) 10
b) 15
c) 5
d) 26

12. Która rzeka nie przepływa przez Niemcy?:
a) Men
b) Neckar
c) Enns
d) Szprewa

13. Mur Berliński wzniesiono w …………. roku :
a) 1949
b) 1953
c) 1961
d) 1956

14. Najstarszy niemiecki uniwersytet znajduje się w …….:
a) Berlinie
b) Heidelbergu
c) Lipsku
d) Monachium


15. Niemieckie miasto Meiβen słynie z wyrobów:
a) porcelany
b) biżuterii
c) zegarów z kukułką
d) ciasta z wiśniami


16. Kongres Wiedeński miał miejsce w ………. roku:
a) 1115
b) 1845
c) 1715
d) 1815

17. Urzędowa nazwa Szwajcarii brzmi:
a) Die Schweizerische Republik
b) Die Schweizerische Eidgenossenschaft
c) Die Schweizerische Föderation
d) Der Schweizerische Bund

Die Schweiz

Uzupełnij brakujące słowa w tekście o Szwajcarii:

Land, Industriestaat, Einwohner, Berge, Seen, Wiesen, Käse, Schokolade, Bodenschätze, Hauptstadt, beliebtes, größte.

Die Schweiz ist ein kleines ........................(1) im Zentrum Europas.
Es hat 6,7 Millionen .......................(2). Bern ist die .........................(3), Zürich dagegen ist die...................(4) Stadt. Obwohl die Schweiz keine ...........................(5) hat , ist sie ein
hochentwickelter ..................................(6).
Die Schweiz ist auch ein .....................(7) Touristenland. Hier sind schöne ........................(8) , hohe ....................(9), grüne .....................(10), mit Kühen, die Milch für die..........................(11) und den berühmten Schweizer....................(12) geben.


Wyświetleń: 869


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.