Katalog

Dorota Ksion, 2012-05-29
Tłuszcz

Zawodowe, Zadania

zadanie- koszty

- n +

Grupa I
Salda wybranych kont przedsiębiorstwa produkcyjnego przedstawiają się następująco:
„Środki trwałe” 72 000,-
„Rachunek bieżący” 56 000,-
„Umorzenie środków trwałych” 7 200,-
„Kasa” 3 000,-
„Wyroby gotowe” 30 000,-
Operacje gospodarcze:
1. Miesięczna amortyzacja środków trwałych 12% …………
2. Wypłacono pracownikowi zaliczkę na zakup materiałów 800,-
3. Wynagrodzenia brutto według listy płac 30 000,-
4. Potrącenia w liście płac:
a) Składki ubezpieczeń społecznych 4 100,-
b) Składka ubezpieczenia zdrowotnego – pobrana 2 700,-
c) Należna zaliczka na podatek dochodowy 2 400,-
d) Składki związkowe 500,-
- wynagrodzenie netto ……..
5. Przelano wynagrodzenia netto na imienne rachunki pracownikom 10 000,-
6. Podjęto gotówkę z banku do kasy na wypłatę wynagrodzeń netto ………….
7. Wypłacono gotówką wynagrodzenia netto pracownikom ( Jan Nowak z powodu choroby nie pobrał wynagrodzenia w wysokości 2 000,-) .………
8. Składki ubezpieczeń społecznych obciążające pracodawcę 18,51% ….……
9. Zakupione przez pracownika materiały wydano bezpośrednio do zużycia 700,-
10. Wydano z magazynu wyroby gotowe na cele reklamy 500,-
11. Naliczono należy podatek od nieruchomości 2 000,-
12. Pracownik rozliczył się z zaliczki na zakup materiałów ....……


Polecenia
1. Otwórz konta
2. Zaksięguj operacje gospodarcze pamiętając o rozliczeniu kosztów w układzie funkcjonalnym
3. Zamknij konto „Rozrachunki z pracownikami z tytułu wynagrodzeń” i dokonaj interpretacji salda końcowego
4. Ustal wartość bilansową środków trwałych.

Grupa II
Salda wybranych kont przedsiębiorstwa produkcyjnego przedstawiają się następująco:
„Rachunek bieżący” 100 000,-
„Umorzenie środków trwałych” 10 000,-
„Środki trwałe” 40 000,-
„Kasa” 5 000,-
„Materiały” 3 000,-
Operacje gospodarcze:
1. Wydano materiały do zużycia 1 000,
2. Wynagrodzenia brutto według listy płac 50 000,-
3. Potrącenia w liście płac:
a) Składki ubezpieczeń społecznych 6 800,-
b) Składka ubezpieczenia zdrowotnego – pobrana 4 500,-
c) Należna zaliczka na podatek dochodowy 3 900,-
d) Składka na Kasę Zapomogowo-Pożyczkową 1 000,-
- wynagrodzenie netto ……..
4. Pracownik przedstawił rachunek kosztów podróży służbowej 200,-
5. Podjęto gotówkę z banku do kasy na wypłatę wynagrodzeń netto ………….
6. Składki ubezpieczeń społecznych obciążające pracodawcę 18,51% ….……
7.Miesięczna amortyzacja środków trwałych 15% ……….
8. Zapłacono gotówką za foldery reklamowe ………..
9. Zapłacono przelewem:
a) zobowiązania wobec ZUS …………
b) zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego ………….
10. Otrzymano rachunek za malowanie biura 10 000,-
11. Zapłacono gotówką za foldery reklamowe 1 000,-

Polecenia
1. Otwórz konta
2. Zaksięguj operacje gospodarcze pamiętając o rozliczeniu kosztów w układzie funkcjonalnym
3. Zamknij konto „Rozrachunki z pracownikami z tytułu wynagrodzeń” i dokonaj interpretacji salda końcowego.
4. Ustal wartość bilansową środków trwałych.

Wyświetleń: 1163


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.