Katalog

Agnieszka Radko, 2012-05-31
Janowica

Sztuka, Plany pracy

Plan pracy koła teatralno-dziennikarskiego

- n +

KOŁO TEATRALNO-DZIENNIKARSKIE kl. IV-VI
Prowadząca: Agnieszka Radko
Liczba godzin w roku – 36
Cele i zadania
- przygotowanie uroczystości szkolnych
- przygotowywanie gazetki poświęconej działalności koła i bieżącym wydarzeniom z życia szkoły
- zapoznanie uczniów z podstawowymi zagadnieniami związanymi z dziennikarstwem
Nr zaj. Temat Działania Liczba godzin
1 Organizacja pracy na zajęciach. -omówienie tematyki zajęć 1
2 Opracowanie planu pracy. - przygotowanie planu do realizacji
-podział obowiązków 1
3 Ustalamy listę tematów do gazetki ściennej. - omówienie wydarzeń z życia szkoły
- sposób ich prezentacji
- wyznaczenie osób odpowiedzialnych
4 Przygotowujemy przedstawienie z okazji Dnia Edukacji Narodowej. - rozdanie scenariusza
- przydzielenie ról
-wyznaczenie osób odpowiedzialnych za dekoracje i zdjęcia podczas przedstawienia 1
5/6/7/8 Przedstawienie z okazji DEN- pierwsza próba. - sprawdzenie opanowania pamięciowego tekstu
- ustalenie sposobu mówienia i zachowania na scenie
- przygotowanie rekwizytów i dekoracji 4
9 Przygotowujemy sprawozdanie z DEN do szkolnej gazetki. - opracowanie sprawozdania do gazetki 1
10/11/12/13 Przygotowanie akademii z okazji Święta Niepodległości. - opracowanie scenariusza
-przydział obowiązków
-przygotowanie dekoracji
- przygotowanie oprawy muzycznej 3
14/15 Przygotowujemy artykuł na gazetkę. - przygotowanie sprawozdania z uroczystości 11 listopada
- wydrukowanie zdjęć
- przygotowanie materiałów do ekspozycji na gazetkę ścienną 2
16. Formy wypowiedzi dziennikarskiej. - poznanie form wypowiedzi dziennikarskiej, ich podziału i cech charakterystycznych
1
17. Zanim oddam tekst do druku. - korekta tekstu
- ćwiczenia praktyczne 1
18. Sposoby pozyskiwania informacji. - w jaki sposób i gdzie poszukiwać informacji
- skuteczny dziennikarz 1
19. Cechy dobrego dziennikarza. - jaki powinien być dobry dziennikarz
- cechy pożądane w zawodzie dziennikarza
- etyka dziennikarska 1
20. Sztuka prowadzenia wywiadu. - wywiad jako forma wypowiedzi dziennikarskiej
- cechy dobrego wywiadu
- opracowanie wywiadu przed publikacja
- autoryzacja wywiadu 1
21/22/23 Przygotowanie materiałów do gazetki. - przygotowanie informacji na temat bieżących wydarzeń z życia szkoły 3
24 Co to jest reportaż i jak go zrobić? - reportaż i jego cechy
- przykłady reportażu: telewizyjnego, prasowego, radiowego 1
25/26 Opracowanie artykułu na temat tradycji wielkanocnych. -zebranie i opracowanie materiału 2
27/28/29/ Przygotowujemy akademię z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. - przygotowanie scenariusza
- wykonanie dekoracji
- przygotowanie części artystycznej 3
30/31 Przygotowanie materiałów na gazetkę. 2
32-36 Przygotowanie uroczystości pożegnania szóstoklasistów. - scenariusz
-część artystyczna
- dekoracje 5
Wyświetleń: 830


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.