Katalog

Joanna Korab Chrzanowska, 2012-05-31
Wieliczka

Zawodowe, Sprawdziany i testy

pytania z pracy biurowej

- n +

1. Co to jest stanowisko pracy?
2. Co to jest komórka organizacyjna?
3. Co romumiesz pod pojęciem struktura organizacyjna?
4. Wymień systemy struktur organizacyjnych.
5. Co romumiesz pod pojęciem "dokument biurowy"?
6. Co romumiesz pod pojęciem "akta sprawy"?
7. Co romumiesz pod pojęciem "akta spraw bieżących"?
8. Jakiego rodzaju wyróżniamy pisma biorąc pod uwagę treść?
9. Jakiego rodzaju wyróżniamy pisma biorąc pod uwagę pilność?
10. Jakiego rodzaju wyróżniamy pisma biorąc pod uwagę zapewnienie tajemnicy?
11. Jakiego rodzaju wyróżniamy pisma biorąc pod uwagę sposób przesyłania?
12. Jaki element zawierają pisma przekonujące?
13. Co zawierają pisma informacyjne?
14. W jakiej kolejności załatwiane są pisma zwykłe?
15. W jakiej kolejności załatwiane są pisma pilne?
16. W jakiej kolejności załatwiane są pisma terminowe?
17. Jaką tajemnicę zawierają pisma jawne?
18. Jaką tajemnicę zawierają pisma poufne?
19. Jaką tajemnicę zawierają pisma tajne?
20. Co romumiesz pod pojęciem "obieg pisma"?
21. Co romumiesz pod pojęciem "punkt zatrzymania"?
22. Wymień typowe punkty zatrzymania.
23. Wymień zasady racjonalnego obiegu pism.
24. Co romumiesz pod pojęciem "instrukcja kancelaryjna"?
25. Wymień rodzaje systemów kancelaryjnych.
26. Na czym polega system kancelaryjny dziennikowy?
27. Na czym polega system kancelaryjny bezdziennikowy?
28. Na czym polega system kancelaryjny mieszany?
29. Co romumiesz pod pojęciem "rzeczowy wykaz akt"?
30. Jakie są czynności przy przyjmowaniu pism według systemu bezdziennikowego?
31. Jakie są czynności przy przyjmowaniu pism poufnych?
32. Co to jest archiwum?
33. Wymień kategorie archiwalne.
34. Jakie akta otrzymują kategorię archiwalną A?
35. Jakie akta otrzymują kategorię archiwalną B?
36. Jakie akta otrzymują kategorię archiwalną BC?
37. Jakie akta otrzymują kategorię archiwalną BE?
38. Co trzeba zrobić aby wypożyczyć akta z archiwum?
Wyświetleń: 2105


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.