Katalog

Przemysław Budziszewski, 2012-06-11
Gniezno

Ogólne, Konspekty

Konspekt zajeć edukacyjnych

- n +

Opracował
Przemysław Budziszewski Trzemeszno 25.05.2012

KONSPEKT ZAJĘC
Przedmiot: zajęcia edukacyjne
Grupa I
Temat: Sztuki walki -boks
Czas trwania: 40-50min
Cele zajęć:
Cel wychowawczy : Kształtowanie zainteresowań wychowanków sposobami samodoskonalenia się poprzez uprawianie sportu
Cele operacyjne:
a. W sferze poznawczej
-w zakresie wiadomości- wychowankowie poznają ogólne wiadomości na temat boksu oraz ciekawostki z nim związane.
-w zakresie umiejętności- wychowankowie potrafią określić pochodzenie boksu oraz jego rodzaje ,podstawowe techniki bokserskie ,sprzęt bokserski i ogólną historię.

Metody i techniki pracy: praca grupowa ,praca indywidualna , praca grupowa-przekaz audiowizualny , quiz wiedzy, pogadanka.
Środki dydaktyczne :laptop, tv ,kartka ,długopis.

Przebieg Zajęć
1. Faza wprowadzająca
-zbiórka grupy na korytarzu.
-złożenie raportu przez grupowego przed Panem kierownikiem.
-praca grupowa- ukierunkowanie wychowanków na temat zajęć.
-wstępne omówienie tematu zajęć.

2. Faza realizacji
-praca indywidualna- wychowankowie wypisują na kartkach znanych im bokserów.
-praca grupowa –przekaz audiowizualny. Wspólne czytanie i oglądanie zdjęć.
-projekcja filmików-wspólne oglądanie krótkich filmików przedstawiających najciekawsze aspekty omawianego tematu.
-quiz wiedzy.

3. Faza podsumowująca:
-Podsumowanie i omówienie zajęć pod kątem oceny i pracy wychowanków.
-Czynności organizacyjno – porządkowe.
-zbiórka grupy na korytarzu.
-złożenie raportu przez grupowego przed Panem kierownikiem.

Wyświetleń: 1665


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.