Katalog

Barbara Jamróz, 2012-06-11
Czeladź

Edukacja czytelnicza, Konspekty

Alkohole - buda i właściwości fizyczne

- n +

KONSPEKT LEKCJI CHEMII W I KLASIE TECHNIKUM

Temat lekcji: Alkohole – budowa cząsteczek i właściwości fizyczne.
Cel ogólny: Poznanie właściwości i zastosowań związków z grupy alkoholi.
Cele szczegółowe:
 uczeń zna pojęcia: pochodne węglowodorów, alkohole;
 uczeń wyjaśnia budowę cząsteczek alkoholi;
 uczeń podaje przykłady alkoholi;
 uczeń rysuje wzory strukturalne cząsteczek alkoholi;
 uczeń tworzy nazwy różnych cząsteczek alkoholi;
Metody i formy pracy:
 wykład;
 dyskusja;
 prezentacja;
 praca indywidualna;
Środki dydaktyczne:
 kreda, tablica;
 komputer, rzutnik;

Przebieg lekcji :
1. Czynności porządkowe.
2. Przypomnienie wiadomości – co to są węglowodory?
3. Podanie tematu lekcji.
4. Wprowadzenie do tematu przez wyjaśnienie pojęcia pochodnej węglowodoru.
5. Wyświetlenie prezentacji multimedialnej z informacjami o budowie i właściwościach fizycznych alkoholi. Prezentacja jest uzupełnieniem wykładu.
6. Poruszane podczas wykładu zagadnienia:
• Grupa funkcyjna – hydroksylowa;
• Budowa cząsteczki;
• Nazewnictwo;
• Izomeria alkoholi (izomeria położenia podstawnika);
• Rzędowość alkoholi;
• Właściwości fizyczne alkoholi;
• Oddziaływania między cząsteczkowe typu dipol – dipol;
• Omówienie właściwości i zastosowania przykładowego alkoholu – etanolu;
7. Ćwiczenia w zapisywaniu nazw różnych cząsteczek alkoholi.
8. Dyskusja o szkodliwości alkoholu – alkoholizm.
Praca domowa:
 Nazwanie cząsteczek następujących alkoholi:
 Wyjaśnienie pojęcia – alkoholizm. Zapoznanie się z chorobą alkoholową, poznanie przyczyn i skutków nadużywania alkoholu.
Podsumowanie:
Powtórzenie wzoru ogólnego i podstawowych właściwości alkoholi. Podkreślenie szkodliwości alkoholu i konsekwencji jakie niesie ze sobą jego nadużywanie.

Wyświetleń: 1208


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.