Katalog

Agata Gierczak, 2012-07-17
Mieroszów

Pedagogika, Ankiety

PROGRAM WYCHOWAWCZY W SZKOLE - ANKIETY DLA NAUCZYCIELI I RODZICÓW

- n +„Program wychowawczy w szkole” – ankieta dla nauczycieli

1. Czy, Państwa zdaniem, szkoła planuje i realizuje zadania wychowawcze i profilaktyczne?
A. Tak
B. Nie.
2. Czy, Państwa zdaniem, w trakcie tworzenie programu wychowawczego zostały uwzględnione potrzeby i oczekiwania uczniów?
A. Zdecydowanie taki.
B. Tak.
C. Nie.
D. Zdecydowanie nie.
3. Czy, Państwa zdaniem, uczniowie i ich rodzice akceptują treści realizowanego
programu?
A. Większość treści tak.
B. Tylko niektóre treści.
C. Nie.
D. Nie wiem.
4. Czy, Państwa zdaniem, program uwzględnia tradycję, obrzędy i ceremoniał
szkoły?
A. Zdecydowanie tak.
B. Tak.
C. Nie.
D. Zdecydowanie nie.
E. Nie wiem.
5. Czy uczniowie podejmują się realizacji imprez szkolnych, środowiskowych, akcji charytatywnych?
A. Tak.
B. Nie.
6. Czy, w Państwa opinii, tematyka godzin do dyspozycji wychowawcy jest atrakcyjna dla uczniów?
A. Zdecydowanie tak.
B. Tak.
C. Nie.
D. Zdecydowanie nie
E. Nie wiem.
7. Czy, w Państwa opinii, funkcjonujący program wychowawczy jest spójny z zestawem przyjętych do realizacji programów nauczania?
A. Zdecydowanie tak.
B. Tak.
C. Nie.
D. Zdecydowanie nie
E. Nie wiem.

8. Czy, w Państwa opinii, działania wychowawcze szkoły uwzględniają odpowiednio:
A. wychowanie patriotyczne i obywatelskie,
B. wychowanie do życia w rodzinie,
C. edukację regionalną,
D. promowanie zdrowego stylu życia,
E. zapobieganie patologiom i uzależnieniom,
F. przeciwdziałanie agresji,
G. orientację zawodową i planowanie kariery?
9. Czy, w Państwa opinii, szkoła rozpoznaje problemy wychowawcze uczniów oraz uwzględnia ich potrzeby w tym zakresie?
A. Tak.
B. Nie.
C. Nie wiem
10. Inne uwagi
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………....
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….


Program wychowawczy w szkole – ankieta dla rodziców

1. Czy, Państwa zdaniem, szkoła planuje i realizuje zadania wychowawcze i profilaktyczne?
A. Tak.
B. Nie.
C. Nie wiem.
2. Czy, Państwa zdaniem, w trakcie tworzenia programu wychowawczego zostały uwzględnione potrzeby i oczekiwania uczniów?
A. Zdecydowanie tak.
B. Tak.
C. Nie.
D. Zdecydowanie nie.
E. Nie wiem.
3. Czy akceptujecie Państwo treści realizowanego programu?
A. Większość treści tak
B. Tylko niektóre treści
C. Nie.
D. Nie wiem.
4. Czy, Państwa zdaniem, program uwzględnia tradycję, obrzędy i ceremoniał szkoły?
A. Zdecydowanie tak.
B. Tak.
C. Nie.
D. Zdecydowanie nie.
E. Nie wiem
5. Czy, Państwa zdaniem, uczniowie podejmują się organizacji imprez szkolnych, środowiskowych, akcji charytatywnych?
A. Tak.
B. Nie.
C. Nie wiem
6. Czy, w Państwa opinii, działania wychowawcze szkoły uwzględniają odpowiednio:
A. wychowanie patriotyczne i obywatelskie,
B. wychowanie do życia w rodzinie,
C. edukację regionalną,
D. promowanie zdrowego stylu życia,
E. zapobieganie patologiom i uzależnieniom,
F. przeciwdziałanie agresji,
G. orientację zawodową i planowanie kariery?
7. Inne uwagi
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
………………………………………………………………….
………………………………………………………………….
………………………………………………………………….
………………………………………………………………….
………………………………………………………………….
Wyświetleń: 1370


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.