Katalog

Kamila Sobkowiak, 2012-09-17
Leszno

Pedagogika, Ankiety

Ankieta adaptacyjna

- n +

ANKIETA ADAPTACYJNA

1. Który z motywów zaważył na wyborze szkoły, możesz zaznaczyć kilka odpowiedzi:
a. Moje zainteresowania
b. Popularność kierunku
c. Wielość możliwości zawodowych po ukończeniu
d. W przyszłości możliwość uzyskania dobrych dochodów
e. Atrakcyjność szkoły
f. Zapotrzebowanie na specjalistach z tej dziedziny
g. Ten kierunek wybrali moi rodzice
h. Na moją decyzje wpłynęło zdanie kolegów
i. Wizyta nauczycieli i uczniów z ekonomika gimnazjum
j. Inne………………………………………………………………………………

2. Skąd dowiedziałeś się o kierunku?
a. Ze strony internetowej szkoły
b. Od znajomych
c. Od nauczycieli i uczniów z ekonomika w gimnazjum
d. Od pedagoga szkolnego w gimnazjum
e. Inne

3. Jakie były Twoje pierwsze wrażenia po przekroczeniu progu tej szkoły?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4. Czy dobrze czujesz się w swojej nowej klasie?
a. Tak c. Raczej nie
b. Raczej tak d. Nie
Jeśli nie, dlaczego?………………………………………………………………………

5. W jakich dziedzinach życia szkolnego lub poza szkolnego brałeś udzial w okresie gimnazjum>:
a. - działalność w samorządzie uczniowskim
- udział w zawodach sportowych
- uczestnictwo w konkursach
- uczestnictwo w zajęciach dodatkowych
- inne………………………………………………………………………………
b. nie uczestniczyłem

6. Jak oceniłbyś swoja pozycję w gimnazjum na tle klasy. Byłas/eś uczniem:
a. Bardzo dobrym c. Przeciętnym
b. Dobrym d. Słabym

7. Ile czasu poświęcasz na naukę w ciągu dnia?
a. Około 1 godziny
b. Od 2 do 3 godzin
c. Około……………………….

8. Czy masz trudności z uczeniem się?
a. Tak
b. Nie
Jeśli tak to napisz jakiego rodzaju są to trudności………………………………….....................

9. Czy wiesz do kogo w nowej szkole możesz zwrócić się w razie niepowodzeń?
a. Dyrektor d. Inni nauczyciele
b. Pedagog szkolny e. Kolega, koleżanka
c. Wychowawca f. Inni……………………………………

10. Stosunek nauczycieli w tej szkole do uczniów ocenisz na ogół jako:
a. Zainteresowanie, życzliwość
b. Przeciętne zainteresowanie
c. Obojętność

11. Najważniejsza cecha nauczyciela to, Twoim zdaniem?
………………………………………………………………………………………………………………………….
12. Czy wiesz już, co chciałbyś robić po ukończeniu szkoły?
a. Tak b. Nie
Jeśli tak, napisz co?………………………………………………………………………….
13. Jak najchętniej spędzasz wolny czas?.
………………………………………………………………………………………………………………………………….
14. Kto jest dla Ciebie autorytetem?…………………………………………………………………………………………………………………………………
15. Złapałeś złotą rybkę – ona ma zamiar spełnić Twoje trzy życzenia jakie?
………………………………………………………………………………………………………………………………….
16. Gdybyś mógł przyznać nagrodę Nobla, komu byś ją wręczył? Wybierz dziedzinę i osobę
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ankieta została opracowana na podstawie Programu Pomocy Pedagogicznej autorstwa Marioli Rochmankowskiej i Marioli Kaźmierczak-Bolki

Opracowała: Kamila Sobkowiak
Wyświetleń: 1435


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.