Katalog

Monika Zielińska , 2012-09-20
Włocławek

Awans zawodowy, Zadania

opis i analiza pkt 4e

- n +


Praca nauczyciela wymaga od niego umiejętności współpracy z ludźmi
i różnego typu instytucjami odpowiedzialnymi za opiekę, edukację i wychowanie,
bo wtedy przynosi ona zamierzone efekty i zamierzenia. W czasie wieloletniej pracy podejmowałam działania w trakcie których niezbędne było współdziałanie
z różnymi instytucjami.
W pracy nauczyciela istotną rolę odgrywa współpraca z innymi osobami
i instytucjami szkoły w środowisku lokalnym.
Młody człowiek uczący się w gimnazjum musi być wyposażony
w odpowiednie wiadomości, umiejętności i postawy. Edukacja ucznia to efekt pracy nie tylko jednej osoby, ale wielu, ściśle ze sobą współpracujących.
Od początku mojej pracy aktywnie i systematycznie współpracowałam
z innymi osobami i instytucjami, dla których najważniejsze jest dobro ucznia.
Ponadto chętnie służyłam pomocą w realizacji inicjatyw podejmowanych przez moje koleżanki. Uczestniczyłam jako opiekun w wycieczkach do Biskupina, Gniezna, Brzozy Toruńskiej, Nowego Ciechocinka.
Podejmując w bibliotece gości z innych szkół (uczniów, nauczycieli) pomagałam w realizacji konkursów międzygimnazjalnych. Uczestniczyłam jako członek komisji w wielu konkursach organizowanych przez innych nauczycieli. Pomagałam przy przeprowadzaniu różnorakich konkursów czy imprez szkolnych poprzez wykonywanie dekoracji.
W ramach wolontariatu biblioteka gościła zespół samopomocy uczniowskiej. Uczniowie wspólnie przygotowywali się do zajęć i pomagali słabszym uczniom w nauce. Spotkania te służyły nie tylko poprawie wyników
w nauce, lecz także spełniały funkcje wychowawcze, wyzwalały gotowość pomocy innym.
Niewątpliwie ważne miejsce w mojej działalności zajmuje współpraca
z kołami zainteresowań. W bibliotece odbywały się niektóre spotkania tych kół, na których uczniowie przygotowywali się do występów, konkursów, korzystali
z księgozbioru biblioteki.
W ramach współpracy z różnymi instytucjami, organizacjami podejmowałam szereg działań, mających na celu podniesienie jakości pracy szkoły i jej wizerunku w środowisku.
Mając na uwadze uatrakcyjnienie procesu dydaktyczno – wychowawczego postanowiłam zapoznać uczniów z działalnością Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Zdzisława Arentowicza. Celem wycieczki było zapoznanie moich podopiecznych z księgozbiorem tej placówki, działalnością czytelni oraz zasad korzystania biblioteki. Uczniowie uczestniczyli w zajęciach na temat świąt Bożego Narodzenia i tradycji świątecznych w krajach europejskich oraz mogli wziąć udział w świąteczno – kolędowym karaoke.
Współpracowałam również z Biblioteką Pedagogiczną. Celem wycieczki był udział w zajęciach „Opis bibliograficzny. Biografia załącznikowa”. Uczniowie wzbogacili swoją wiedzę na temat opisu bibliograficznego i zauważyli potrzebę korzystania z zasobów tej instytucji. Uczniowie byli zadowoleni z tych zajęć, więc postanowiłam je kontynuować w przyszłym roku.
W 2009 i 2011 roku byłam koordynatorem akcji „Sprzątanie świata”. Zadaniem uczniów naszej szkoły było uprzątnięcie nieczystości wokół terenów szkoły i okolicy. Celem kampanii było uświadomienie młodzieży konieczności ochrony środowiska. Uczniowie uczestniczący w tej akcji dołączyli się do ludzi, którzy swoje marzenia o czystym powietrzu, wodzie i nieskażonej ziemi wprowadzają w życie. Nieodłącznie towarzyszyła nam firma „Saniko – Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej”, która zabierała i wywoziła odpady.
Podjęłam współpracę z Hurtownią i Księgarnią „Tania Książka”
w Żychlinie w celu przeprowadzenia kiermaszu nowych, tanich książek. Dzięki czemu uczniowie pomagający w organizowaniu i przeprowadzaniu kiermaszu uczyli się przedsiębiorczości, pracy w zespole, poznawali nowości wydawnicze. Biblioteka w ramach upustu pozyskiwała nowe książki uzupełniając księgozbiór, szkoła nagrody dla uczniów biorących udział w konkursach oraz wyróżnionych
na zakończenie roku szkolnego. Młodzież mogła po bardzo niskich cenach nabyć cenne książki z różnych dziedzin, potrzebnych im w edukacji szkolnej: słowniki, repetytoria, poradniki, a także literaturę piękną, młodzieżową i wiele innych. Nauczyciele również chętnie zaopatrywali się w książki na bibliotecznym kiermaszu. Kiermasze te cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem uczniów
i nauczycieli. Dlatego w latach kolejnych również zamierzam je organizować
i prowadzić.
W okresie stażu wielokrotnie brałam udział w rajdach organizowanych przez Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze. W ten sposób chciałam przybliżyć młodzieży inny sposób spędzania czasu, co w dzisiejszych czasach jest nie bez znaczenia, ponieważ większość młodych ludzi wolny czas spędza najczęściej przez telewizorem lub przed komputerem, zapominając, że dla człowieka istotne jest obcowanie z przyrodą. Dzięki rozpowszechnieniu wśród młodzieży zdrowego stylu życia walczymy również z chorobami cywilizacyjnymi.

Efekty: aktywny udział biblioteki w życiu szkoły poprzez podejmowanie wspólnych działań ze Szkolnym Samorządem Uczniowskim, kołami zainteresowań w zakresie edukacji i wychowania, samopomocą uczniowską (wolontariat), współpraca z organizacjami na rzecz edukacji jest doskonałym dopełnieniem
i urozmaiceniem zajęć dydaktyczno – wychowawczych. Pozwala na nawiązanie kontaktów społecznych, promowanie szkoły w środowisku oraz wpływa
na podnoszenie jakości edukacji i wychowania w mojej placówce. Działania podejmowane we współpracy z innymi wzbogacają mój warsztat pracy i przynoszą wiele satysfakcji.

Wyświetleń: 3927


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.