Katalog

Agnieszka Miszewska, 2015-06-18
Pajęczno

Pedagogika, Ankiety

IDEALNY NAUCZYCIEL- ankieta - ponowna publikacja artykułu z 16 października 2012 roku.

- n +Idealny nauczyciel
Ankieta

1. Wybierz 1 przymiotnik określający idealnego nauczyciela:
a) sprawiedliwy
b) uczciwy
c) koleżeński
d) zabawny
e) chętny do rozmowy
f) punktualny
g) inne …………………………………………………….
2. Idealny nauczyciel jest:
a) zawsze obecny na zajęciach, nawet pomimo lekkiej niedyspozycji
b) zazwyczaj obecny na zajęciach
c) często nieobecny, są zastępstwa
3. Idealny nauczyciel bierze aktywny udział w wydarzeniach szkolnych, przedstawieniach, imprezach sportowych:
a) tak
b) nie
4. Idealny nauczyciel często i chętnie rozmawia z uczniami na przerwach, w czasie zajęć, po zajęciach:
a) tak
b) nie
5. Idealny nauczyciel jest w stałym kontakcie telefonicznym z rodzicami, często dzwoni, wypytuje o ucznia:
a) tak
b) nie
6. Idealny nauczyciel nigdy nie powoduje sytuacji niezręcznych dla ucznia:
a) tak
b) nie
7. Idealny nauczyciel ma problemy z zapamiętaniem imion uczniów:
a) tak
b) nieWYNIKI ANKIETY DLA UCZNIÓW PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W PAJĘCZNIE
definiującej idealnego nauczyciela

I. Ankietę przeprowadzono w Publicznym Gimnazjum w Pajęcznie 08.10.2012r. i 10.10.2012r.

II. Ankietę wypełniło 28 uczniów Publicznego Gimnazjum w Pajęcznie, z klas 2a, 3a i 3b.

III. Ankieta zawierała 7 pytań, wszystkie pytania miały charakter zamknięty.

IV. Wyniki dotyczące poszczególnych pytań:

Pytanie 1: „Wybierz 1 przymiotnik określający idealnego nauczyciela”:
h) sprawiedliwy
i) uczciwy
j) koleżeński
k) zabawny
l) chętny do rozmowy
m) punktualny
n) inne …………………………………………………….

Odpowiedź:
a – 21 /75%
b – 2 /7%
c – 1 /3,6%
d – 3 /10,7%
e – 1 /3,6%


75% uczniów uważa, że spośród wszystkich cech charakteryzujących nauczyciela najbardziej cenną jest sprawiedliwość.Pytanie 2: „Idealny nauczyciel jest”:
a) zawsze obecny na zajęciach, nawet pomimo lekkiej niedyspozycji
b) zazwyczaj obecny na zajęciach
c) często nieobecny, są zastępstwa
Odpowiedź:
a – 17 / 60,71%
b – 11 /39, 29%


60,71% uczniów jest zdania, że idealny nauczyciel jest zawsze obecny na zajęciach, nawet pomimo lekkiej niedyspozycji.


Pytanie 3 „idealny nauczyciel bierze aktywny udział w wydarzeniach szkolnych, przedstawieniach, imprezach sportowych”:
a) tak
b) nie
Odpowiedź:
a – 25 /96,15%
b – 1 / 3,85%

96,15% sądzi, że idealny nauczyciel powinien brać aktywny udział w wydarzeniach szkolnych, przedstawieniach, imprezach sportowych.

Pytanie 4 „Idealny nauczyciel często i chętnie rozmawia z uczniami na przerwach, w czasie zajęć, po zajęciach”:
a) tak
b) nie
Odpowiedź:
a – 26 / 96,3%
b – 1 /3,7%


96,3% uczniów uważa, idealny nauczyciel często i chętnie rozmawia z uczniami na przerwach, w czasie zajęć, po zajęciach.

Pytanie 5” Idealny nauczyciel jest w stałym kontakcie telefonicznym z rodzicami, często dzwoni, wypytuje o ucznia”:
a) tak
b) nie
Odpowiedź:
a – 20 / 71,43%
b – 8 / 28,57%


71,43% uczniów jest zdania, że idealny nauczyciel powinien być w stałym kontakcie telefonicznym z rodzicami, często dzwoniąc i wypytując o ucznia.

Pytanie 6 „Idealny nauczyciel nigdy nie powoduje sytuacji niezręcznych dla ucznia”:
a) tak
b) nie
Odpowiedź:
a – 26 /92,86%
b – 2 /7,14%


92,86% uczniów jest zdania, iż idealny nauczyciel nigdy nie powoduje sytuacji niezręcznych dla ucznia.

Pytanie 7: „Idealny nauczyciel ma problemy z zapamiętaniem imion uczniów”:
a) tak
b) nie
Odpowiedź:
a – 0
b – 28 / 100%


Wszyscy uczniowie twierdzą jednomyślnie, że idealny nauczyciel szybko zapamiętuje imiona uczniów.
WNIOSKI

Idealny nauczyciel :
1. jest sprawiedliwy,
2. jest zawsze obecny na zajęciach, nawet pomimo lekkiej niedyspozycji,
3. bierze aktywny udział w wydarzeniach szkolnych, przedstawieniach, imprezach sportowych,
4. często i chętnie rozmawia z uczniami na przerwach, w czasie zajęć, po zajęciach,
5. jest w stałym kontakcie telefonicznym z rodzicami, często dzwoni, wypytuje o ucznia,
6. nigdy nie powoduje sytuacji niezręcznych dla ucznia,
7. szybko zapamiętuje imiona uczniów.

Wyświetleń: 2695


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.