Katalog

Magdalena Nowacka, 2012-10-26
Miękowo

Język niemiecki, Konkursy

Konkurs wiedzy o Niemczech

- n +

Konkurs wiedzy o Niemczech
- regulamin -

1. Cele konkursu
a. Poszerzenie wiedzy uczniów o Niemczech
b. Doskonalenie umiejętności samodzielnego poszukiwania informacji
c. Doskonalenie umiejętności samodzielnego uczenia się
d. Ćwiczenie organizacji pracy, systematyczności i terminowości
e. Kształtowanie ducha pozytywnej rywalizacji wśród uczniów
f. Rozpoznanie stanu wiedzy uczniów o Niemczech

2. Uczestnicy

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie wszystkich klas Gimnazjum w Koziegłowach.

3. Organizator

Organizatorem konkursu jest nauczyciel j. niemieckiego – Magdalena Nowacka.

4. Terminy

a. zgłoszenia – do 06.11.2011 bezpośrednio u organizatora konkursu
b. Etap I – 09.11.2011, ogłoszenie wyników 10.11.2011
c. Etap II – 30.11.2011, ogłoszenie wyników 02.12.2011

5. Forma

a. Etap I – forma pisemna: test wyboru (w języku polskim)
b. Etap II – forma pisemna: test wyboru oraz pytania otwarte (w języku polskim)

6. Zakres

a. Etap I - Geografia Niemiec: powierzchnia, ludność, godło i flaga, państwa sąsiadujące, krainy geograficzne, najważniejsze rzeki, jeziora, góry, szczyty, największe miasta i ich zabytki; Podział terytorialny Niemiec: nazwy landów i ich stolice; Kultura Niemiec: sławni poeci i pisarze niemieccy oraz najważniejsze ich dzieła, sławni muzycy i kompozytorzy, najważniejsze święta i imprezy organizowane w Niemczech.
b. Etap II – zagadnienia z etapu I oraz dodatkowo - Polityka Niemiec: ustrój polityczny, czołowi politycy i partie polityczne; Podział terytorialny Niemiec: położenie landów na mapie; Historia Niemiec: najważniejsze daty, fakty i nazwiska od zjednoczenia Niemiec w 1871r.; Nauka niemiecka: sławni naukowcy i wynalazcy, nobliści.

7. Wyłonienie zwycięzcy

a. Do etapu II przechodzi 10 osób z największą ilością punktów zdobytych w pierwszym etapie. Możliwe jest przejście więcej niż 10 osób w przypadku, gdy kilka osób zdobędzie równą ilość punktów.
b. Nagrodę główną otrzyma osoba, która zdobędzie najwięcej punktów w II etapie.

8. Nagrody

a. Nagroda główna – rada rodziców opłaca udział zwycięzcy w grudniowej wycieczce szkolnej do Berlina. Aby wziąć udział w wycieczce należy posiadać ważny paszport lub dowód osobisty. Nagroda nie podlega wymianie. Nagroda przepada w przypadku nie skorzystania z wyjazdu.
b. Nagrody dodatkowe – wszystkie osoby, które zakwalifikują się do etapu II otrzymają cząstkową ocenę celującą z języka niemieckiego.

TEST I ETAPU

1. Jakie dwa kolory (spośród trzech) występują we fladze niemieckiej?
a) Czarny i złoty
b) Czerwony i żółty
c) Żółty i grafitowy
d) Srebrny i złoty

2. Które ze zwierząt jest w godle Niemiec:
a) orzeł
b) lwica
c) niedźwiedź brunatny
d) niedźwiedź czarny

3. Niemcy zamieszkuje
a) 78,2 mln. obywateli
b) 82,5 mln. osób (w tym cudzoziemcy)
c) 82,5 mln. obywateli i 6,7mln cudzoziemców
d) 75,2 mln. osób (w tym cudzoziemcy)

4. Niemcy sąsiadują z
a) 8 krajami
b) 9 krajami
c) 10 krajami
d) 11 krajami

5. Z którym z krajów Niemcy nie graniczą:
a) z Belgią
b) z Luksemburgiem
c) z Włochami
d) z Czechami

6. Które z rzek stanowią w części naturalne granice Niemiec?
a) Odra, Nysa Łużycka, Łaba
b) Łaba, Ren, Dunaj
c) Odra, Nysa Łużycka, Ren
d) Dunaj, Łaba, Odra

7. Najwyższe wzniesienie w Niemczech to
a) Feldberg
b) Zugspitze
c) Groβer Arber
d) Brocken

8. Największym miastem w Niemczech jest
a) Hamburg
b) Monachium
c) Berlin
d) Kolonia

9. Najdłuższą rzeką Niemiec jest
a) Dunaj
b) Łaba
c) Men
d) Ren

10. Dawną stolicą Niemiec był miasto:
a) Frankfurt nad Menem
b) Bonn
c) Dusseldorf
d) Monachium

11. Niemcy podzielone są na
a) 15 landów
b) 13 landów
c) 14 landów
d) 16 landów

12. Podaj nazwę największego landu niemieckiego
…………………..………………………………………
13. Podaj nazwę najmniejszego landu niemieckiego (pomijając Bremen, Berlin i Hamburg)
…………………..………………………………………
14. Stolicą Dolnej Saksonii jest
a) Hanower
b) Wiesbaden
c) Drezno
d) Poczdam

15. Erfurt jest stolicą
a) Brandenburgii
b) Saksonii
c) Nadrenii Północnej
d) Turyngii

16. Rügen to
a) rzeka przepływająca przez Niemcy
b) niemiecka kraina geograficzna
c) wyspa na Morzu Północnym
d) wyspa na Morzu Bałtyckim

17. Największe na świecie Muzeum Techniki znajduje się w
a) Berlinie
b) Monachium
c) Frankfurcie nad Menem
d) Hamburgu

18. W którym mieście odbywają się Międzynarodowe Targi Książki?
a) w Erfurcie
b) w Hanowerze
c) w Berlinie
d) we Frankfurcie

19. Największy port niemiecki leży w
a) Bremerhaven
b) Bremie
c) Hamburgu
d) Wilhelmshaven

20. Podaj nazwę jednej z rzek przepływającej przez Berlin
…………………..………………………………………

21. W którym z miast niemieckich znajdują się Rotes Rathaus, Alexanderplatz i Kaiser Wilhelm Gedächtnis Kirche?
…………………..………………………………………

22. Jaka figura znajduje się na berlińskiej Kolumnie Zwycięstwa (Siegessäule)?
a) orzeł
b) niedźwiedź
c) rycerz
d) Nike

23. Największa niemiecka gotycka katedra znajduje się w
a) Kolonii
b) Hanowerze
c) Monachium
d) Dortmundzie

24. Co określa termin Berlinale?
a) Międzynarodowe Berlińskie Targi Książki
b) Międzynarodowy Festiwal Muzyki Klasycznej
c) Międzynarodowy Festiwal Filmowy
d) Międzynarodowy Pokaz Mody

25. „Dla Elizy” („Für Elise”) to słynna bagatela a-moll skomponowana w 1810r. przez
a) Ludwiga van Beethovena
b) Jana Sebastiana Bacha
c) Richarda Wagnera
d) Siegfrieda Wagnera

26. Mistrzem barokowych kompozycji organowych był:
a) Amadeusz Mozart
b) Jan Sebastian Bach
c) Ludwik van Beethoven
d) Richard Wagner

27. Jednym z najwybitniejszych twórców operowych, autorem opery „Tristan i Izolda” jest:
a) Siegfried Wagner
b) Richard Wagner
c) Jan Sebastian Bach
d) Robert Schumann

28. Johann Wolfgang Goethe napisał:
a) balladę „Król Elfów” oraz powieść epistolarną „Cierpienia młodego Wertera”
b) dramaty „Zbójcy” i „Wilhelm Tell”
c) powieści „Czarodziejską górę” i „Buddenbrookowie”
d) powieści „Blaszany bębenek” i „Kot i mysz”

29. Który z niemieckich literatów nie otrzymał Nagrody Nobla:
a) Tomasz Mann
b) Günter Grass
c) Heinrich Böll
d) Heinrich Heine

30.Które z miast jest jedną z najważniejszych metropolii finansowych na świecie:
a) Berlin
b) Frankfurt nad Menem
c) Hamburg
d) Monachium

31.Bonn uchodzi powszechnie za miasto
a) Bacha
b) Beethovena
c) Wagnera
d) Mozarta

32. Najwyższą budowlą w Niemczech jest:
a) wieża telewizyjna w Berlinie
b) wieża telewizyjna we Frankfurcie nad Odrą
c) wieża telewizyjne we Frankfurcie nad Menem
d) kościół św. Michała w Hamburgu

33. Słynne niemieckie święto Oktoberfest odbywa się w:
a) Wolksburgu
b) Magdeburgu
c) Frankfurcie nad Menem
d) Monachium

34. Zagłębie Rury leży na terenie:
a) Szlezwiku-Holsztyna
b) Saksonii
c) Turyngii
d) Nadrenii Północnej-Westfalii

35.Jakie święto kryje się pod nazwą „Pfingsten”:
a) Wszystkich Świętych
b) Dzień Zjednoczenia Niemiec
c) Zielone Świątki
d) Dzień Zaduszny

36.KaDeWe Berlin jest:
a) jednym z największych domów mody w Europie
b) jednym z największych domów towarowych w Europie
c) jedną z najważniejszych stacji telewizyjnych w Niemczech
d) jednym z najważniejszych wydawnictw w Niemczech

37. W którym z miast znajduje się siedziba BMW:
a) w Erfurcie
b) w Wolksburgu
c) we Frankfurcie nad Mene,
d) w Monachium

38. Dzień Matki obchodzony jest w Niemczech:
a) 26 maja
b) w pierwszą niedzielę maja
c) w drugą niedzielę maja
d) w ostatnią niedzielę maja

39. Pod nazwą „Viadrina” kryje się:
a) najstarsze muzeum w Niemczech
b) uniwersytet we Frankfurcie nad Odrą, na którym studiuje najwięcej w Europie studentów z zagranicy
c) najstarszy kościół ewangelicki w Europie
d) tradycyjna potrawa niemiecka

40. Dzień Zjednoczenia Niemiec obchodzony jest:
a) 10 listopada
b) 3 października
c) 10 października
d) 15 listopada
Wyświetleń: 4055


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.