Katalog

Mirosław Piwowarczyk, 2012-11-27
Grudziądz

Informatyka, Zadania

Budowa i obsługa komputera

- n +

1. Mysz komputerowa to rodzaj urządzenia zewnętrznego:
wejściowego, które zapewnia nawigację oraz umożliwia wydawanie komputerowi poleceń
wyjściowego, które przekazuje do procesora sygnały odczytywane z ekranu monitora
wejściowego i wyjściowego wprowadzającego i wyprowadzającego dane z komputera
wejściowego, które reaguje na sygnały z zewnątrz i przekazuje je do komputera
wyjściowego, które wysyła do użytkownika komunikaty procesora

2.Który z plików jest plikiem dźwiękowym
zenek.jpg
zenek.exe
zenek.wav
zenek.doc
zenek.txt

3. Wybierz zestaw urządzeń wyjścia (WY):
projektor, monitor, ploter
mysz, drukarka, mikrofon
mysz, drukarka , głośniki
głośniki, ploter, klawiatura
klawiatura, skaner, mysz

4. 2 megabajty (2MB) równają się:
2000 kilobajtom (2000 kB)
2024 kilobajtom (2024 kB)
2024 bajtom (2024 B)
2048 bitom
2048 kilobajtom (2048 kB)

5. Które zdanie jest prawdziwe?
urządzenia wejścia służą do wyprowadzania wyników pracy komputera.
pamięć ROM jest pamięcią nietrwałą.
urządzenia zewnętrzne nazywane są inaczej urządzeniami peryferyjnymi.
ploter należy do urządzeń wejścia.
żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa

6. Nazwa pliku utworzonego za pomocą programów działających w systemie Windows:
składa się z nazwy właściwej, kropki, rozszerzenia (najczęściej 3 znaki)
jest jednoczęściowa i może składać się z dowolnej ilości znaków
jest jednoczęściowa i może składać się max z 255 znaków
jest dwuczęściowa, pierwsza część nazwy może zawierać max 3 znaki, druga część - z dowolnej ilości znaków
brak poprawnej odpowiedzi

7. Urządzenie służące do przenoszenia obrazu z papieru do pamięci komputera to:
drukarka
ploter
monitor
skaner
karta graficzna

8. Windows, to:
system operacyjny
podstawowy zestaw komputerowy
nazwa współczesnych komputerów
pamięć operacyjna komputera
pakiet programów użytkowych

9. Rozszerzenie nazwy pliku wskazuje na:
wielkość pliku
ważność pliku w systemie operacyjnym
miejsce położenia pliku w drzewie katalogowym
nie wskazuje na nic
rodzaj danych zapisanych w pliku

10. Po wyłączeniu komputera znika zawartość
pamięci ROM
pamięci operacyjnej RAM
dysku twardego
pamięci zewnętrznej
pamięci trwałej

11. Plikiem nazywamy:
najmniejszą porcję informacji poniżej 1 MB
najmniejszą część katalogu (folderu)
zapisany na dysku twardym efekt pracy
zwartą porcję informacji zapisaną na dysku pod określoną nazwą
zbiór informacji o danym programie

12. Podczas wyszukiwania plików w systemie znak ? oznacza :
dowolny znak
wybrany znak tekstu
ciąg dowolnych znaków tekstu
określony ciąg znaków
znak zapytania o rodzaj rozszerzenia pliku

13. Wybierz poprawną ścieżkę dostępu do pliku xx.bmp:
wszystkie odpowiedzi są błędne
C:ABCDEF/xx.bmp
C:/ABC/DEF/xx.bmp
C:ABCDEF/xx.bmp
C:ABCDEFxx.bmp

14. System operacyjny to zbiór programów, które:
obsługują wyłącznie klawiaturę, mysz i monitor
wykonują obliczenia matematyczne
wczytują programy zewnętrzne do pamięci komputera
porządkują dane zapisane na dysku
zarządzają pracą komputera

15. W pamięci operacyjnej komputer:
zapisuje na stałe wyniki działania programu
przechowuje wszystkie programy, z którymi pracował
zapisuje na stałe program nadzorujący jego pracę
umieszcza programy i dane, z którymi w danej chwili pracuje
wszystkie odpowiedzi są poprawne

16. Pamięć ROM to:
pamięć starego typu; w nowoczesnych komputerach została zastąpiona przez pamięć RAM
pamięć wewnętrzna, zawierająca programy startowe umożliwiające uruchomienie komputera
zasilacz awaryjny działający w momencie przerwania dopływu prądu z sieci elektrycznej
pamięć swobodnego dostępu
bardzo pojemna pamięć zewnętrzna, wykorzystywana do archiwizacji danych

17. Który z poniższych adresów jest prawidłowy:
http:\www.las.plboryrezerwatyrezerwaty.htm
http://www.las.plboryrezerwatyrezerwaty.htm
http//:www.las.pl/bory/rezerwaty/rezerwaty.htm
http:www.las.pl/bory/rezerwaty/rezerwaty.htm
http://www.las.pl/bory/rezerwaty/rezerwaty.htm

18. Co to jest ploter:
ploter to nazwa drukarki atramentowej najnowszego typu
ploter służy do drukowania skomplikowanych i dużych rysunków, np. map
ploter to rodzaj bardzo szybkiego procesora
ploter służy do zamiany sygnału analogowego na cyfrowy
ploter to urządzenie do zapisu i odczytu rozmów telefonicznych

19. Urządzeniem wejścia nie jest:
skaner
monitor
mikrofon
klawiatura
kamera internetowa

20. Jednostką pamięci komputera nie jest:
piksel
Mb
kilobajt
bit
bajt
Wyświetleń: 943


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.