Katalog

Mirek Piwowarczyk, 2012-11-27
Grudziadz

Biologia, Zadania

Zmysły

- n +

……………………………………………………………………..........................................
/Imię i nazwisko/ /klasa/ /data/
1. Funkcja źrenicy polega na:
a) ochronie oka
b) załamywaniu promieni świetlnych
c) regulowaniu natężenia światła
d) odbieraniu bodźców świetlnych

2. Barwy widzimy dzięki:
a) plamce żółtej
b) plamce ślepej
c) pręcikom
d) czopkom

3. Obraz powstający na siatkówce jest:
a) powiększony i nieodwrócony
b) powiększony i odwrócony
c) pomniejszony i nieodwrócony
d) pomniejszony i odwrócony

4. Akomodacja oka jest to:
a) zdolność widzenia przestrzennego
b) zdolność widzenia z bliska i daleka
c) zdolność widzenia w różnym natężeniu światła
d) zdolność widzenia kolorów

5. Zjawisko adaptacji oka odbywa się poprzez:
a) zmianę średnicy źrenicy
b) zmianę wypukłości soczewki
c) ruchy gałki ocznej
d) widzenie dwuoczne


6. Trąbka Eustachiusza służy do:
a) zwiększania natężenia dźwięku
b) przekazywania drgań do ucha środkowego
c) odbierania bodźców dźwiękowych
d) wyrównywania ciśnienia powietrza

7. Narząd równowagi zbudowany jest z:
a) 3 kosteczek słuchowych
b) błędnika kostnego i błoniastego
c) 3 kanałów półkolistych
d) ślimaka i trąbki słuchowej

8. Receptorami smaku są:
a) brodawki smakowe
b) kubki smakowe
c) czopki smakowe
d) pręciki smakowe

9. Najwięcej receptorów czucia znajduje się:
a) ustach i stopach
b) na palcach i nosie
c) na palcach i brzuchu
d) na wargach i brzuchu

10. Obok informacji dotyczących czopków wpisz literę C, a obok informacji dotyczących pręcików – literę P.
a) Rejestrują barwę światła. . . . . .
b) Największe ich skupisko jest w plamce. . . . . .
c) Pozwalają na widzenie stopni szarości. . . . . .
d) Są wrażliwe na ruch. . . . . .


Wyświetleń: 909


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.