Katalog

Agnieszka Kogut, 2013-01-14
Stalowa Wola

Różne, Konspekty

Konspekt zajęć rewalidacji indywidualnej

- n +

Konspekt zajęć rewalidacji indywidualnej

Temat: Usprawnianie koordynacji ruchowo –słuchowo -wzrokowej oraz doskonalenie umiejętności zapamiętywania.
Prowadząca: Agnieszka Kogut
Liczba uczniów: 2
Czas realizacji: 45 min
Metody i techniki: motoryczno-kinestetyczna, muzykoterapia, wzrokowo- słuchowa, metoda malowania dziesięcioma palcami
Formy pracy: indywidualna, grupowa
Środki dydaktyczne: farby, papier, mazaki, koperta z nazwami zwierząt, płyta z muzyką relaksacyjną i odgłosami zwierząt, ilustracje zwierząt
Cele ogólne:
- utrwalenie potrzebnego rytmu i płynności dla dobrej kondycji ręka – oko
- rozwijanie sprawności słuchowej i identyfikacji dźwięków
- poznanie różnych sposobów zapamiętywania sprzyjających rozwojowi form świadomego i celowego uczenia się
- wdrażanie do pokonywania stawianych trudności
- rozwijanie wyobraźni plastycznej
- rozwijanie sprawności manualnej
- wyrabianie właściwej postawy podczas zajęć
Cele operacyjne:
- uczeń potrafi skupić uwagę nad wykonywanym zadaniem
- uczeń utrwali zasób doświadczeń akustycznych i słownictwa
- uczeń doskonali spostrzegawczość i koncentrację
- uczeń potrafi samodzielnie i prawidłowo dobrać nazwy zwierząt
- uczeń potrafi zapamiętać i powtórzyć prawidłowo tekst wierszaPrzebieg zajęć

1. Powitanie.
2. Zaproszenie dziecka do wspólnej zabawy, objaśnienie celu zajęć.
3. Gimnastyka mózgu „Leniwe ósemki”- kreślenie płynnym ruchem „leniwych ósemek” (kciukiem najpierw jednej ręki, potem drugiej, obiema splecionymi rękami, w powietrzu, na szarym papierze – mazakiem).
4. Rozpoznawanie zwierząt na ilustracjach – uczniowie zapoznają się
z treścią obrazków, samodzielnie nazywają zwierzęta, określają ich cechy i czynności, jakie wykonują.
5. Różnicowanie odgłosów zwierząt - uczniowie wysłuchują nagrania z płyty i znajdują odpowiednią ilustrację związaną z danym odgłosem.
6. Zabawa pamięciowa „Zgadnij, jakiego zwierzęcia brakuje”- nauczyciel chowa jeden obrazek ze zwierzęciem, a zadaniem ucznia jest odgadywanie, którego brakuje.
7. Dobieranie podpisów do obrazków- uczniowie samodzielnie odczytują pojedyncze wyrazy z karteczek i właściwe dopasowują do ilustracji.
8. Nauka wiersza pt. ”Kotek” na pamięć z jednoczesnym rysowaniem sylwetki kota- uczniowie wysłuchują tekstu wiersza, obserwują wykonanie rysunku, następnie powtarzają po nauczycielu. Próbują samodzielnie odtwarzać treść wiersza z wykorzystaniem rysunku.
„Małe kółko,
Duże kółko,
Jedno ucho,
Drugie ucho,
Trzy wąsiki z prawej strony,
Trzy wąsiki z lewej strony,
Ogonek zakręcony,
I jest kotek tyłem odwrócony”

9. Malowanie dłonią lub palcami ilustracji kotka – podczas pracy dzieciom towarzyszy muzyka relaksacyjna.
10. Podsumowanie zajęć: pochwała ustna, nagrodzenie uczniów, pożegnanie.
Wyświetleń: 14298


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.