Katalog

Ewa Smuga, 2013-01-22
Tomaszów Mazowiecki

Edukacja czytelnicza, Konspekty

Konspekt lekcji bibliotecznej"Dzieci w sieci czyli jak bezpiecznie korzystać z Internetu"

- n +

Konspekt lekcji bibliotecznej „ Dzieci w sieci czyli jak bezpiecznie korzystać z Internetu”


Przedmiot : edukacja czytelniczo-medialna


Temat: Dzieci w sieci czyli jak bezpiecznie korzystać z Internetu”


Klasa : I-III gimnazjum specjalne


Cele ogólne:

• Uświadomienie młodzieży zagrożeń pochodzących z Internetu
• Kształcenie umiejętności stosowania zasad bezpiecznego korzystania z Internetu

Cele dydaktyczne:

• Zapoznanie uczniów z głównymi założeniami kampanii „Dziecko w sieci”
• Zapoznanie uczniów z zagrożeniami jakie niesie Internet
• Zapoznanie z głównymi zasadami bezpieczeństwa w sieci
• Kształcenie umiejętności posługiwania się słownictwem sieciowym nick, login,
e-mail
• Kształcenie umiejętności nazywania zagrożeń i adekwatnego reagowania na nie

Cele wychowawcze:

• Uświadomienie zagrożeń wynikających z korzystania z sieci
• Kształcenie umiejętności korzystania z Internetu zgodnie z obowiązująca etykietą

Cele rewalidacyjne:

• Doskonalenie czytania ze zrozumieniem
• Wdrażanie do aktywnego udziału w zajęciach

Metody pracy:
Słowna
Oglądowe
Aktywne

Formy pracy :
indywidualna
zbiorowa

Środki dydaktyczne: karty pracy, komputer z dostępem do sieci InternetPrzebieg zajęć

I Cześć wstępna
1.Zajecia organizacyjne
2.Zapoznanie z celem spotkania. założeniami kampanii Dziecko w sieci
3.Rozmowa kierowana dotycząca spędzania czasu wolnego.
4.W jaki sposób młodzież najczęściej korzysta z komputera i Internetu
Uczniowie zapisują pomysły na kartkach. Nauczyciel eksponuje pomysły na tablicy zbiorczej.
Zwraca uwagę na InternetII Cześć główna
1.Omówienie czym jest Internet.
Omówienie najważniejszych funkcji Internetu.
(zwrócenie uwagi na takie aspekty jak zdobywanie wiedzy, zakupy, poszukiwanie znajomych,
korzystanie z poczty, przesyłanie danych )2.Zabawa w czatowanie
Wyjaśnienie zasad i celu zabawy. Wyjaśnienie pojęć- nick, login, hasło)
Zadaniem każdego uczenia jest zapisanie na kartce swojego nicku, loginu i hasła
Następnie wszystkie kartki zostają wymieszane. Zadaniem uczniów jest rozpoznać czyje są kartki
Nauczyciel zwraca uwagę uczniom aby nie podawali swoich prawdziwych danych.

3.Ustalenie i nazwanie podstawowych zachowań , zagrożeń z jakimi młody człowiek może się spotkać
w Internecie.
Korzystanie z zasobów stron www.dzieciwsieci.pl

4.Praca uczniów. Nazwij zagrożenie

a)Poznaliśmy się przez Internet.
Długo ze sobą pisaliśmy. Pytał ile mam lat, czym się zajmuje.
Mówił, że szuka prawdziwych przyjaciół. Chciał się ze mną spotkać. Prosił, abym nie mówiła nikomu o naszym
spotkaniu.

b)Ktoś w czasie przerwy zrobił mi zdjęcie telefonem . Później okazało się, że umieścił je na portalu
społecznościowym. Ktoś inny zaczął je wulgarnie podpisywać.

c)Poznaliśmy się na chacie .Wypytywał mnie o wszystko Był ciekawy jaki mam komputer, chciał wiedzieć ,gdzie
mieszkam, wypytywał mnie o numer mojego telefonu komórkowego.

(cyberprzemoc, nie ufaj osobom poznanym w sieci, nie podawaj prawdziwych danych)

5.Wspólne ustalenie zasad bezpiecznego korzystania z Internetu.

III Część podsumowująca

1.Samodzielna praca uczniów z kartami pracy
Prezentacja prac uczniów. Odczytanie hasła
2.Ocena pracy uczniów na zajęciach
3.Ewaluacja zajęć -termometr uczuć
4.Zakończenie zajęć.

Karta pracy do zajęć : Dzieci w sieci


1.Spośród podanych propozycji wskaz te, które świadczą o niebezpiecznym korzystaniu z Internetu
• Podawanie swoich prawdziwych danych (imię, nazwisko, adres)
• Podawanie tylko swojego pseudonimu
• Umawianie się z osobami nowo poznanymi w Internecie
• Spędzanie dużo czasu przed komputerem
• Spędzanie przed komputerem tylko tyle czasu ile wymaga tego praca
• Udostępnianie nieznajomym numeru telefonu
• Przesyłanie drogą elektroniczną treści o charakterze wulgarnym
• Otwieranie stron pornograficznych
• Korzystanie z Internetu w celach samokształceniowych

2.Zaznacz prawidłowa odpowiedź

Rozmawiasz z kimś nieznajomym przez gg. Ta osoba wypytuje się o adres, numer telefonu.
A -podajesz dane o które cię prosi
I - nie udzielasz takich informacji

Ktoś poznany na chacie prosi cię o spotkanie co robisz?
N –nie umawiasz się z nieznajomym
B- skoro z nim rozmawiałam to mogę iść

Ktoś przysłał ci wiadomości zawierająca wulgaryzmy. Co robisz?
C- odpisuje w taki sam sposób
T- nie odpowiadam na takie zaczepki, zgłaszam tą sytuację dorosłym.

Czy w Internecie obowiązują zasady grzecznościowe?
E- tak
D- nie

Jeżeli ktoś z kim długo znasz się przez Internet prosi Cię o spotkanie. Co robisz?
R- mówię rodzicom o miejscu i czasie spotkania, proszę zaufana osobę aby poszedł ze mną
F- idę na spotkanie i nikomu nie mówię

Ktoś przez Internet oferuje ci telefon do kupienia. Co robisz?
N- nie kupuje jeśli nie mam pewności skąd pochodzi ta rzecz
G- kupuje jeśli to okazja

Rodzice chcą nauczyć się korzystania z Internetu.
H- nie pokazuje im , bo musiałbym się podzielić z nimi komputerem, zaglądali by do mojego komputera
E- uczę ich, aby wiedzieli że korzystając komputera nie robie nic złego

Czy należy ograniczać czas spędzony przed komputerem
T –tak
O-nieHasło- INTERNETWyświetleń: 2074


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.