Katalog

Monika Szubielska, 2013-01-28
Szczecin

Język niemiecki, Konkursy

Konkurs "Słynni ludzie z krajów niemieckojęzycznych"

- n +

KONKURS
„SŁYNNI LUDZIE Z KRAJÓW NIEMIECKOJĘZYCZNYCH”

1. Wymień imiona i nazwiska trzech klasyków wiedeńskich.
a) ……………………………. b) ….………………………… c) ..…………………………

2. Jak brzmi imię i nazwisko kompozytora niemieckiego, który był kantorem w kościele św. Tomasza w Lipsku (Leipzig)?
………………………………..………………………………………………………………….

3. Który kompozytor zdobył w Wiedniu popularność jako wirtuoz fortepianu?
a) Chopin b) Beethoven c) Wagner

4. Z jaką dolegliwością borykał się Beethoven już w wieku 25 lat?
…………………………………………………………………………………………………...

5. Kiedy Beethoven zaprzestał tworzenia?
…………………………………………………………………………………………………...

6. Kogo opisuje poniższy tekst? Dopisz imię i nazwisko.
Był tzw. cudownym dzieckiem. Zanim skończył 12 lat, skomponował już 3 opery.
Był pierwszym wielkim twórcą wśród zawodowych kompozytorów piszących muzykę
rozrywkową.
………………………………………………………………………………………………...

7. Kogo opisuje poniższy tekst? Dopisz imię i nazwisko.
Jeden ze słynnych kompozytorów tworzących na początku XIX w. miał problemy
z utrzymaniem się. Żył jednak w gronie dobrych przyjaciół, którzy widząc jego kłopoty
pomogli mu. Dzięki nim mógł on dawać koncerty w prywatnych domach lub mieszkaniach
jego lepiej sytuowanych przyjaciół.
……………………………………………………………………………………………...

8. Kogo opisuje poniższy tekst? Dopisz imię i nazwisko.
Był niemieckim kompozytorem, uznawanym za najwybitniejszego przedstawiciela
niemieckiego neoromantyzmu i jednego z największych twórców operowych. Początkowo
myślał o karierze literackiej, potem został dyrygentem opery królewskiej w Dreźnie.
Ostatnie lata spędził na pisaniu rozpraw teoretyczno – filozoficznych.
………………………………………………………………………………………………...

9. Który z kompozytorów okresu romantyzmu jest uznawany za najwybitniejsze cudowne
dziecko po Mozarcie?
……………………….……………………………………………………………………….

10. Podaj imię i nazwisko twórcy teorii względności.
…………………………………………………………………………………………………...

11. Czym zasłynął Wilhelm Conrad Röntgen?
…….…………………………………………………………………………….……………….

12. Jak brzmi imię i nazwisko niemieckiego reformatora religijnego, teologa, inicjatora reformacji?
…….…………………………………………………………………………….……………….

13. Kim był Immanuel Kant?
……..…………………………………………………………………………………………….

14. Albert Einstein był ………………..…….. . W wieku ……… lat rozpoczął naukę gry na ………………………….. i grał na tym instrumencie przez całe życie.
15. Kim był Jan Gutenberg?
………………………………………………………………………..………………………….

16. Rudolf Diesel to niemiecki konstruktor, twórca ………………….. …………………….. , nazywanego od jego nazwiska …………………………… ..…………………………... .

17. Carl Benz opracował konstrukcję dwusuwowego …………….……. …………...……...., a następnie czterosuwowego.

18. Jak brzmi imię i nazwisko najwybitniejszego niemieckiego poety okresu romantyzmu,
jednego z najbardziej znaczących w skali światowej?
…………………………………………………………………………………………………...

19. Friedrich Schiller był (możliwych jest więcej niż jedna odpowiedź):
a) poetą, filozofem, estetykiem, teoretykiem teatru, dramaturgiem
b) uczonym językoznawcą
c) przedstawicielem tzw. klasyki weimarskiej.

20. Kto zbudował w 1885 r. pierwszy automobil, trzykołowy pojazd z silnikiem spalinowym i elektrycznym zapłonem, na który uzyskał patent? …………………………………………………………………………………………………..

21. Jakie studia ukończył Goethe? ………………………………………………….…………

22. ……………………………………………………… (imiona i nazwiska) napisali na podstawie wieloletnich badań podań, mitów i opowieści ludowych zbiór baśni.

23. Bracia Grimm byli (możliwych jest więcej niż jedna odpowiedź:

a) twórcami filologii germańskiej jako nauki o literaturze i języku niemieckim
b) twórcami epokowego przedsięwzięcia, jakim była edycja słownika niemieckiego, z którego
pierwsze cztery tomy opracowali sami
c) pisarzami, uczonymi językoznawcami.

24. Dopasuj do nazwisk właściwe opisy.

Lise Meitner ………………………………………………………………………………….
Hildegard von Bingen …………………………………………………………………………

a) austriacka fizyk jądrowa
b) reformatorka religijna
c) wizjonerka, mistyczka i uzdrowicielka
d) jako pierwsza wyjaśniła teoretycznie zjawisko rozbicia jądra atomowego
e) patronka esperanto, językoznawców i naukowców

25. Albrecht Dürer był najwybitniejszym artystą niemieckiego renesansu. W jakiej dziedzinie i co zrewolucjonizował?
…………………………………………………………………………………………………...

26. Co wiesz o niżej wymienionych osobach? Podaj po 3 informacje. Zadanie nie dotyczy daty i miejsca urodzenia ani śmierci.

a) Günther Grass
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
b) Thomas Mann
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...

27. Które zdanie jest prawdziwe?

Johannes Brahms:
a) Uważał, że jako kompozytor urodził się za późno, jego muzyka nawiązywała mocno
do tradycji niemieckiej.
b) Pochodził z bardzo zdolnej muzycznie rodziny. Do jego czasów w rodzinie było już
45 muzyków, a jego synowie to także twórcy muzyki.

28. W jakich latach żyły te znane osoby? Uporządkuj.

… T. Mann a) 1685 Eisenach – 1750 Leipzig
… Hildegarda von Bingen b) 1098 Rupertsberg/ Bingen am Reihn - 1179 Rupertsberg
… R. Diesel c) 1732 Rohrau – 1809 Wien
… F. Mendelssohn-Bartholdy d) 1858 Paris -1913 Kanał La Manche
… A. Einstein e) 1875 Lübeck, Niemcy – 1955 Zürich, Schweiz
… J. W. von Goethe f) 1749 Frankfurt am M. – 1832 Weimar
… W. A. Mozart g) 1879 Ulm – 1955 Princeton USA
… J. S. Bach h) 1756 Salzburg – 1791 Wien
… F. J. Haydn i) 1809 Hamburg – 1847 Leipzig
29. Dopasuj tytuły dzieł do odpowiednich nazwisk.

F. Mendelssohn a) IX Symfonia d-mol op.125
A. Dürer b) Czarodziejski flet
T. Mann c) Latający Holender
W. v. Goethe d) Marsz weselny
L. v. Beethoven e) Faust
R. Wagner f) Śmierć w Wenecji
W. A. Mozart g) Młody zając

30. Czy znasz jeszcze inną słynną/ znaną osobę pochodzącą z Niemiec lub innego kraju niemieckojęzycznego? Podaj nazwisko oraz kim jest lub była.
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...

Opracowała:
Monika Szubielska
Gimnazjum nr 12 im. St. Lema
w Szczecinie
Wyświetleń: 835


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.