Katalog

Katarzyna Lisecka, 2013-01-30
Jaworzno

Zajęcia przedszkolne, Program nauczania

Podsumowanie realizacji programu autorskiego "Ruch i muzyka"

- n +

Podsumowanie realizacji programu autorskiego „RUCH I MUZYKA” za I semestr
w roku szkolnym 2012/2013 w grupie II (3-4 latków).

Zajęcia dodatkowe z zakresu aktywności muzyczno-ruchowej prowadzone były przez nauczycielki pracujące z grupą, odbywały się w każdy wtorek w godzinach 13.30 – 14.00, począwszy od października 2012r. Zajęcia odbywały się zgodnie z zatwierdzonym rocznym programem „Ruch i muzyka”.
Głównym celem programu jest wszechstronny rozwój dzieci, który w naturalny sposób dokonuje się poprzez jak najczęstsze kontakty dzieci z ruchem i muzyką. Istotne jest również pobudzenie procesów myślowych, spostrzegania, koncentracji, uwagi i pamięci.
Dzieci uczestniczące w zajęciach miały okazję ćwiczyć swój śpiew, brały udział
w zabawach muzyczno – ruchowych, grały na instrumentach, kształtowały motorykę poprzez ćwiczenia ruchowo i taniec, a także brały udział w zabawach i ćwiczeniach relaksacyjnych.
Realizowanie tego programu pozwoliło rozbudzić u dzieci zamiłowanie do rytmicznego ruchu przy akompaniamencie muzyki lub śpiewu piosenki, rozwinąć pamięć muzyczną i ruchową oraz umiejętność uczenia się melodii, zapamiętywanie rytmów.
Ćwiczenia przyczyniły się do wykształcenia u dzieci dyscypliny, koncentracji, a także korzystnie wpłynęły na rozwój psychiczny, fizyczny oraz społeczny dziecka. W czasie zajęć wiele czasu poświęcano na rozśpiewywanie dzieci i nauczenie ich słuchania w skupieniu muzyki. Już od pierwszych zajęć nauczycielki dbały o prawidłową emisję głosu u dzieci i zwracały szczególną uwagę na właściwą postawę ciała podczas ćwiczeń. Ogromnym zainteresowaniem dzieci cieszyły się spotkania, w czasie których poznawały instrumenty muzyczne. Nauczycielki starały się nauczyć dzieci prawidłowego sposobu wydobywania dźwięków z instrumentów perkusyjnych oraz wrażliwości na ich barwę. Podczas każdych zajęć nauczycielki dbały o zapewnienie dzieciom przyjaznej, życzliwej atmosfery oraz poczucia bezpieczeństwa i pewności siebie. Poprzez ruchowe przeżywanie muzyki uczestnicy zajęć mieli możliwość kształtowania swojej osobowości, uwagi, poczucia piękna oraz woli.
Wyświetleń: 938


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.