Katalog

Justyna Płachetka, 2013-02-05
Pewel Wielka

Zawodowe, Artykuły

Związek pracy pedagoga z watościami.

- n +

„Wartości stanowią źródło inspiracji i dyrektyw dla edukacji, pomagają w dokonywaniu wyborów i podejmowaniu decyzji” . Jednym z źródeł ukazania uczniom watościowania jest pedagog. Wymagania od współczesnego pedagoga są ogromne, pedagog powinien posiadać znajomość i wiedzę informatyczną, informacji ze świata, zasad funkcjonowania społeczeństwa, przemian na rynku pracy, kultury i jej wartościowania. Kompetencje i wymagania względem pedagoga rozszerzają się coraz bardziej . Pedagog chcąc być postrzegany jako dobry i kompetentny, powinien dostosować się do wymagań dzieci, młodzieży, rodziców i dyrekcji. Od nauczyciela wymaga się wzoru, pedagog oprócz przekazywania wiedzy dydaktycznej ma nauczyć dziecko jak żyć, ponieważ rodzice są zbyt zajęci pogonią za pracą i pieniądzem. To nauczyciel przejął rolę w XXI wieku nauczenia i ukazania dziecku co jest wartością nadrzędną dla człowieka. Czy jest to dobre? Na to pytanie powinni odpowiedzieć sobie rodzice. Czy chcę, aby wzorem ukazującym wartości był nauczyciel czy ja- rodzic? Dzisiejszy świat oczekuje nauczycieli niczym „zwierciadło wszelkich cnót” . W XXI wieku mnóstwo ludzi zapomniało, iż nauczyciel jest tylko człowiekiem, a człowiek jest stworzeniem niedoskonałym, które również się myli.
Warto zastanowić się, jakie wartości względem różnych grup kulturowych (występujących we współczesności) powinien wyznawać pedagog. Jedne grupy (prokatolickie) uznają, iż nauczyciel powinien być wierzący, patriota, pewny siebie lecz skromny, z wielorakimi zainteresowaniami i zdolnościami. Inni uznają (jak np. wyznawcy liberalizmu), iż nauczyciel powinien być tolerancyjny, elastyczny, nowoczesny. Jeszcze inni wymyślą kompetencje nauczyciela względem swoich przekonań. Tak jak różny jest świat, tak będzie wiele różnych spostrzeżeń względem pracy nauczyciela . ”Jedną z najważniejszych przemian w edukacji jest akceptowanie wielości ujęć wychowania, kształcenia i sposobów realizacji procesów. Stąd wynika zróżnicowanie celów edukacyjnych(…) taki stan rzeczy sprzyja nasileniu występowania trudności(…) ponieważ wszystkie ujęcia procesów są równie wartościowe” . Ważne jest jednak, aby nauczyciel potrafił wyodrębnić rzeczy wartościowe nie tylko dla samego siebie, ale również dla możliwości przekazania wiedzy moralnej uczniom. H. Kwiatkowska na podstawie różnych spostrzeżeń względem cnót nauczyciela, uznała trafność ujęcia Kreutza, który wyodrębnił cechy specyficzne, konstruktywne oraz niezbędne dla pracy nauczyciela i cechy niespecyficzne, których powinien się wystrzegać w pracy w zawodzie.
Nauczyciel poprzez ukazanie wartości wspiera ucznia w edukacji i funkcjach społecznych. Sama praca pedagoga, przekazywanie wiedzy, rozwijanie umiejętności i zdolności ucznia jest wartością. Uczeń widząc ciężką pracę nauczyciela okazuje wdzięczność. Nauczyciel przez cały cykl lekcji podczas pracy uczy dzieci wartościowania, nakierowuje uczniów na ścieżki wartości moralnych, postrzegania dobra i zła. W edukacji ucznia pedagog powinien podkreślać wartość człowieczeństwa oraz wartość życia ludzkiego . Największym sukcesem pedagoga jest uczeń, który potrafi wartościować życiowe sytuacje, znający system wartości i praktykujący go w swoich drogach życia. „Wartości stanowią źródło inspiracji i dyrektyw dla edukacji, pomagają w dokonywaniu wyborów i podejmowaniu decyzji” .
Człowiek jest tym, czym przesiąknie w młodości. Dlatego przekazywanie uczniom przez pedagoga od najmłodszych lat norm, wartości ma wpływ na jego późniejsze życie. Wielu teoretyków przedstawiało koncepcje wartości i ich wpływ na człowieka. Jednym z nich jest H. Muszyński wyznający koncepcję wartości jako połączenie wartości z osobowością . Człowiek poprzez mechanizm samorealizacji dochodzi do świadomego realizowania oraz postrzegania wartości. K. Kotłowski badał wartości i ich rolę w wychowaniu. Doszedł do wniosku, iż wartości są jako idee mające oddźwięk w wychowaniu. Cz. Herod zdefiniował wartość jako „wytworzony przez człowieka podmiotowy stosunek do rzeczywistości przyrodniczej, społecznej i kulturowej” . Określa wartości jako stosunek społeczny do rzeczy i ludzi. Dla Heroda ważna jest wartość pedagogiczna jako wartościujący stosunek do człowieka. Nauczyciel powinien mieć na uwadze, iż uczeń jest przede wszystkim człowiekiem, na początku swojej egzystencjonalnej drodze życia. Nauczyciel, tak jak i rodzice stosując system nagród i kar w wychowaniu, ukazują dziecku najważniejsze wartości – postrzegania dobra i zła. Zło – kara, warunkowanie prowadzące do wniosku, iż decyzje błędne i niezgodne z kodeksem moralnym i normami przyjętymi w społeczeństwie muszą zostać ukarane. Dobro – nagroda, wzmocnienie, warunkowanie prowadzące do wniosku, iż robiąc coś dobrego ulepszamy świat, a nagrodą najbardziej pożądaną powinno być dobre słowo, pochwała.
Praca pedagoga ma związek z wartościami, ponieważ dobry nauczyciel, który ma predyspozycje zawodowe, będzie chciał przekazać kodeks moralny swoim uczniom. Jego praca ma wartość wtedy, gdy to co przekazuje uczniom jest samo w sobie wartością oraz prawdą, którą można udowodnić doświadczeniami i badaniami dokonywanymi przez samych uczniów. Nauczyciel przygotowuje uczniów do poznania wartości, rozróżnienia, akceptowania oraz ich respektowania.


Literatura:
Książki:
1. H. Kwiatkowska, Pedeutologia, Wyd. WAiP, Warszawa 2008;
2. B. Śliwerski, Nauczyciel jako zawód, artykuł z I kongresu zarządzenia oświatą, Wyd. OSKKO, Łódź 2006;
3. S. Kunowski, Wartości w procesie wychowania, Wyd. Impuls, Kraków 2003;
4. K. Ostrowska, Nie wszystko o wychowaniu. Warszawa 2000, Wyd. CMPP;
5. E.Szadzińska, Podstawy poznawcze procesu kształcenia, Wyd. UŚ, Katowice 2012.
Artykuły:
1. www.focus.pl/dodane/publikacje/dodane/pokaz/publikacje/aksjologia-wychowania-ktora-lezy-u-podstaw-pracy-pedagoga/nc/1/
Wyświetleń: 832


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.