Katalog

Katarzyna Rybak, 2013-02-08
Kiełczów

Przedsiębiorczość, Scenariusze

Wpływ reklamy na decyzje konsumentów. Scenariusz lekcji podstaw przedsiębiorczości

- n +

Scenariusz lekcji podstaw przedsiębiorczości
Temat: Wpływ reklamy na decyzje konsumentów.
Treści nauczania (nowa podstawa programowa) – uczeń odczytuje informacje zawarte w reklamach odróżniając je od elementów perswazyjnych, wskazuje pozytywne i negatywne przykłady wpływu reklamy na konsumenta.
Przebieg lekcji:
1. Czynności wstępne: sprawdzenie listy obecności, zapoznanie uczniów z tematem lekcji i zagadnieniami.
2. Dyskusja – może być prowadzona na 2 sposoby
a) nauczyciel rozdaje uczniom przygotowane wcześniej pytania np. w formie tabeli i uczniowie chodząc po klasie zadają te pytania swoim kolegom zapisując ich odpowiedzi, a następnie dzielą się na forum klasy uzyskanymi odpowiedziami, nauczyciel koryguje nieprawidłowe odpowiedzi i dodaje komentarz.
b) nauczyciel prowadzi dyskusję zadając uczniom po kolei pytania, uczniowie zgłaszają swoje propozycje nauczyciel koryguje nieprawidłowe odpowiedzi i dodaje komentarz

Proponowane zestawy pytań:
• Jaka jest twoja ulubiona reklama? Czy jest ktoś, kto nie lubi reklam? Jeśli tak to dlaczego?
Powyższe pytania mają na celu uświadomić uczniom jak duży wpływ mają reklamy na nasze zachowanie. Rzadko odnosimy się do nich obojętnie. Są reklamy, które nam się podobają (kojarzą nam się z czymś przyjemnym, są zabawne), inne wzbudzają w nas negatywne uczucia (budzą strach, obawę, złe emocje). Intencją twórców reklam jest wzbudzanie naszego zainteresowania (pozytywnego lub negatywnego) a przez to zakodowanie w naszych umysłach obrazu danego produktu tak, aby w sklepie sięgnąć po ten właśnie towar. Reklamy obojętne szybko zapominamy.
• Od kiedy istnieje reklama? Jakie są rodzaje reklam?
Uświadomienie uczniom, że reklama istnieje od momentu pojawienia się handlu. Początkowo miała mały zasięg (głos przekupki był słyszany tylko przez osoby znajdujące się w pobliżu), z czasem go zwiększyła i dzięki mediom może mieć charakter globalny. Rodzaje reklam to np. reklama prasowa, internetowa, telewizyjna, radiowa itp.
• Czy reklama jest potrzebna? Jakie są jej cele?
Życie bez reklamy jest niemożliwe głównie dzięki funkcji informacyjnej. Pełni ona również funkcje nakłaniania do zakupu, przypominania.
• Co nam się podoba w reklamach? Co to są elementy perswazyjne?
Słowo perswazja oznacza przekonywanie, namowę, mniemanie, to wpływanie na kogoś w celu przekonania go do czegoś, namawianie lub odradzanie. Celem perswazyjnym komunikatu jest zachęcenie odbiorcy do działania, wzbudzenie i utrzymanie w nim przekonania, że wybór jakiego dokonuje, da mu pełną satysfakcję, oraz zasugerowanie mu uzasadnienia dla już dokonanego wyboru. Mamy do czynienia z perswazją opartą nie na wymianie argumentów i dyskusji, ale na manipulacji symbolami, językiem i naszymi najbardziej podstawowymi emocjami. Tekst perswazyjny reklamy może odnosić się do różnych sfer życia np. do sfery racji (prezentuje zalety oferowanej rzeczy, opowiada o jej funkcjonalności) czy sfery emocji (działa przez wzbudzenie takich uczuć jak zachwyt, podziw i zainteresowanie).
• Co jest zakazane w reklamach? Przykłady pozytywnego i negatywnego wpływu reklamy na konsumentów.
Zakazane: reklamowanie wyrobów tytoniowych i alkoholowych, produktów leczniczych niedopuszczonych do sprzedaży, naruszanie godności ludzkiej, zawieranie treści dyskryminujących, ranienie przekonań religijnych itp. Pozytywny wpływ: zdobywanie informacji o produktach, ich właściwościach. Negatywny wpływ: uleganie manipulacjom, budzenie złych emocji.
• Kto tak naprawdę płaci za reklamy?
Koszt reklamy danego produktu jest wliczony do jego ceny i dlatego za reklamę płacą konsumenci dokonujący jego zakupu. Znane (rozpoznawalne) marki mają wyższe ceny, gdyż muszą być wliczone koszty marketingu i promocji.

3. Praca w grupach. Nauczyciel dzieli uczniów na zespoły. Każdy zespół przygotowuje swoją reklamę produktu, który wylosował ( nauczyciel wcześniej przygotowuje naklejone na kartki różnorodne produkty np. lodówkę, pralkę, garnki, spodnie, aparat fotograficzny itp.). Zespoły prezentują przed klasą swoje reklamy. Uczniowie oceniają skuteczność prezentacji.
4. Podsumowanie lekcji i zadanie zadania domowego:
Opis wybranej reklamy telewizyjnej lub radiowej wg wzoru: nazwa reklamowanego produktu, do kogo adresowana jest reklama (dzieci, młodzieży, kobiet itp.), czego dowiadujemy się z reklamy, jakie ważne informacje nie zostały przekazane, jakie elementy perswazyjne zostały zastosowane, które elementy reklamy wzbudzały pozytywne a które negatywne uczucia, porównanie ceny reklamowanego produktu z cenami 2 podobnych produktów innych marek (zaznacz jak często są reklamowane), oceń reklamę pod względem atrakcyjności od 1 do 6.
Wyświetleń: 3267


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.