Katalog

Beata Olek, 2013-02-12
Łuków

Zajęcia artystyczne, Sprawdziany i testy

test z działu: ,, Muzyka"

- n +

Imię i nazwisko……………………………klasa……, nr w dz…………gr 1……data…….

1. Do klasyków wiedeńskich nalezą: Zaznacz właściwą odpowiedź ( 1 pkt.)
I a) Ludwig van Beethoven b) Claude Debussy c) Chopin
II a) Wolfgang Amadeus Mozart b) Henryk Górecki c) Joseph Haydn
III a) Joseph Haydn b) Wolfgang Amadeus Mozart c) Ludwig van Beethoven
2. Wymień 5 elementów języka muzyki: ( 5 pkt.)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3.Wyjaśnij pojęcie – muzyka programowa ( 2 pkt)
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………...
4.Jaka jest rola muzyki w balecie lub w operze? ( 3 pkt)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5. Czym jest metrum? ( 1 pkt.)
a) regularnym odcinkiem czasowym b) rozmieszczeniem dźwięków w czasie
c) określeniem liczby i wartości jednostek rytmicznym w takcie
6. Zaznacz nazwisko kompozytora nazywanego twórcą impresjonizmu muzycznego: ( 1 pkt)
a) Jan Sebastian Bach b) Fryderyk Chopin c) Amadeus Mozart d) Claude Debussy

Imię i nazwisko……………………………klasa……, nr w dz…………gr 2……data…….

1. Do neoklasyków należą: Zaznacz właściwą odpowiedź ( 1 pkt.)
I a) Igor Strawiński b) Amadeus Mozart c) Siergiej Prokofiew
II a) Siergiej Prokofiew b) Wolfgang Amadeus Mozart c) Henryk Górecki
III a) Igor Strawiński b) Siergiej Prokofiew c) Erik Satie
2. Wymień 5 rodzajów muzyki w zależności od wykonania: ( 5 pkt.)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3.Wyjaśnij pojęcie – muzyka absolutna( 2 pkt)
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
4.Jaka jest rola muzyki w filmie i musicalu ? ( 3 pkt)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5.Czym jest rytmika taktowa? ( 1 pkt.)
a) zasada polegająca na podziale muzyki na regularne odcinki czasowe
b) rozmieszczeniem dźwięków w czasie
c) określeniem liczby i wartości jednostek rytmicznych w takcie
6.Zaznacz nazwisko kompozytora, który jest autorem suity orkiestrowej z baletu Romeo i Julia: ( 1 pkt)
a) Igor Strawiński b) Siergiej Prokofiew c) Henryk Górecki d) Claude DebussyWyświetleń: 1484


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.