Katalog

Magdalena Wojtaszek, 2013-02-18
Klucze

Pedagogika, Referaty

WYCHOWANIE KREATYWNE DROGĄ DO SUKCESU

- n +

Wiedza, umiejętności i wychowanie- to podstawowe obszary, które mają ogromny wpływ na rozwój młodego człowieka i bardzo często decydują o jego postawie, aktywności oraz zachowaniu w życiu dorosłym. Są to zadania jakie stoją przed szkołą nauczycielami i wychowawcami. Nauczyciel nie tylko naucza ale też wychowuje poprzez różnorodne działania m. innymi indywidualną profilaktykę wychowawczą, opiekę pedagogiczną i psychologiczną, pomoc materialną dla dzieci wymagających szczególnej troski oraz resocjalizację .W świetle zmieniającej się rzeczywistości i postępu technicznego zmianie i unowocześnieniu ulegają również metody pracy z uczniem .Obecnie ,aby nauczyciel mógł osiągnąć zamierzone cele wychowawcze musi stosować metody kreatywne ,twórcze ,takie ,które wyzwolą również kreatywność u swoich wychowanków .Należy pamiętać że wychowawca musi mieć duży autorytet w oczach uczniów ,musi być dla dziecka gwarantem rzetelności ,źródłem wiedzy, wyrocznią prawdziwości ,podobnie jak w domu powinni być rodzice. Wychowanie należy rozumieć jako mądre towarzyszenie uczniowi na drodze jego rozwoju i stwarzanie mu wartościowego środowiska wychowawczego .Trzeba więc w pełni dbać o rozwój osobowości ucznia, który zmierzałby do spójności myśli, słowa i czynu .Należy wydobywać wszystko to, co w młodym człowieku jest cenne, ukryte. Poczynaniom nauczyciela powinny towarzyszyć pytania :ku czemu chcemy prowadzić młodego człowieka?, do jakiego życia wychowanka przygotowujemy?, na rozwój których jego sfer kładziemy nacisk?. Uważam, że każdy pedagog na początku swej pracy musi odpowiedzieć sobie na pytanie: dlaczego pracuję w szkole?, gdyż im więcej będzie fascynacji pracą dziećmi i rzeczywistego zainteresowania młodzieżą, tym większa będzie szansa na stanie się w pełni efektywnym wychowawcą. Nauczyciel musi też zdecydować, czy chce aby jego praca kojarzyła się uczniom ze strachem, upokorzeniem ,tresurą , czy raczej skłaniała do partnerstwa, tolerancji, wzajemnego szacunku, dialogu, wspólnego rozwiązywania problemów. Znacznie łatwiej być groźnym, formalnym autorytetem, niż nauczycielem ciepłym i otwartym.

Opracowała: Magdalena Wojtaszek
Wyświetleń: 853


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.