Katalog

Edyta Janeba-Bartoszewicz, 2013-02-28
Poznań

Zawodowe, Sprawdziany i testy

Podstawowe czynności laboratoryjne-test dla uczniów kierunku technik farmaceutyczny

- n +


Imię i nazwisko........................................................................................................

SPRAWDZIAN – PODSTAWOWE CZYNNOŚCI LABORATORYJNE

1. Substancje absorbujące ważymy :
a) w tyglu
b) na szkiełku zegarkowym
c) w eksykatorze
d) w naczynku wagowym z przykrywką
2. Nośność wagi to:
a) maksymalna masa, którą możemy zważyć bez uszkodzenia wagi
b) dopuszczalne obciążenie wagi
c) minimalne obciążenie wagi
d) odpowiedzi a) i b) są poprawne
3. Odważniki miligramowe wykonane są:
a) mosiądzu
b) aluminium
c) żelaza
d) złota
4. .Do szkła miarowego zaliczamy:
a) krystalizatory, cylindry, biurety
b) biurety, pipety, cylindry
c) pipety, kroplomierze, biurety
d) kroplomierze, pipety, naczynka wagowe
5. W dolnej części eksykatora umieszcza się:
a) bezwodny chlorek wapnia
b) uwodniony chlorek wapnia
c) chlorek wapnia
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
6. Substancja z pytania 5 ma właściwości:
a) redukujące
b) utleniające
c) higroskopijne
d) amfoteryczne
7. Mieszanina chromowa w miarę zużywania zmienia barwę:
a) z zielonej na ciemnopomarańczową
b) z ciemnopomarańczowej na zieloną
c) z fioletowej na zieloną
d) z zielonej na fioletową
8. Sublimacja to przemiana fazowa polegająca na::
a) oczyszczaniu substancji
b) przejściu ciała stałego w ciecz
c) zatężaniu substancji
d) przejściu ciała stałego w gaz

9. Prażenie substancji przeprowadzamy w:
a) łaźni wodnej, łaźni olejowej
b) suszarce, na płytce izolacyjnej
c) w płomieniu palnika, piecu muflowym
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
10. Proces sączenia poprzedzony jest:
a) mieszaniem roztworu
b) destylacja
c) dekantacją
d) denaturacją
11. Roztwór zebrany po przemyciu osadu to:
a) przesącz
b) destylat
c) ekstrakt
d) odpowiedzi a) i b) są poprawne
12. Żółte opakowanie bibuły wskazuje, iż jest to bibuła:
a) średnia
b) gęsta
c) rzadka
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
13. Do metod oczyszczania związków chemicznych należą:
a) ekstrakcja, suszenie
b) ekstrakcja, sączenie
c) destylacja, krystalizacja
d) destylacja, prażenie
14.Podaj definicję i przykład mieszaniny azeotropowej (2 pkt)
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

15. 0,8 kg ropy naftowej poddano destylacji. Zebrano frakcję 1-benzynę w ilości 0,11 kg i frakcję 2-naftę w ilości 0,12 kg. Pozostałość ważyła 0,14 kg. Oblicz procentową zawartość obu frakcji i straty powstałe podczas destylacji (3pkt)

Obliczenia
Odpowiedz: frakcja I-..............................Frakcja II - ...........................Straty ..................................

16. Ropa naftowa w treści zadania 15 pełni w procesie destylacji rolę:
a) surówki
b) surowca
c) międzyfrakcji
d)odpowiedzi a) i b) są poprawne
Łącznie 19 punktów

Opracowała dr Edyta Janeba-Bartoszewicz
Wyświetleń: 1285


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.