Katalog

Piotr Łogin, 2013-03-18
Przemyśl

Zawodowe, Rady

Obsługa techniczna pojazdu samochodowego

- n +

Obsługa techniczna pojazdu samochodowego
Na pytanie, co to jest obsługa techniczna pojazdu samochodowego, wiele osób zapewne nie udzieliłoby odpowiedzi. Każdy z nas kupując samochód z drugiej ręki chciałby, aby samochód spełniał jego oczekiwania, czyli był " naj, naj, naj " i to jeszcze za okazyjną cenę. A zatem ciśnie się na usta pytanie skoro szukamy ideału to, co robimy sami, aby sprzedać komuś tzw." ideał". Pisząc artykuł o obsłudze pojazdów samochodowych pragnę udzielić kilka cennych rad szczególnie młodym kierowcom.
Na stan techniczny pojazdu, jego trwałość a tym samym niezawodność mają wpływ przede wszystkim następujące czynniki:
1. Konstrukcyjne
2. Technologiczne
3. Eksploatacyjne
W przypadku dwóch pierwszych czynników kierowca nie ma większego wpływu, ma natomiast decydujący wpływ na utrzymanie samochodu w należytym stanie technicznym, co głównie decyduje o jego niezawodności, w długim okresie eksploatacji oraz bezpieczeństwie własnym i innych użytkowników. Czynniki eksploatacyjne dzielimy na obiektywne (warunki drogowe, charakter eksploatacji, warunki klimatyczne) oraz subiektywne, (jakość obsługi, jakość przechowywania i konserwacji, jakość użytkowania). W czynnikach obiektywnych pragnę zwrócić uwagę na charakter eksploatacji, to jak eksploatujemy pojazd ma znaczenie, gwałtowne ruszanie z miejsca, ostre hamowanie, ciągła zmiana biegów, przeciążanie pojazdu, wpływa na przyśpieszony proces zużycia pojazdu.
W czynnikach subiektywnych, jakość użytkowania uzależniona jest od przestrzegania pewnych zasad ustalonych przez producenta w stosunku do kierującego. Decydujący wpływ będzie tu miał sposób prowadzenia oraz właściwa technika jazdy. Tym zaś, którzy przechowują pojazd długotrwale na odkrytym terenie, przy zmiennej temperaturze i wilgotności szczególnie powinno zależeć na odpowiedniej obsłudze i konserwacji ze względu na przyśpieszone procesy korozji, starzenia się elementów wykonanych z gumy oraz starzenia się środków smarnych.
Współczesny samochód składa się z kilku tysięcy części, które w trakcie eksploatacji ulegają zużyciu doprowadzając do obniżenia sprawności poszczególnych układów. Dlatego producenci pojazdów ustalają pewne okresy, po których pojazd należy poddać kontroli. Taka kontrola to nic innego jak - techniczna obsługa okresowa.
Wykaz czynności wykonywanych podczas obsługi technicznej okresowej i przebiegi między kolejnymi obsługami ustala producent na podstawie przeznaczenia pojazdu i przeprowadzonych badań.
Kto zapragnie szczegółowej wiedzy na temat obsługi technicznej odsyłam do fachowych czasopism, pozostałym przytoczę kilka pojęć z zakresu obsługi technicznej.
Obsługa codzienna - podstawowe czynności przed wyjazdem (światła, hamulce, płyny eksploatacyjne, śnieg w zimie itp.)
Obsługa okresowa - wykonuje się po określonym przez producenta przebiegu lub czasie i obejmuje większy zakres czynności.
Obsługa przed sprzedażą - częsta praktyka nieuczciwych sprzedawców
Pisząc artykuł o obsłudze pojazdów mam pełną świadomość, że nie każdy musi znać się na samochodach, ich obsłudze wszak są fachowcy, z których porad i usług można skorzystać. Podsumowując obsługa techniczna pojazdu samochodowego to prosta czynność, czynność, która nie wymaga wiedzy tylko dobrej woli kierowcy dbającego o bezpieczeństwo własne i innych użytkowników drogi oraz o środowisko naturalne.

Łogin Piotr


Wyświetleń: 2774


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.