Katalog

Jolanta Łaszkiewicz, 2013-04-09
Białystok

Język rosyjski, Konspekty

Konspekt lekcji z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb edykacyjnych ucznia. Boże Narodzenie.

- n +


Prowadzący: mgr Jolanta Łaszkiewicz
Klasa: Liceum Ogólnokształcące

Temat: Рождество Христово в России. Как мы празднуем пpаздник Рождествa Христовa.

1.TYP ZAJĘĆ - wprowadzający nowe treści
2.METODA - wykład z elementami pogadanki, praca z tekstem, praca w parach
3.CEL
3.1.CEL OGÓLNY
- uczeń potrafi opowiedzieć o świętach Bożego Narodzenia w Rosji i w Polsce
- opowiedzieć w jaki sposób w jego rodzinie obchodzone są święta Bożego Narodzenia
3.2. CELE SZCZEGÓŁOWE
- uczeń potrafi określić kiedy w Rosji obchodzone są święta Bożego Narodzenia
- rozróżnić czym jest „сочельник”
- wymienić kilka dań wigilijnych
- wyjaśnić co to „сочиво”
- analizować tekst
- poprawnie stosować wyrażenie „поздравлять с Рождеством”
- zastosować wyrażenie „поздравлять с Рождеством”w krótkiej formie wypowiedzi pisemnej
4. ŚRODKI DYDAKTYCZNE
- podręcznik
- prezentacja multimedialna,
- magnetofon
Czas realizacji: 2 godz. lekcyjne.

Przebieg lekcji:
1. Powitanie uczniów, sprawdzenie listy obecności, objaśnienie celów lekcji.
2. Prezentacja multimedialna:
Zdolny uczeń opowiada o świętach Bożego Narodzenia (prezentacja jest przygotowana pod okiem nauczyciela), w ten sposób, ażeby nie ominąć nowych, ważnych pojęć i wyrażeń dotyczących tego tematu. Prezentacja jest umieszczona na platformie MOODLE szkoły, skąd uczniowie mogą sobie poczytać, poćwiczyć.Uczniowie zapisują nowe słownictwo.
3. Nauczyciel czyta głośno tekst o świętach Bożego Narodzenia:
- pyta czy są niezrozumiałe wyrazy, jeżeli są wyjaśnia
- redaguje pytania do tekstu
4. Nauczyciel:
- wyjaśnia użycie zwrotu „поздравлять с Рождеством”
- zwraca uwagę na możliwość wystąpienia zadania z użyciem powyższego zwrotu na egzaminie maturalnym
5. Nauczyciel stawia pytanie: A jak wy obchodzicie święta Bożego Narodzenia? (zachęca do odpowiedzi słuchaczy słabszych).
6. Praca w parach:
- wyjaśnia zasady wykonania ćwiczenia (jedna z osób to Rosjanin druga Polak, tworzą dialog, w którym opowiadają o świętach Bożego Narodzenia).
7. Praca w grupach:
- nauczyciel dzieli klasę na małe grupy różnicując poziom tak, ażeby w każdej grupie byli uczniowie słabi, średni i zdolni, czyli różni pod względem umiejętności i wiedzy i prosi o rozwiązanie krzyżówki; po wykonaniu zadania sprawdzamy efekt końcowy, odpowiedzi odczytują słabsi uczniowie grup
8. Uczniowie słuchają kolędy w języku rosyjskim (Cicha noc- kolęda jest mówiona; nie śpiewana). Ich zadaniem jest odgadnięcie tytułu.
9.Zadanie pracy domowej:
- napisz pocztówkę do kolegi z okazji Świąt Bożego Narodzenia.

Opracowała:
mgr Jolanta Łaszkiewicz
Wyświetleń: 1151


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.