Katalog

Kamilla Ber, 2013-04-09
Koszalin

Zajęcia przedszkolne, Projekty edukacyjne

Boże Narodzenie w tradycjach i zwyczajach Projekt edukacyjny

- n +


Boże Narodzenie w tradycjach i zwyczajach

Projekt edukacyjny
dla dzieci 4 i 5-letnich
w Przedszkolu Nr 10 im. Misia Uszatka w Koszalinie


Cele:
1. Przybliżenie dzieciom tradycji i zwyczajów związanych z obchodami Świąt Bożego Narodzenia w Polsce, w Europie i na świecie.
2. Zachęcanie do kultywowania tradycji rodzinnych.
3. Zapoznanie dzieci z wydarzeniami religijnymi Świąt Bożego Narodzenia.
4. Przybliżenie dzieciom charakteru i obchodów tych szczególnych świąt w Kościele i w domu.
5. Wzbudzanie postawy wdzięczności wobec Boga za dar narodzin Jego Syna.


Metody: śpiew, modlitwa, zabawa ruchowa podczas zaktywizowanego śpiewu kolędy „Dzisiaj w Betlejem” i „Przybieżeli do Betlejem pasterze” , pokaz plansz ilustrujących Narodzenie Pana Jezusa oraz plansz przedstawiających obchody świąt Bożego Narodzenia w kościele i w domu, opowieść, pogadanka, integracja sensoryczna, wywiad, zadania do wykonania (plastyczne), wiersze i opowiadania świąteczne, bajki na DVD o świętach, prezentacja multimedialna o tradycjach świątecznych.

Czas realizacji: grudzień 2012 roku w grupie III i IV w Przedszkolu Nr 10 im. Misia Uszatka w Koszalnie.
Projekt łączy ze sobą zadania wynikające z realizacji Podstawy nauczania religii w przedszkolu i Podstawy Wychowania Przedszkolnego. W grupie IV będzie także realizowany na religii.


Zadania do wykonania przez dzieci (praca zespołowa):
1. Zgromadzenie wiadomości na temat Świat Bożego Narodzenia, a także zwyczajów z nimi związanych:
- przeprowadzenie rozmowy z dziećmi, a dzieci z rodzicami i przedstawienie zdobytych informacji,
- oglądanie i omawianie kartek świątecznych i ilustracji związanych ze Świętami Bożego Narodzenia,
- oglądanie i omawianie planszy katechetycznej przedstawiającej wydarzenia z nocy betlejemskiej.
2. Poznanie zwyczaju ubierania choinki i stroików świątecznych - zapoznanie się z wierszykiem D. Gelmerowej pt.: „Choinka”:
- wykonanie gałązek świerkowych z wykorzystaniem metody integracji sensorycznej wspomagającej rozwój dziecka,
- wykonanie bombek choinkowych,
- wykonanie przez dzieci wspólnego stroiku świątecznego.
3. Zapoznanie dzieci z „Opowieścią wigilijną”
- zachęcenie dzieci do pomocy innym, np. poprzez akcję „Ołówek dla Afryki”, „Góra Grosza”, „WOŚP”.

4. Poznanie zwyczajów szykowania szopek i stajenek:
- wykonanie szopek z pustych pudełek i kart świątecznych
- ozdabianie wykonanych szopek sztucznym śniegiem, brokatem, watą
- przyklejanie gwiazdek nad stajenką
- kolorowanie kartek z szopką – wyklejanie ich kolorowym papierem, watą, itp.
- Wykonanie aniołków do betlejemskiej szopki z rolek po papierze toaletowym i kolorowego papieru
5. Przygotowanie inscenizacji dla rodziców – Jasełka
- przydział roli każdemu dziecku
- nauka śpiewu kolęd i innych świątecznych piosenek
- wycinanie gwiazdek i umieszczenie ich na granatowym tle.
6. Poznanie zwyczaju śpiewania kolęd – zaktywizowany śpiew kolędy „Dzisiaj w Betlejem”, „Przybieżeli do Betlejem pasterze”.
7. Poznanie zwyczaju zasiadania do wieczerzy wigilijnej – omówienie symboliki poszczególnych czynności wykonywanych podczas wieczerzy.
8. Poznanie zwyczaju uczestniczenia w „Pasterce”.
9. Wspólne podzielenie się opłatkiem i złożenie sobie życzeń świątecznych.
10. Prezentacja rodzicom wykonanych przez wszystkie dzieci prac: stroiku świątecznego, stajenki betlejemskiej i inscenizacji dla rodziców i dziadków.
11. Ewaluacja końcowa.


Wyświetleń: 1703


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.