Katalog

ANNA CIEŚLAK, 2013-04-22
ZIELENIEWO

ILONA ŚWIERCZYŃSKA
Pedagogika, Konkursy

OGÓLNOSZKOLNA KAMPANIA PROFILAKTYCZNO – EDUKACYJNA „Nie piję”

- n +

OGÓLNOSZKOLNA KAMPANIA PROFILAKTYCZNO – EDUKACYJNA „Nie piję”
W profilaktyce szkód związanych z piciem alkoholu przez młodych ludzi istotne znaczenie mają nie tylko systematyczne i pogłębione zajęcia z młodzieżą, rodzicami oraz nauczycielami, ale również kampanie społeczne zaadresowane do ściśle określonych grup i środowisk społecznych.
Kampania jest adresowana i będzie realizowana wśród młodzieży gimnazjalnej, rodziców i społeczności lokalnej. Zostanie zainicjowana dokładnym poinformowaniem o jej celach i zamierzonych efektach.
Bardzo trudno jest zniechęcić młodzież do alkoholu, gdyż jest on dla niej atrakcyjny, daje dobrą zabawę i przynosi określone, pożądane skutki. Warto jednak wiedzieć, że problemy ( nie tylko te związane z uzależnieniami ) zazębiają się, dlatego może się zdarzyć, że działania ukierunkowane na jakieś zagadnienie, zaowocują pozytywnymi skutkami w innej dziedzinie.

Działania podjęte w ramach antyalkoholowej kampanii „ Nie piję” będą przebiegały dwukierunkowo.
Celem pierwszego kierunku działań będzie:
1. Obalanie mitów, czyli fałszywych, obiegowych opinii, przekonań, oczekiwań na temat alkoholu i zastępowanie ich właściwymi,
2. informowanie o realnych zagrożeniach i konsekwencjach wynikających z zachowań ryzykownych.

Drugi kierunek działań będzie dotyczył zupełnie innych spraw niż alkohol, ale równie ważnych dla profilaktyki. Będzie miał na celu:
1. Zachęcanie do podejmowania osobistych, wartościowych postanowień,
2. Naukę konstruktywnego odmawiania,
3. Wskazywanie alternatywnych sposobów przeżywania codziennego życia.

W ramach kampanii realizowane będą :
• Lekcje z wychowawcami klas (każdy wychowawca przeprowadzi cykl dwóch godzin ze swoją klasą według otrzymanego scenariusza zajęć profilaktycznych);
• Lekcje z nauczycielami przedmiotu (nauczyciele przeprowadzą zajęcia ze swoich przedmiotów z elementami działań profilaktycznych);
• Działania SU (baza ważnych telefonów);
• Spotkania rodziców z terapeutą i policją na wywiadówkach profilaktycznych;
• Konkurs plastyczny (plakat lub ulotka) traktujący o problemach wynikających z picia alkoholu zakończony otwartą dla społeczności wystawą prac;
• Graffity w szkole – namalowane na ścianach sceny zwracające uwagę na problem, a odwołujące się do stylu i języka używanego przez młodzież;
• Przedstawienie teatralne w wykonaniu uczniów oraz profesjonalnego teatru „ Kurtyna” z Krakowa
• Dystrybucja pakietów edukacyjno – informacyjnych ( ulotek, plakatów );
• Publikacje z realizacji kampanii na stronie internetowej szkoły.
Wyświetleń: 659


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.