Katalog

Joanna Szczepańska, 2013-04-24
Kraków

Różne, Konspekty

"Dobry kolega, dobra koleżanka" - konspekt zajęć świetlicowych

- n +

KONSPEKT ZAJĘĆ ŚWIETLICOWYCH
„DOBRY KOLEGA, DOBRA KOLEŻANKA”


Cele ogólne:
- charakterystyka „dobrego kolegi/koleżanki”
- kształtowanie umiejętności współpracy w grupie
- budowanie obrazu samego siebie
- rozwój wyobraźni i umiejętności plastycznych

Cele szczegółowe:
Uczeń:
- potrafi określić cechy dobrego kolegi/koleżanki
- zna swoje mocne strony i potrafi je zaprezentować
- umie współpracować w grupie
- potrafi zaprojektować i wykonać projekt plakietki „Dobry kolega/koleżanka”

Metody: praca plastyczna, zabawa, pogadanka,
Formy: indywidualna, grupowa, zbiorowa
Środki dydaktyczne: szablony, papier kolorowy, włóczka, chusta, nożyczki, klej, flamastry, szablony ogłoszenia


Przebieg zajęć:

Wprowadzenie:
1. Powitanie uczestników zajęć, zapowiedź tematu.
2. Zabawa w kręgu: „Pajęcza sieć” – dzieci siedzą w kręgu, jedno trzyma kłębek włóczki, przestawia się: „Mam na imię…., moją zaletą jest to, że….” i rzuca kłębek do następnego dziecka.

Realizacja tematu:
3. Praca w grupach: „Jakie cechy powinien mieć dobry kolega, koleżanka? Wypisywanie cech na szablonach w kształcie chłopca i dziewczynki.
Omówienie prac. Pogadanka.
4. Zabawa: „Zaczarowany staw”- jedno dziecko stoi pośrodku z zawiązanymi oczami, pozostałe spacerują wkoło niego. Na sygnał prowadzącego wszystkie dzieci się zatrzymują a osoba z zawiązanymi oczami podchodzi do jakiegoś dziecka i próbuje odgadnąć kim jest.
5. „Ogłoszenie” – zadaniem dzieci jest napisanie ogłoszenia, w którym reklamują siebie jako przyjaciela. Ogłoszenia wkładają do woreczka. Każde wyciąga jedno ogłoszenie
i stara się zgadnąć, kto je napisał. Potem objaśnia, co mu pomogło odgadnąć autora.

Zakończenie zajęć:
6. Projektujemy plakietkę „Dobry kolega/koleżanka” – konkurs z nagrodami.
7. Podziękowanie za udział w zajęciach.J. Szczepańska
Wyświetleń: 3110


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.