Katalog

Joanna Krawczyk, 2013-04-25
Wrzosowa

Fizyka, Konspekty

Druga zasada dynamiki. Konspekt lekcji fizyki.

- n +

T: Druga zasada dynamiki.

Cele operacyjne:

Uczeń wie, że:
- przyspieszenie ciała zależy od działającej na nie siły wypadkowej,
- im większa siła, tym większe przyspieszenie, im mniejsza siła – mniejsze przyspieszenie,
- przyspieszenie jest odwrotnie proporcjonalne do masy ciała,
- im większa masa ciała, tym mniejsze przyspieszenie.

Uczeń potrafi:
- zinterpretować treść II zasady dynamiki
- wskazać przykłady z życia codziennego zgodne z II zasadą dynamiki
- wykorzystać zdobyte wiadomości do rozwiązywania zadań

Metody pracy: pogadanka

Formy organizacji pracy: praca w grupach

Pomoce dydaktyczne: karty pracy, plansza do gry „ kółko i krzyżyk”

Przebieg lekcji:

1.Sprawdzenie listy obecności.
2.Podanie i zapisanie tematu lekcji.
3.Wprowadzenie do lekcji.
- uczeń dowiaduję się od czego zależy przyspieszenie ciała. (Karta pracy nr 1)
- wyprowadzenie wzoru na siłę, jednostka siły 1N. (Karta pracy nr 2)
4. Podsumowanie tematu – gra dydaktyczna „kółko i krzyżyk”. (Karta pracy nr 3)


Karta pracy nr 1

Kiedy ciała przyspiesza , a kiedy zwalnia?
Bawiąc się samochodzikiem na baterie, zauważymy, że kiedy zadziałamy na samochodzik dodatkową siłą np. naszej ręki, skierowaną zgodnie z wektorem prędkości, samochodzik przyspiesza. Podobnie, gdy ręką zadziałamy w przeciwna stronę, ciągnąc do tyłu – samochodzik zwalnia.Od czego zależy przyspieszenie ciała?
Popsuł nam się samochód na skrzyżowaniu i szybko trzeba go przepchnąć w bezpieczne miejsce. W pierwszym przypadku samochód pcha tylko kierowca a w drugim - kierowca
i dwóch pasażerów. Jeśli pomogą pasażerowie, na samochód zadziała większa siła i szybciej opuści skrzyżowanie. Powiemy - uzyska większe przyspieszenie.

Przyspieszenie zależy od działającej siły.
Im większa siła tym większe przyspieszenie.
Mniejsza siła – mniejsze przyspieszenie

W magazynie pracownik musi przepchnąć wózek pusty a następnie zapełniony towarem.
W drugim przypadku masa wózka z ładunkiem jest zdecydowanie większa, zatem trudniej go rozpędzić. Powiemy - uzyska mniejsze przyspieszenie.

Im większa masa ciała tym mniejsze przyspieszenie.
Im mniejsza masa ciała tym większe przyspieszenie.

Zadanie.1.
W trakcie badań mierzono przyspieszenia uzyskiwane przez ciała pod wpływem działających na nie sił. Wyniki pomiarów zestawiono w tabeli. Uzupełnij brakujące miejsca w tabelach.

Siła , N 100 100 100 100
Masa , kg 100 20 50 40
Przyspieszenie m/s2 1 5

Skreśl błędne określenie:
Przyspieszenie ciała jest proporcjonalne/ odwrotnie proporcjonalne do masy ciała. Przyspieszenie jest tyle razy ……………, ile razy mniejsza jest masa.

Siła , N 100 100 100 100
Masa , kg 20 40 10 80
Przyspieszenie m/s2 5 2,5

Uzupełnij poniższe zdanie:
Przyspieszenie jest …………………. do działającej siły. Przyspieszenie ciała ………. tyle razy, ile razy rośnie działająca nań siła.

Druga zasada dynamiki

Zależność przyspieszenia od masy ciała i działającej na nie siły możemy zapisać:
Ciało, na które działa siła wypadkowa różna od zera, porusza się ruchem jednostajnie przyspieszonym. Przyspieszenie tego ciała możemy obliczyć ze wzoru:
a=F/m
F- wartość siły wypadkowej
m – masa ciała

Karta pracy nr 2

Obliczanie siły.
Po przekształceniu wzoru wyrażającego drugą zasadę dynamiki otrzymamy wzór na siłę:
F=m*a

Na podstawie tej równości określa się również jednostkę siły 1N: 1N= 1kg * m/s2
1 niuton jest to siła , która ciału o masie 1 kilograma nadaje przyspieszenie 1 m/s2.

Zadanie.2.

Jaka siła działająca na ciało o masie 12kg nadaje mu przyspieszenie 0,2 m/s2.
………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………..

Karta pracy nr 3
Podsumowaniem lekcji jest gra dydaktyczna „ kółko i krzyżyk”. Podział klasy na dwie grupy „o” i „+” . Za każdą prawidłową odpowiedź grupa otrzymuje „o” lub „+”. Drużyny walczą o zwycięstwo – trzy krzyżyki lub kółka w poziomie, pionie lub po przekątnej.
Tabela :

1 2 3
4 5 6
7 8 9


Pytania do gry:
1. Jaka jest masa ciała, jeżeli wiadomo, że siła 2N nadaje mu przyspieszenie 0,5 m/s2.
2. Z jakim przyspieszeniem porusza się ciało o masie 15kg, jeśli działa na nie siła wypadkowa 45 N?
3. Jaka siła jest potrzebna, aby ciało o masie 5kg rozpędzić w czasie 20s do prędkości 5m/s do 45 m/s?
4. Co stanie się z przyspieszeniem, jeżeli siła wypadkowa działająca na ciało zwiększy się dwukrotnie przy niezmienionej masie ciała.
5. Podaj podstawową jednostkę: siły, masy i przyspieszenia.
6. Na samochód o masie 2t działa siła napędzająca 3kN, a opory ruchu wynoszą 1,8kN. Z jakim przyspieszeniem porusza się ten samochód?
7. Podaj treść drugiej zasady dynamiki.
8. Uzupełnij tabelę:

Masa ciała 4kg 50 kg .....
Siła wypadkowa 200N ..... 9 kN
Przyspieszenie ..... 2m/s2 3m/s2

9. Jakim ruchem porusza się ciało pod działaniem stałej (różnej od zera) siły ?


Zwycięska grupa otrzymuje plusy z aktywności.

Wyświetleń: 1954


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.