Katalog

Izabela Stepień, 2013-04-29
Szczecin

Lekcja wychowawcza, Ankiety

Ankieta dotycząca konfliktów między rówieśnikami

- n +

Ankieta dotycząca konfliktów między rówieśnikami:

Jestem:
a. dziewczyną b. chłopakiem

1. Co to jest Twoim zdaniem konflikt:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

2. Gdzie najczęściej spotykasz się konfliktami?

a. w szkole b. w domu c. na tzw. „podwórku”

3. Z kim najczęściej się kłócisz?

a. z rodzeństwem b. z rodzicami c. z nauczycielami d. z rówieśnikami

4. O co najczęściej się kłócisz?

a. o oceny b. o obowiązki domowe c. o dziewczynę/chłopaka
d. inne …………………………..

5. Kto jest Twoim zdaniem bardziej konfliktowy?

a. dziewczyny b. chłopacy

6. Czy dziewczyny i chłopacy tak samo rozwiązują konflikty?

a. tak b. nie

7. Jaka jest różnica między dziewczynami i chłopakami w podejściu do rozwiązywania
konfliktów
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

8. Jak reagujesz, jak widzisz sytuację konfliktową?

a. angażujesz się – próbujesz pomóc, b. stoisz z boku – to nie twoja sprawa.

9. Jak często wchodzisz w konflikty?

a. każdego tygodnia b. każdego miesiąca c. kilka razy w roku

10. Jak radzisz sobie w sytuacji konfliktowej?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

11. Komu najchętniej się zwierzasz?

a. koleżance/koledze b. rodzicom c. rodzeństwu d. nauczycielowi/pedagog

12. Czy w sytuacjach trudnych możesz liczyć na rodziców ?

a. tak zawsze z nimi rozmawiam o swoich problemach
b. pewnie tak, ale nie rozmawiam z nimi o swoich kłopotach
c. nie – nie interesują się moimi sprawami

13. Czy chciałabyś/chciałbyś, żeby na godzinie wychowawczej omawiano strategie radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych?

a. nie – moja wiedza jest wystarczająca
b. nie – w ogóle mnie to nie interesuje
c. tak

Wyświetleń: 1802


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.