Katalog

bożena dąbkowska, 2013-04-29
warszawa

Matematyka, Referaty

Prezentacja multimedialna jako pomoc dydaktyczna na lekcjach matematyki w szkole specjalnej

- n +

Najczęściej spotykanym programem do tworzenia prezentacji multimedialnych jest PowerPoint, wchodzący w skład często używanego przez szkoły pakietu Microsoft Office. Jest on wykorzystywany przy tworzeniu grafiki prezentacyjnej nie tylko dla potrzeb biznesu ale również jako narzędzie do konstruowania ciekawych pomocy dydaktycznych. W prezentacji można zamieścić: zdjęcia, obrazy, filmy, diagramy, schematy, wykresy, animacje, dźwięk czy tekst. Gotowy rezultat przedstawia się jako wydruk pojedynczych slajdów lub też jako wyreżyserowaną, ruchomą prezentację. Posługując się rzutnikiem multimedialnym można pracować z całym zespołem klasowym jednocześnie, bez konieczności korzystania z pracowni multimedialnej. Mając dostęp do pracowni prezentację umieszcza się w komputerach uczniowskich stwarzając tym samym możliwość pracy indywidualnej czy grupowej. Prezentacja multimedialna jest dla ucznia ciekawsza niż słuchanie wykładu nauczyciela, praca z książką czy zeszytem ćwiczeń. Dostarcza ona szeregu różnorodnych bodźców w procesie poznawczym, ułatwia spostrzeganie, rozumienie i zapamiętywanie. W matematyce może służyć m.in. do graficznej interpretacji działań.

Prezentację multimedialną można wykorzystać podczas lekcji służącej:
1.Przekazywaniu nowych treści
2.Syntezie materiału
3.Ćwiczeniom utrwalającym

Przykładowe treści nauczania na II etapie edukacyjnym, które można omawiać z wykorzystaniem prezentacji PowerPoint:
Wprowadzenie cyfr rzymskich i zapis rzymski liczb od 1 do 12
Mierzenie i jednostki miary-długości, pojemności i masy
Rodzaje kątów
Ułamki o mianownikach 2 i 4
Rozszerzanie i skracanie ułamków
Podstawowe własności prostopadłościanu

Aby zastosowanie prezentacji na zajęciach lekcyjnych przyniosło oczekiwany rezultat musi ona być odpowiednio przygotowana.
Tworzenie prezentacji obejmuje trzy fazy:
1.Koncepcji: wybór tematu, gromadzenie materiału, oszacowanie liczby slajdów i ich logicznego połączenia
2.Rozwoju: tworzenie planu projektu i scenariusza prezentacji
3.Realizacji:
a.Przetwarzanie materiału do postaci cyfrowej np. skanowanie, fotografowanie
b.Wykonywanie prezentacji

Zasady tworzenia dobrej prezentacji:
W konspekcie prezentacji należy umieścić informacje o zawartości slajdów oraz sposobie przejścia między tematami
Należy zwrócić uwagę na zaprojektowanie slajdów w sposób ciekawy dla odbiorcy, w nagłówku umieścić główną treść a zawartość uwizualnić
Poszczególne slajdy powinny mieć podobny wygląd (te same motywy i kolory czcionki i tła)
Czas uruchomienia prezentacji powinien być możliwie krótki
Powinno się używać typu i rozmiaru czcionki, tak aby można było odczytać tekst z oddali
Najlepiej stosować ciemne litery na jasnym tle, ewentualnie dobierać pasujące odcienie barw a kolory stosować z umiarem
Utworzone slajdy powinny być przejrzyste, poświecone każdy innemu wątkowi, nieprzeładowane tekstem.
W liście wypunktowanej nie powinno się stosować więcej niż 3-4 pozycji
Nie należy przesadzać z efektami dźwiękowymi oraz animacją- stosować je umiejętnie i z umiarem
W czasie prezentacji posługiwać się prostym, dostosowanym do odbiorców językiem oraz wykazać się wiedzą na omawiany temat
Oceniając przydatność prezentacji w procesie dydaktycznym bierzemy pod uwagę:
1.Zawartość merytoryczną (treść)
2.Czytelność (oprawa)
3.Atrakcyjność dla ucznia (grafika, animacje)
4.Specyfikę tematu (czy temat może być przedstawiony za pomocą prezentacji)
5.Czas trwania lekcji

Opracowanie Bożena Dąbkowska
Wyświetleń: 1144


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.