Katalog

Marek Wierzbicki, 2013-05-15
Kurów

Język niemiecki, Konkursy

Konkurs wiedzy o krajach niemieckojęzycznych

- n +

Konkurs wiedzy
o krajach niemieckojęzycznych
I.Zakreśl poprawną odpowiedz.

1.Z jakim krajem Niemcy nie graniczą?

a.Belgia b.Luksemburg c.Dania d.Włochy

2.Najwyższym szczytem Niemiec jest:

a.Zugspitze b.Brocken c.Fichtelberg d.Groβglockner

3.Z ilu krajów związkowych składa się Republika Federalna Niemiec?

a.12 b.16 c.13 d.20

4.W jakim mieście znajdują się ....?

a.der Zwinger ................................................

b.das Pergamon-Museum ................................................

c..das Deutsche Museum ...... ......................................

d.die Porzellan-Manufaktur .................................................

e.Goethes Geburtshaus .................................................

Meiβen, München, Dresden, Frankfurt/Main, Berlin

5.Przyporządkuj krajom związkowym ich stolice.

a.Bayern .................................................

b.Schleswig-Holstein ..................................................

c.Brandenburg .................................................

d.Sachsen-Anhalt ..................................................

e.Baden-Würtenberg ...................................................
Kiel, München, Stuttgart, Potsdam,Magdeburg
2

6.II Rzesza została założona przez .............................

a. Hitlera b. Bismarcka c. Hindenburga d. Kohla

7.Republika Federalna Niemiec powstała w roku.......

a.1945 b.1946 c.1952 d.1949

8.Największą grupę obcokrajowców w Niemczech tworzą .......

a. Polen b. Italiener c. Türken d. Griechen

9. Neuschwanstein to zamek, który jest ........

a. symbolem bajek W. Disneya
b. miejscem byłej rezydencji A. Hitlera
c. siedzibą prezydenta Niemiec

10.Odpowiedz na pytania.
a. Jak nazywa się największe jezioro na pograniczu Niemiec i Szwajcarii?.................................................

b. W którym roku został zbudowany mur berliński?.........................................

c. Jak nazywało się niemieckie przedsiębiorstwo, zajmujące sie produkcją samochodów i silników,

powstałe w 1926 roku? .............................................

d. Co odkrył Robert Koch? ...................................................

e. Kim byli? -Wilhelm Röntgen .........................................................

-Marlene Dietrich .........................................................

-Gottlieb Daimler .........................................................

-Claudia Schiffer .........................................................

-Franz Beckenbauer ..........................................................

-Ferdynand Porsche ..........................................................

-J.S.Bach ..........................................................

-Boris Becker ..........................................................

-bracia Grimm ..........................................................

-Albrecht Dürer ...........................................................

-Johannes Gutenberg ...........................................................

-Thomas Mann ...........................................................

-Konrad Adenauer ...........................................................

3
.
f. Kim są ? -Michael Schumacher .....................................................

-Angela Merkel .....................................................

-”Rammstein” ....................................................

-”Tokio Hotel” ....................................................

-Til Schweiger ....................................................

-Miroslaw Klose ....................................................

11.W jakich miastach mają swoje siedziby następujące firmy?

VOLKSWAGEN AG ................................................

SIEMENS AG ................................................

BASF AG ................................................

BAYER AG ................................................

BOSCH ................................................

BMW .................................................

a.München /2x/ b.Ludwigshafen c.Leverkusen d.Wolfsburg

12.Wymień 3 państwa, ktore graniczą z Austrią. ...................................................
..................................................
..................................................
13.Wiedeń leży nad .......

a. Renem b.Dunajem c.Dunajcem d.Łabą

14.Katedra św.Stefana znajduje się w ..........

a.Wiedniu b.Berlinie c.Genewie d.Salzburgu

15.Friedensreich Hundertwasser był .........

a.piosenkarzem b.poetą c.grafikiem, architektem d.politykiem,kanclerzem Austrii

16.Jak nazywa się największy szczyt w Austrii?

a.Mont Blanc b.Groβglockner c.Lorelei d.Gerlach

17.Który ze znanych kompozytorów urodził się w Salzburgu?

a. Mozart b.Bach c.Wagner d.Brahms

18.Ile milionów mieszkańców liczy Austria?

a.7-9 b.11-12 c.13-14 d.21
19.Szwajcaria dzieli się na:

a. landy b. hrabstwa c. kantony. d. stany

20.Walutą Szwajcarii jest :

a.funt b. frank c.dolar d.euro

21.Wilhelm Tell to narodowy bohater

a.Szwajcarii b. Liechtensteinu c. Niemiec d.Austrii

22.Domeną internetową Szwajcarii jest

a.de b.ch c.sch d.se

23.Z jakim przemysłem związane są nastepujące firmy szwajcarskie

a. Hoffmann- La Roche .................................................................

b. Rolex .....................................................................

c.Nestle.........................................................................

d.Zenith ....................................................................
Wyświetleń: 719


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.