Katalog

Anna Mart-Szajner, 2013-05-16
Lublin

Język polski, Plany pracy

KARTA PROJEKTU EDUKACYJNEGO

- n +

KARTA PROJEKTU EDUKACYJNEGO

Temat projektu: „ Posłuchajcie opowiadania o Alku, Rudym, Zośce, i kilku innych
cudownych ludziach”- przedstawienie sylwetek bohaterów „Kamieni na szaniec”.

Imię i nazwisko nauczyciela:
Cele projektu:

-zapoznanie uczniów z sylwetkami bohaterów „Kamieni na szaniec”,
- poszerzenie wiadomości o Szarych Szeregach,
-rozwiązywanie problemów w sposób twórczy,

Czas realizacji : 8 tygodni

Wielkość grupy : 3-6 osób

Sposoby realizacji projektu :

- współpraca z biblioteką szkolną, osiedlową,
-- korzystanie z różnych źródeł informacji,

Planowane efekty :


–dla uczniów :

-poznanie twórczości Aleksandra Kamińskiego,
-zwiększenie motywacji uczniów do twórczego rozwiązywania problemów,
- uporządkowanie i utrwalenie posiadanych wiadomości o Szarych Szeregach,
- rozwinięcie umiejętności pracy w zespole, kulturalnego dyskutowania i uzasadniania swojego zdania,

– dla szkoły ;

-kształcenie umiejętności pracy w zespole,
- przygotowanie prezentacji multimedialnej,
- wykorzystają dostępnych zasobów (np. biblioteki szkolnej, Internetu ) w celu znalezienia informacji o bohaterach „Kamieni na szaniec”,


– dla środowiska lokalnego :

-zorganizowanie prezentacji dla rodziców,

Sposób prezentacji :

-prezentacja multimedialna,
-gazetka,


Kryteria oceny :

-zawartość merytoryczna projektu,
-zgodność treści z tematem,
-oryginalność pracy,
- estetyka, staranność.
Wyświetleń: 806


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.