Katalog

Bartosz Babiński, 2013-05-27
Tuchola

Wychowanie fizyczne, Konspekty

konspekt lekcji wf - piłka koszykowa

- n +

KONSPEKT LEKCJI NR 17 piłka koszykowa
Klasa.:. IV SP
Ilość ćwiczących:..12 osób
Miejsce ćwiczeń:...Sala gimnastyczna
Czas trwania.:.45 min
Zadanie główne: doskonalenie podań i chwytów
Zadania dodatkowe: doskonalenie poruszania się i dwutaktu
Motywacje: - podanie tematu zajęć
-zachęcenie ucznia, aby aktywnie uczestniczył zajęciach szkolnych
Cele operacyjne:
Umiejętności – uczeń potrafi wykonać podania i chwyty oraz poruszanie się i dwutakt
Psychomotoryczność – uczeń rozwinie koordynacje ruchową, skoczność, siłę
Wiedza – uczeń zna wybrane przepisy gry w koszykówkę
Wychowanie – uczeń zna zasady bezpieczeństwa podczas zajęć
Metody realizacji zadań: zabawowo-klasyczna, zadaniowa ścisła, pogadanka, gra właściwa
Formy organizacyjne: frontalna, rozsypce, dwójkach, drużyny
Przyrządy i przybory: piłki koszykowe, szarfy.paliki
Tok lekcji Czynności ucznia Czynności nauczyciela Ocena skuteczności
Metody
docelowe zadania

Część wstępna- zbiórka


Ćwiczenia- ożywiające

Część główna A


Uczniowie zostają zmotywowani do lekcji , zapoznają się z zadaniem lekcji,

pobudzi organizm i przygotuje do wysiłku
uczniowie kształtują koordynacje ruchową


zbiórka uczniowie ustawiają się w szeregu naprzeciwko prowadzącego
„berek z piłkami

” Ucz. berek kozłuje piłkę i goni pozostałych , kogo złapie ten przejmuje piłkę i jest berkiem


Ucz. w biegu dookoła sali wykonują:
*na gwizdek zmiana kierunku biegu
*naprzemianstronne krążenia RR w przód
* j.w. w tył
* co 3 krok skłon T
*skoki z przysiadu do przysiadu
*”raczki przodem”
*w podskokach wymach RR w tył
*w podskokach wymach RR w przód
*krok odst.-dost.
*skip A
*skip C
Sprawdza obecność, gotowość uczniów do lekcji , zwraca uwagę na zachowanie bezpieczeństwa w czasie lekcji

objaśnia zabawę ogranicza teren do zabawy, daje sygnał do zabawy i kończenia , czuwa nad bezpieczeństwemczuwa nad dokładnością i poprawnością wykonywania ćwiczeń , objaśnia i pokazuje każde ćwiczenie , omawia cel tego ćwiczenia

Pogadanka
Zabawowo-klasycznaZadaniowa ścisła
Część główna B


Część końcowa uspokojenie organizm Ucz. doskonalą kozłowanie piłki w bieguUcz .doskonalą rzuty do kosza


Ucz .doskonalą podania i chwyty
Ucz. dzielą się na 2 drużyny i po jednym rezerwowym
Ucz. grają w gręZmotywowanie uczniów do przyszłych zajęć

Ucz. wykonują
*kozłowanie PR
*j.w. LR
*j.w. PR na przemian PR
*kozłowanie slalomem

Ucz. wykonują
* rzuty z 3 kroków w biegu
*j.w. z lewej strony
*z połowy boiska podanie do N ,nast. bieg pod kosz raz z lewej raz z prawej str. dostaje piłkę od N. I robi dwutakt z rzutem do kosza od tablicy
*z połowy boiska szybki bieg i rzut do kosza

ucz. wykonują :
*podania w parach z przed klatki piersiowej
* j.w. LR
*j.w. PR
*z kozłem

Ucz. podzielenie na 2 drużyny grają w koszykówkę 5/5.

Marsz dookoła sali na sygnał idziemy na samych palcach, następnie na piętach, i tak powtarzamy


N: pokazuje, omawia i podaje cel ćwiczenia. Przekazuje wiadomości na temat przepisów zagrywki oraz techniki wykonywania

N. trzyma piłkę nad siatką
N. przypomina ćwiczenie i pokazuje

N. omawia reguły gry sędziuje lub przekazuje sędziowanie nie ćwiczącym. Czuwa na bezpieczeństwem

Zbiórka, przypomnienie celów lekcji i ocena ich realizacji. Ocena aktywności uczniów. Pożegnanie. Zadaniowo-ścisła


Zadaniowo-ścisła


Gra właściwaPogadanka
Wyświetleń: 1299


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.