Katalog

Ewa Gołębiecka, 2013-05-28
Elbląg

Wychowanie fizyczne, Scenariusze

Gry i zabawy ruchowe

- n +

Scenariusz lekcji wychowania fizycznego

1. Prowadzący: Ewa Gołębiecka
2. Klasa: IV
3. Liczba uczniów: 17
4. Miejsce ćwiczeń: Sala gimnastyczna


Temat (GiZ): Gry i zabawy ruchoweZadania szczegółowe:

Postawy (usamodzielnienie ucznia):
- kształtowanie umiejętności współpracy w zespole

Umiejętności – uczeń potrafi:
wykonać zadania ruchowe zgodne z poleceniami nauczyciela
- czworakowa
- wykonać skok obunóż
- rzucić piłkę

Wiadomości:
- zna zasady kulturalnego uczestnictwa w różnych zabawach i grach ruchowych

Zdolności motoryczne:
- kształtuje szybkość, koordynację wzrokowo – ruchową, skoczność, siłę, wytrzymałość

Ścieżka edukacyjna (prozdrowotna): przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas zabaw i gier ruchowych


Metody realizacji zadań ruchowych:
- pogadanka, zabawowo – klasyczna, zadaniowa, bezpośredniej celowości ruch

Formy organizacji lekcji:
- szereg, luźna gromadka, indywidualna, zespołowa

Środki dydaktyczne:
- szarfy, woreczki, lina, pachołki, piłkiLiteratura:

Urniaż J., Jurgielewicz – Urniaż M., Witkowicz E., Zabawy i gry ruchowe - część II, Olsztyn 2006
Tok lekcji

Część wstępna 10 min

1.Czynności organizacyjno- porządkowe
Zbiórka, przywitanie, sprawdzenie obecności, sprawdzenie gotowości do zajęć. Podanie zadań lekcji.

Dozowanie: 3 min.
Metody: pogadanka
Formy organizacyjne: szereg
Wskazówki organizacyjno – metodyczne : Nauczyciel przed lekcją sprawdza stan przyborów i sprzętu.

2. Zabawa ożywiająca i rozgrzewającym
Berek ogonek” – uczestnicy zabawy otrzymują po jednej szarfie, którą wkładają z tyłu za spodenki – ogonek. Na sygnał nauczyciela wszyscy uczestnicy starają się zdobyć jak najwięcej ogonków, a przy okazji nie stracić swojego.


Dozowanie: 3 min.
Metody: Zabawowo- klasyczna
Formy organizacyjne: Luźna grupa, indywidualna
Wskazówki organizacyjno – metodyczne: Nauczyciel rozdaje szarfy. Zebranie szarf– dyżurni

3. Zabawa orientacyjno - porządkowa

Znajdź woreczek” – Na sygnał nauczyciela dzieci swobodnie biegają po sali, pomiędzy woreczkami, których nie wolno dotykać. Na drugi sygnał, każde dziecko ma znaleźć dla siebie woreczek. Natomiast przy każdym następnym gwizdku nauczyciel usuwa jeden woreczek i zabawa toczy się dalej. Dziecko, które nie znajdzie woreczka, wypada z gry i pomaga prowadzącemu. Zabawa toczy się, aż pozostanie zwycięzca.

Dozowanie: 4 min.
Metody: Zabawowo- klasyczna
Formy organizacyjne: zespołowa
Wskazówki organizacyjno – metodyczne: Nauczyciel rozrzuca woreczki po sali gimnastycznej.Część główna 30 min
1.Gra na czworakach
„Wyścig kretów” – ostatnie dziecko z rzędu na sygnał przechodzi na czworakach między nogami współćwiczących i ustawia się w rozkroku na przedzie swojego rzędu, wołając głośno „gotów” i tym samym sygnalizując następną osobę z końca rzędu. Wygrywa zespół, który jest szybszy.

Dozowanie: 4 min.
Metody: Zadaniowa
Formy organizacyjne: zespołowa
Wskazówki organizacyjno – metodyczne: Nauczyciel wyznacza 2 zespoły, które ustawiają się w dwóch rzędach, osoby z rzędu stoją blisko siebie. Przyznanie punktu dla zwycięskiej drużyny

2. Gra z mocowaniem
„Przeciąganie liny” – zespoły na przeciw siebie chwytają linę, na sygnał nauczyciela oba zespoły jednocześnie zaczynają ciągnąć linę w swoją stronę. Za przekroczenie linii mety zespół przegrywa walkę.

Dozowanie: 4 min.
Metody: Zadaniowa
Formy organizacyjne: zespołowa
Wskazówki organizacyjno – metodyczne: Ustawienie w dwóch wcześniej wyznaczonych rzędach naprzeciwko siebie. Przyznanie punktacji.


3. Gra bieżna
„Pociąg” – na sygnał nauczyciela pierwsza osoba z rzędu biegnie do pachołka, obiega go i wraca do swojego rzędu. Tam zabiera następną osobę i trzymając się za ręce obiegają pachołek. Wracają do swojego rzędu, iż zabierają następna osobę itd. Wygrywa zespół, który pierwszy w całości, trzymając się za ręce ukończy zadanie.

Dozowanie: 5 min.
Metody: Zadaniowa
Formy organizacyjne: zespołowa
Wskazówki organizacyjno – metodyczne: Ustawienie pachołków. Wyznaczone już rzędy ustawiają się na linii startu. Zebranie pachołków – dyżurni. Przyznanie punktacji.


5. Gra rzutna
„ Piłeczkowa wojna” – zadaniem zespołów jest przerzucanie piłek na pole przeciwnika. Po określonym czasie dzieci przestają rzucać piłeczkami i przeliczają piłeczki znajdujące się na ich połowie boiska. Po, której stronie boiska jest mniej piłek, ta drużyna wygrywa.

Dozowanie: 10 min.
Metody: Zadaniowa
Formy organizacyjne: zespołowa
Wskazówki organizacyjno – metodyczne: Dwa zespoły naprzeciwko siebie w dwóch końcach sali. Rozdanie piłek. Nauczyciel czuwa nad przebiegiem gry, przyznaje punkty wygranej drużynie. Zebranie piłek – dyżurni.


6. Gra skoczna
„ Skoki z miejsca dodawane” – pierwsza osoba z rzędu skacze obunóż z miejsca. Po skoku pierwszego zaznacza się miejsce lądowania (z tyłu pięt). W tym miejscu ustawia następny z zespołu palce swych stóp i wykonuje skok itd. Wygrywa zespół, w którym suma skoków utworzy większą odległość.

Dozowanie: 7 min.
Metody: Zadaniowa
Formy organizacyjne: zespołowa
Wskazówki organizacyjno – metodyczne: Dwa zespoły ustawione na linii startu. Nauczyciel przyznaje punktacje wygranej drużynie, oraz podlicza punktację po wszystkich konkurencjach i wyłania zwycięską drużynę.


Część końcowa 5 min

1. Ćwiczenia korekcyjne
Pw. – leżenie tyłem. NN wyprostowane i złączone. RR wyprostowane leżą przy głowie.
Ruch – maksymalne wyciągnięcie się przez sięganie RR jak najdalej za głowę, a stopami w przeciwną stronę.

Dozowanie: 1 min.
Metody: Bezpośredniej celowości ruchu
Formy organizacyjne: Indywidualna
Wskazówki organizacyjno – metodyczne: Ustawienie – rozsypanka, nauczyciel sprawdza poprawność wykonywanych ćwiczeń


2. Zabawa uspakajająca
„ Minutka” – na sygnał nauczyciela dzieci zaczynają po cichu odliczać czas. Wygrywa dziecko, które najdokładniej określi upływ czasu.

Dozowanie: 2 min.
Metody: Zabawowo – klasyczna
Formy organizacyjne: Indywidualna
Wskazówki organizacyjno – metodyczne: Ustawienie – rozsypka w leżeniu tyłem. Swobodny, równomierny oddech

3. Czynności – organizacyjno porządkowe
Zbiórka, podsumowanie zajęć, wyróżnienie osób najlepiej ćwiczących, wymiana uwag, pożegnanie

Dozowanie: 1 min.
Metody: pogadanka
Formy organizacyjne: szereg

Wyświetleń: 3702


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.