Katalog

Hanna Szałata, 2013-05-29
Kobylin

Zajęcia zintegrowane, Plany pracy

Plan pracy

- n +
PLAN PRACY ZESPOŁU PRZEDMIOTOWEGO
NAUCZYCIELI NAUCZANIA ZINTEGROWANEGO
Rok szkolny 2011/2012


SKŁAD ZESPOŁU:
Hanna Szałata
Maria Brey1. Diagnozowanie rozwoju uczniów nauczania zintegrowanego
Omówienie wyników przeprowadzonego testu dojrzałości szkolnej wśród uczniów
klasy I. Analiza i wnioski do pracy.
Omówienie wyników testu czytania wśród uczniów klasy III. Analiza i wnioski.
Omówienie testu kompetencji po klasie III.Analiza i wnioski ( Operon, Obut 2012)
Omówienie wyników Testu Sprawności Fizycznej po klasie III. Analiza i wnioski.
Udział w zespołach pracujących nad dokumentacją WSO i Statutem Szkoły.

2. Działalność wychowawcza nauczycieli nauczania zintegrowanego.
Omówienie programu „Bądźmy zdrowi-wiemy, więc działamy.”
.Omówienie programu „ Ratujemy, uczymy ratować’’
Organizowanie zespołów klasowych.
Współpraca z rodzicami.
Kształtowanie postawy patriotycznej i obywatelskiej.

3. Doskonalenie umiejętności i wiadomości poprzez udział w instytucjonalnych formach doskonalenia zawodowego, samokształcenia.
Dzielenie się wiedzą zdobytą w czasie warsztatów, seminariów, prelekcji, wykładów, konferencji, grantów.
Prowadzenie i udział w zajęciach otwartych przez nauczycieli nauczania zintegrowanego.
Wymiana literatury specjalistycznej, scenariuszy zajęć.

4.Wspomaganie uczniów w rozwoju intelektualnym, artystycznym, emocjonalnym, fizycznym poprzez:
Praca z uczniem zdolnym oraz słabiej rozwiniętym intelektualnie.
Organizowanie lub udział w konkursach szkolnych, międzyszkolnych : ortograficznym, matematycznym,plastycznym, rozgrywkach sportowych.
Propagownie i otaczanie opieką uczniów biorących udział w konkursach gminnych, międzyszkolnych, międzynarodowych ( Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny, Gminny Konkurs Matematyczny, Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „Kangurek”, Gminny Konkurs Kolęd i Pastorałek, Konkurs recytatorski
5. Działalność nauczycieli integrująca uczniów, środowisko lokalne ze szkołą.
Współpraca z organizacjami: Policją, Ośrodkiem Zdrowia, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Krotoszynie, Ochotniczą Strażą Pożarną,
Organizowanie imprez klasowych, szkolnych, środowiskowych z udziałem zaproszonych gości, rodziców, dziadków
Organizowanie wycieczek edukacyjnych, rekreacyjnych, ognisk.

Hanna Szałata
Wyświetleń: 923


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.