Katalog

Hanna Szałata, 2013-05-29
Kobylin

Zajęcia zintegrowane, Projekty edukacyjne

Projekt

- n +

Autor projektu
Hanna Szałata


PROJEKT EDUKACYJNY GMINA KOBYLIN – MOJA MAŁA OJCZYZNA


Adresaci projektu: Uczniowie klasy III
Rok szkolny: 2011/2012
Czas realizacji: 30 kwiecień do 27 czerwiec 2012


Cele główne projektu:

1. Rozwijanie zainteresowania własną miejscowością i okolicą
2. Zainteresowanie podaniami i legendami swojej i najbliższej okolicy
3. Dostrzeganie piękna swojego regionu
4. Kształtowanie postawy patriotyzmu lokalnego


Forma pracy:
Zbiorowa, grupowa, indywidualna


Cele operacyjne:


Po zakończonym projekcie dziecko:

1. Poprawnie nazywa swoją miejscowość w której mieszka, uczy się, wie, gdzie znajdują się władze gminy i miasta
2. Zna herb miasta gminnego, potrafi wyróżnić go wśród herbów innych miast
3. Zna legendę o powstaniu miejscowości, w której mieszka, wie, gdzie znajdują się władze gminne
4. Zna pojęcia: ratusz, rynek, herb, burmistrz
5. Potrafi wyszukać informacji o gminie w różnych źródłach informacji ( Internet, encyklopedia, publikacje, przekazy słowne rodziców i dziadków )
6. Zna funkcje miejscowych placówek użyteczności społecznej ( ośrodka zdrowia, apteki, poczty, biblioteki, Urzędu Miasta)
7. Prezentuje dokonania własne i członków grupy
8. Czuje się odpowiedzialny za swoją miejscowość, szkołę, gminę


PODSUMOWANIE PROJEKTU:

PROJEKT REALIZOWANY JEST W KLASACH III I IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ
UCZNIOWIE WYKAZUJĄ SIĘ SPOSTRZEGAWCZOŚCIĄ, CIEKAWOŚCIĄ HISTORII SWOJEJ MAŁEJ OJCZYZNY
KSZTAŁTUJĄ SWOJĄ POSTAWĘ PATRIOTYCZNĄ
WYKAZUJĄ SIĘ UMIEJĘTNOŚCIĄ PRACY W GRUPIE, PREZENTOWANIEM SWOICH OSIĄGNIĘĆ LITERACKICH, PLASTYCZNYCH
ZNAJĄ OBIEKTY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ I WIEDZĄ W JAKI SPOSÓB POWINNI SIĘ W NICH ZACHOWAĆ

EWALUACJA:

PREZENTACJA ZGROMADZONYCH MATERIAŁÓW O REGIONIE W „ KĄCIKU REGIONALNYM”
PRACE LITERACKIE OPUBLIKOWANE NA GAZETCE ŚCIENNEJ ORAZ W GAZETCE SZKOLNEJ
PRACE PLASTYCZNE HERBU MIASTA KOBYLINA
SPRAWOZDANIE Z WYCIECZKI DO KOBYLINA ( MUZEUM, URZĄD MIASTA )
PRZYGOTOWANIE APELU Z OKAZJI KONSTYTUCJI 3 MAJA
PRZYGOTOWANIE PLAKATÓW O SWOJEJ MIEJSCOWOŚCIOPIS PROJEKTU DO REALIZACJI

Zadanie
Sposób realizacji
Czas realizacji
Kryteria oceny
Uwagi
Zebranie materiałów dotyczących swojej miejscowości oraz miasta gminnego
Apel z okazji Konstytucji 3 Maja
Gromadzenie w zespołach publikacji, materiałów pisemnych, wycinków z prasy, zdjęć dotyczących miejscowości oraz miasta gminnego

Przygotowanie kącika regionalnego ze zgromadzonych materiałów

30 kwiecień – 18 maj
Terminowość realizacji Jakościowe i ilościowe dokumenty, materiały
Praca w grupach Konsultacje z nauczycielem
Zapoznanie się z legendami o miejscowościach, w których mieszkają dzieci oraz legendą miasta Kobylin
Zapoznanie z pracą kustosza
Publikacja prac literackich w szkolnej gazetce
Zredagowanie sprawozdania z wycieczki


Ułożenie wiersza lub rymowanki o najbliższej okolicy, bądź mieście
1 – 26 czerwiec
Treść pracy
Termin wykonania
Walory estetyczne
Styl pisania, ortografia
Wystawa najciekawszych prac na gazetce ściennej

Wycieczka do muzeum „Ziemi kobylińskiej” (Urząd Miejski)

Publikacja prac na gazetce szkolnej
Opracowanie plastyczne herbu miasta Kobylin
Zapoznanie z obiektami użyteczności publicznej (Straż Pożarna, Biblioteka Publiczna)
Opracowanie plastyczne herbu Kobylina
Zapoznanie z wyglądem, kolorystyką
1-15 czerwiec
Wartości artystyczno – estetyczne
Termin wykonania
Technika: wydzieranka, wyklejanka
Praca w grupachTWÓRCZOŚĆ LITERACKA „GMINA KOBYLIN MOJA MAŁA OJCZYZNA”
Łagiewniki ładna wioska
Jest park, staw i kaplica boska,
Mamy plac zabaw dla dzieci, Zalesie Wielkie to piękna wieś,
Kto chętny niech do Nas wleci. Szczególnie wtedy, gdy lato jest.
Jest biblioteka, Bo wszyscy ludzie radością tryskają,
Więc książek masa, Gdy wkoło tak dużo zieleni mają.
są dwa sklepy
Tylko potrzebna kasa. Autor: W. Sulikowski

Autor: W. Jędrkowiak

W mojej miejscowości jest ładnie i wesoło, Sroki to piękna wieś,
Dużo ludzi mieszka wkoło. Szczególnie wtedy, gdy jesień jest.
W środku wioski mały stawek, Bo z wszystkich drzew liście spadają
A w nim dużo rybek małych. I ludzie je zamiatają.

Autor: B. Pospiech Autor: E. Łyszczak

Zalesie Małe to mała wieś Gdy w Zalesiu są dożynki,
Mieszka tu Konrad to śpiewają Nam Malinki.
Kacper i Wiktoria też. Prezes straży Pan Pierzchała
Leci, gdy ogień jak strzała.
Przy świetlicy boisko jest,
Na którym w piłkę gramy też Autor: D. Nowak
Bardzo lubię swoją wieś.

Ludzie w Srokach pracują w pomidorach,
nie zważając na bóle
Idą obierać cebule.
Gdy są ładne dnie,
Dzieci jadą na Cegielnię
A rodzice martwią się o nie,
By były całe nóżki i dłonie.

Autor: W. Śniególska

Wyświetleń: 658


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.