Katalog

Marta Sekuła, 2013-05-31
Wojnarowa

Różne, Konspekty

Konspekt zajęć rewalidacyjnych - usprawnianie percepcji słuchowej

- n +


Konspekt zajęć rewalidacyjnych
dla uczniów klasy II gimnazjum


Temat: Usprawnianie percepcji słuchowej.


Cele:
- potrafi wyróżnić dźwięki pasujące do tekstu
- potrafi zidentyfikować obraz na podstawie opisu
- potrafi przyporządkować usłyszane zdania do właściwej rozsypanki wyrazowej
- potrafi wyodrębnić usłyszany wyraz w podanym ciągu wyrazowym
- potrafi wyróżnić głoski w opozycjach fonologicznych
- doskonalenie umiejętności pisania ze słuchu


Metody:

• polisensoryczna
• praktyczna

Pomoce dydaktyczne:

• Jędrzejewska –Wróbel R. 2008.ORTGRAFFITI. Czytanie ze zrozumieniem (ch-h, ą-ę, ji-ii). Wyd. Operon
• Karty pracy

Formy pracy:

• Indywidualna

CZYNNOŚCI UCZNIA CZYNNOŚCI NAUCZYCIELA UWAGI
1. Uczniowie wykonują polecenie. 1. Nauczyciel poleca ciche przeczytanie tekstu „Portret piechura Stacha” Jędrzejewska –Wróbel R. 2008.ORTGRAFFITI. Czytanie ze zrozumieniem (ch-h, ą-ę, ji-ii). Wyd. Operon
2. Uczniowie wykonują ćwiczenia:
- wyróżniają dźwięki pasujące do tekstu
- rozpoznają obraz na podstawie jego opisu
- przyporządkowują usłyszane zdania do właściwej rozsypani wyrazowej
- wyodrębniają usłyszany wyraz z ciągu wyrazowego
2. Nauczyciel poleca wykonanie ćwiczeń słuchowych do przeczytanego tekstu. Jędrzejewska –Wróbel R. 2008.ORTGRAFFITI. Czytanie ze zrozumieniem (ch-h, ą-ę, ji-ii). Wyd. Operon
Ćwiczenie 1-4 str. 10-12 ( zał. 1)
3. Uczniowie wyróżniają głoski w opozycjach fonologicznych 3. Nauczyciel czyta pary wyrazów, a uczniowie wyróżniają głoski którymi się te wyrazy różną.
Zał. 2
4. Uczniowie czytają tekst, piszą ze słuchu, a następnie samodzielnie korygują. 4. Nauczyciel poleca uczniom przeczytać na głos fragment tekstu zwracając uwagę na zapis ortograficzny. Następnie dyktuje ten tekst, na końcu uczniowie poprawiają błędy. Zał. 3 na podstawie: Jędrzejewska –Wróbel R. 2008.ORTGRAFFITI. Czytanie ze zrozumieniem (ch-h, ą-ę, ji-ii). Wyd. Operon str. 72Zał. 2.
Wyróżnianie głosek różnicujących wyrazy:

bal : pal
bar : par
nam : dam
mak : rak
sos : los
lis : las
kos : kot
żal : szal
bije : pije
damy : tamy
bas : pas
rasy : razy
tam : dam
kula : gula
bułka : półka
kosa : koza
Tomek : domek
góry : kury
piórko : biurko
bada : pada
wagon : wazon
banan : baran
dym : dom
Zał. 3.
Chciwy Henryk i hipis

W Chorzowie mieszkał hurtownik imieniem Henryk, chłopak pulchny i dość chciwy. Skończył technikum, a potem harował od rana do nocy, handlując pluszowymi hipopotamami i plastikowymi hamburgerami. Wszystko dlatego, że chciał mieć coraz więcej. l miał. Jego rachunek bankowy puchł od pieniędzy, a Henryk puchł z dumy. Kiedy przybyło mu kontrahentów, a jego hurtownia z hali zamieniła się w hangar, Henryk wziął kredyt na hipotekę i kupił szlachecki dworek. Przechadzając się po jego holu, przegryzając homary i popijając wino ze złotego pucharu, czuł się jak bohater powieści.

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………
Wyświetleń: 5203


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.