Katalog

Jolanta Daniłowicz, 2013-05-31
Szczecinek

Język polski, Sprawdziany i testy

Test z literatury średniowiecznej

- n +

Test z literatury średniowiecznej grupa I

1. Podaj chronologię średniowiecza w Polsce.
2. Wymień dwa główne style w architekturze średniowiecznej , podaj pięć cech jednego z nich.
3. Wymień imiona trzech filozofów średniowiecznych, omów jeden z kierunków filozoficznych średniowiecza.
4. Przywołaj interpretację "Bogurodzicy", nie zapomnij o wizerunku Matki Boskiej.
5. Wyjaśnij pojęcia:
a) hagiografia
b) miłość dworna
c) średniowiecze
6. Przywołaj cechy idealnego rycerza w odniesieniu do Rolanda.
7. Omów motyw ars moriendi na podstawie "Pieśni o Rolandzie".
8. Wyjaśnij, dlaczego literaturę średniowieczną określamy mianem literatury parenetycznej.
9.Wyjaśnij pojęcia:
a) feudalizm
b) uniwersalizm
c) danse macabre


Test z literatury średniowiecznej grupa II

1. Podaj chronologię średniowiecza w Polsce.
2. Wymień cztery podstawowe cechy epoki, wyjaśnij jedną z nich.
3. Wymień imiona dwóch poznanych na lekcji świętych, porównaj ze sobą ich postawę religijną i życiową.
4. Przywołaj interpretację "Posłuchajcie, bracia miła", uwzględnij w wypowiedzi wizerunek Matki Boskiej.
5. Wyjaśnij pojęcia:
a) memento mori
b) chanson de geste
c) Święta Inkwizycja
6. Miłość fatalna, miłość tragiczna – podaj jej cechy na podstawie utworu pt. "Dzieje Tristana i Izoldy".
7. Opisz wygląd śmierci i jej charakter na podstawie "Rozmowy Mistrza Polikarpa ze Śmiercią".
8. Przedstaw wizję piekła na podstawie "Boskiej komedii" Dantego Alighieri.
9. Wyjaśnij pojęcia:
a) teocentryzm
b) Stabat Mater Dolorosa
c) TrubadurWyświetleń: 2402


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.