Katalog

Sylwia Patynko, 2013-05-31
Bystrzyca Kłodzka

Pedagogika, Scenariusze

Jak sobie radzić z agresją? Scenariusz zajęć dla uczniów gimnazujm

- n +


SCENARIUSZ ZAJĘĆ


„Jak radzić sobie z agresją?”

Cele:
1. Powtórzenie podstawowych wiadomości o agresji (przyczyny, rodzaje, skutki).
2. Próba kształtowania mechanizmów radzenia sobie z własną złością i agresją innych, zapobiegania agresji oraz łagodzenia jej przejawów.
3. Rozbudzanie krytycznej postawy wobec własnego postępowania, wykształcenie postawy negującej przemoc.

Czas trwania: 2-3 godziny lekcyjne

Adresaci: uczniowie gimnazjum

Metody i formy pracy: miniwykład, dyskusja, „burza mózgów”, praca w grupach, metoda „rundki”

Środki: kreda, tablica, pisaki, kredki, kartki


Przebieg zajęć:

> Uczestnicy siedzą w kole, każdy przedstawia się i określa w skali od 1 do 5 swój dzisiejszy nastrój, a potem podobnie swój dzisiejszy poziom agresji, złości.

> Powtórzenie – dyskusja: co to jest agresja, jakie są jej przyczyny (instynkt, frustracja, modelowanie), jakie znamy rodzaje agresji ( fizyczna i psychiczna, bezpośrednia i przemieszczona, autoagresja i agresja instrumentalna, mobbing).

> Praca w 3 grupach: skutki agresji (psychiczne i fizyczne) – prowadzący lub jeden z uczniów wypisuje przykłady podawane przez liderów grup.

> Zabawa „Dziura w murze – zamknięty krąg” - uczestnicy tworzą krąg, do którego wnętrza próbuje się dostać kilku pozostawionych poza kręgiem; każdy w inny sposób – omówienie wrażeń i odczuć.

> Praca w grupach – zilustrowanie przykładami 4 praw Dollarda (1. Siła pobudzenia agresji zależy od stopnia frustracji. 2. Akty agresji mogą ulec zahamowaniu pod wpływem kary. 3. Agresja może ulec przeniesieniu. 4. Agresja otwarta szybko i skutecznie zmniejsza napięcie wywołane frustracją).

> „Co lub kto wywołuje we mnie złość, agresję?” Uczniowie wypisują na karteczce pionowo swoje imię (litera pod literą). Zadaniem uczniów jest przypomnienie sobie a następnie zapisanie sytuacji, która wywołuje u nich agresję, złość lub zdenerwowanie. Wyrazy (lub wyrażenia) określające te sytuacje muszą zaczynać się na litery z jego imienia. Na przykład: złość, agresję lub zdenerwowanie wywołuje u mnie muzyka heavy metal, Anka z VIa, ranne wstawanie itp. Zapisuję więc:
Muzyka „heavy metal”
Anka z VI a
Ranne wstawanie
Trudne zadanie do rozwiązania
Angielskie nazwy sklepów

> Pokaż jak się zachowujesz, gdy jesteś wściekły?

> Jak reaguję na agresywne zachowanie innych ludzi?

Uczestnicy słuchają pięciu przykładów zachowań i po przeczytaniu każdego z nich piszą na karteczkach, jak postąpiliby w takim przypadku:

- Znajomy mówi przy tobie nieprawdziwe i przykre rzeczy o twojej rodzinie,
- Ktoś nadeptuje ci niechcący na nogę – bardzo boleśnie,
- Nieznajomy znienacka oblewa cię colą,
- Znajomy zachowuje się wobec ciebie na imprezie wyraźnie lekceważąco,
- Rodzice nie zgadzają się na twój wyjazd na wakacje ze znajomymi,

Napisane karteczki każdy umieszcza na jednym z trzech kartek: >agresja<, >unikanie konfrontacji<, >zachowanie nieagresywne – asertywne<. Omówienie przez prowadzącego typów zachowań pod względem ilościowym.

> Praca w grupach - zadaniem grup jest napisanie na kartkach „strat”, jakie ponosi osoba zachowująca się agresywnie. Prowadzący informuje uczniów, że chodzi o straty emocjonalne, materialne, psychiczne, fizyczne. Każda grupa prezentuje na forum klasy swoje pomysły. Dojście do wniosków, że poprzez zachowania agresywne i stosowanie przemocy dużo tracimy – przede wszystkim w relacjach koleżeńskich.

> „Moja recepta na zabicie złości i agresji” – każdy uczestnik wypowiada się co robi by poradzić sobie z własną złością:
- skanalizowanie energii – rozładowanie złości w sposób akceptowany społecznie, np. sport
- wyrażanie własnych negatywnych emocji poprzez mówienie o nich,
- stosowanie zachowań kompromisowych + asertywność
- odraczanie reakcji (unikanie rozwiązywania problemów kiedy jest się zdenerwowanym)
- nauka relaksacji (spacer, muzyka, kąpiel, joga)

Można wypisać na arkuszu papieru tworząc w ten sposób listę sposobów radzenia sobie ze złością. Można później wywiesić ją na klasowej gazetce.

> Rundka – Jak można poradzić sobie z cudzą agresją? Prowadzący może podać przykład z życia, np. wracasz dość późno do domu i stajesz się obiektem zaczepek chuliganów. ☺ Można wykorzystać konkretną sytuację szkolną, w której doszło do zachowań agresywnych i na jej przykładzie opracować plan postępowania, radzenia sobie; co w tej, konkretnej sytuacji można zrobić?

> Agresja czy asertywność? Burza mózgów – czym charakteryzuje się zachowanie asertywne – wolne skojarzenia. Prowadzący podaje definicje i przykłady, wykorzystując narysowane na tablicy >A<

> Praca w 3 grupach – każda grupa zastanawia się co mogliby zrobić członkowie różnych środowisk: rodzice, nauczyciele, rówieśnicy, by nie budzić agresji, nie uczyć agresji, przerwać łańcuch agresji?

> Praca w 5 grupach – każda z grup rysuje swój symbol agresji. Refleksja ☺

> „Przekazuję Ci małego pieska i całuję go w …” – ćwiczenie na rozładowanie emocji.> Podsumowanie prowadzącego:
Prowadzący podkreśla, że zachowania agresywne mogą być skutkiem niewypowiedzianych, własnych, negatywnych uczuć i emocji. Zachowania agresywne wynikają z tłumienia złości, gniewu, buntu, lęku, strachu, itp. Ważną rzeczą jest umiejętność radzenia sobie ze złością, wyrażania i uzewnętrzniania negatywnych emocji, zachowując przy tym szacunek i godność dla drugiego człowieka.

> Przeprowadzenie ankiety ewaluacyjnej.Opracowała psycholog – Sylwia Patynko
PP-P w Bystrzycy Kł.
Wyświetleń: 3145


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.