Katalog

Anna Wulw, 2013-06-03
Haczów

Edukacja czytelnicza, Konspekty

Konspek zajęć edukacyjnych - Książka - moja przyjaciółka

- n +

KONSPEKT ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH
Nauczyciel: Anna Wulw
Klasa: I b
Data: 20.11.2012 r.
Przedmiot: edukacja wczesnoszkolna
Temat bloku: Książka rozświetla mój świat.
Temat dnia: Książka – moja przyjaciółka
Cele podstawowe:
Uczeń:
- odpowiada na pytania do tekstu;
- słucha za zrozumieniem tekstów czytanych przez nauczyciela;
- pisze poznane litery;
- rozumie znaczenie książki w życiu człowieka;
- czynnościowo dodaje i odejmuje liczby w zakresie 6;
- stosuje poznane liczby i znaki do zapisu działania do ilustracji;
- rysuje właściwą liczbę elementów;
- dostrzega symetrię i rysuje drugą połowę figury symetrycznej;
- przyjmuje właściwą postawę podczas czytania.
Cele ponadpodstawowe:
Uczeń:
- spontanicznie wypowiada się na temat ulubionej książki;
- dodaje i odejmuje liczby w zakresie 6 w oderwaniu od konkretu.
Czas trwania zajęć: 3 godziny lekcyjne.
Formy oceniania osiągnięć: bieżąca słowna.
Metody pracy:
słowne: pogadanka, objaśnienia;
oglądowa: pokaz;
działań praktycznych: ćwiczenia, praca z tekstem; zadaniowa; gra edukacyjna.
Formy pracy:
zbiorowa jednolita;
indywidualna jednolita;
praca w parach.
Środki i pomoce dydaktyczne:
podręcznik cz. 3, s. 64 – 67; różne książki; baśń „Kopciuszek”; ilustracje do baśni; pchełki, pudełka; kartoniki z rysunkami postaci z różnych bajek.
Edukacja polonistyczna, społeczna
1. Rozpoczęcie zajęć; czynności organizacyjno – porządkowe; sprawdzenie zadania domowego.
2. Wprowadzenie do tematu.
Rozmowa na temat „Książka w moim domu”.
3. Praca w parach – ustalenie odpowiedzi na pytanie „Dlaczego dobrze, że na świecie są książki?”
Uczniowie dobierają się w pary; każda para otrzymuje jedną książkę; zastanawiają się, czego mogą dowiedzieć się z tej książki.
Każda para uczniów prezentuje swoje ustalenia.
4. Podsumowanie pracy w parach.
Słuchanie tekstu „Książka – moja przyjaciółka” - podręcznik s. 64.
Udzielenie odpowiedzi na pytania do tekstu.
5. Zabawa pantomimiczna „Pokaż, jak i gdzie czytasz książki”
Chętni uczniowie wybierają różne miejsca w sali i prezentują różne sposoby czytania.
Ustalenie właściwej postawy ciała podczas czytania.
6. Rysowanie po śladzie – podręcznik s. 64, ćw. 2.
7. Pisanie poznanych liter – podręcznik s. 64, ćw. 3.
8. Ćwiczenie spostrzegawczości – podręcznik s. 65, ćw. 4.
9. Rozmowa na temat ulubionych książek.
Uczniowie prezentują przyniesione książki próbują uzasadnić swój wybór i przekonać innych do lektury danej książki.
10. Rozwiązanie zagadki Poli i Oskara – baśń.
11. Wysłuchanie baśni pt. „Kopciuszek”
12. Pogadanka na temat baśni.
Uczniowie wymieniają postaci; ustalają miejsce akcji; oceniają postępowanie postaci.
Edukacja matematyczna
1. Gra matematyczna „Ile pchełek ukryto?”
Uczniowie tworzą pary; zabierają po 6 pchełek i dwa otwarte pudełka; siadają w parach naprzeciw siebie; jeden z nich odwraca się do kolegi, który w tym czasie chowa pchełki pod dwoma pudełkami, rozdzielając je w dowolny sposób; na hasło „już” poszukujący podnosi jedno pudełko i odgaduje, ile pchełek jest pod drugim pudełkiem; gra toczy się dalej przy zmianach ról.
2. Wykonywanie działań w zakresie 6 – podręcznik, s. 66, ćw. 1.
3. Tworzenie zbiorów – podręcznik, s. 66, ćw. 2.
4. Uzupełnianie działań – podręcznik, s. 66, ćw. 3.
5. Kolorowanie rysunku – symetria – podręcznik, s. 66, ćw. 4.
Wykonanie zadania 6., s. 54.
Podsumowanie zajęć całodziennych.
Zabawa „W chowanego” - nauczyciel umieszcza w klasie w różnych miejscach kartoniki z postaciami z różnych bajek i baśni tak, aby były mało widoczne; uczniowie szukają kartoników; pod koniec zabawy wszyscy siadają w kręgu, podają nazwę postaci i z jakiej bajki pochodzi.
Słowna ocena aktywności i zachowania uczniów.
Zadanie i wyjaśnienie pracy domowej – Zeszyt ćwiczeń 3- s. 16.
Pożegnanie uczniów.
Wyświetleń: 1647


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.