Katalog

Anna Chodyń, 2013-06-04
Chocianów

Język polski, Konspekty

Guziki z wiersza Z. Herberta ,, nieugiętym świadkiem zbrodni"- Jak mowić o Zbrodni Katyńskiej

- n +

cele lekcji;kształtowanie postaw szacunku do przeszłości i tradycji naszego narodu,rozbudzanie poszanowania dla wartości, o które walczyli nasi dziadkowie,
cele operacyjne;
wskazanie wydarzeń z czasu II wojny światowej,rozumienie pojęć: wolność- niewola, łączenie wiedzy historycznej na temat Zbrodni Katynskiej z literackich jej odbiciem,analiza wiersza- metaforyka
Metody:
pogadanka, burza mózgów, prezentacja, fr. filmu, wiersz, karty pracy
Formy: indywidualna, grupowa, zbiorowa
Przebieg lekcji
1. Rozmowa kierowana- burza mózgów- definiowanie pojęć " wolność- niewola.
2. Wydarzenia II wojny światowej - zwrócenie uwagi na rok rok 1940.( taśma czasu)
3. Prezentacja multimedialna na temat mordu w Katyniu i drogi do prawdy o nim.
4. Materiał filmowy- praca z fragmentem filmu dokumentalnego.
5. Interpretacja wiersza,, Guziki;
- wskazanie okreslen pod adresem guzików- interpretacja wskazanych okresleń
- model świadka" widzi, słyszy
- Czy guziki z mundurów polskich żołnierzy są dokumentem , swiadkiem zbrodni/
- Wskazanie środków poetyckich w wierszu oraz określenie ich funkcji.
- Kiedy odkryto masowe groby w lesie katyńskim? 1943
Kiedy strona rosyjska przyznała sie do zbrodni w Katyniu? 1990

Wyświetleń: 1011


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.