Katalog

Joanna Górzyńska, 2013-06-07
Mogilno

Pedagogika, Ankiety

Kwestionariusz dla ucznia rozpoczynającego naukę

- n +

BIU
KWESTIONARIUSZ DLA UCZNIA KLASY I
PROSZĘ O WYPEŁNIENIE ANKIETY.
1. Imię i nazwisko..............................................
2. Adres zamieszkania...........................................
3. Klasa.............................
4. Czy masz rodzeństwo? (*jeśli tak, wypełnij poniższą tabelę)
a. nie b. tak*

Imię siostry, brata wiek Czym się zajmuje: uczy się? (gdzie?)/pracuje
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

5. Czy rodzice przebywają poza granicami kraju?
a. nie b. tak (podaj, który z rodziców?)
6. Czy uczestniczyłbyś w kole zainteresowań, prowadzonym w szkole? (*jeśli tak, podkreśl, w którym spośród wymienionych poniżej)
a. nie b. tak* (*florystycznym,*sportowym,*teatralno-filmowym,*muzycznym,*ekologicznym,*Szkolnym Kole PCK)
c. innym (jakim?)………………………………
7. Czy sam zadecydowałeś o wyborze nauki w ZSP nr 1 im. S. Mikołajczyka?
a. nie
b. tak (*czym kierowałeś się przy wyborze szkoły (podkreśl właściwą/właściwe odpowiedź/odpowiedzi) :-targi edukacyjne, - drzwi otwarte, - promocja szkoły w gimnazjum, - strona internetowa, - opinia kolegów/koleżanek uczących się w tej szkole,
-inne (podaj, jakie?........................................................................................................)
8. Co może utrudniać Twoją naukę?:
a. nic nie jest w stanie utrudnić mi nauki
b. brak wytrwałości
c. problemy zdrowotne (jakie?...........................................................................)
d. brak czasu ze względu na pomoc rodzicom, liczne obowiązki domowe itp.
e. inne (jakie?......................................................................................................)
9. Czy posiadasz wszystkie potrzebne książki do nauki poszczególnych przedmiotów?(podkreśl właściwą odpowiedź)
a. tak b. nie, ale zakupię brakujące podręczniki w najbliższym czasie c. nie, ze względu na trudną sytuację materialną
10. Oceń sytuację materialną swojej rodziny(podkreśl właściwą odpowiedź):
a. bardzo dobra b. wystarczająco dobra c. trudna
11. Czy poza Tobą, rodzicami i rodzeństwem w domu mieszka ktoś jeszcze, np. dziadkowie, dalsza rodzina itp.?
a. nie b. tak (kto?................................................)
12. Czy w trakcie nauki w gimnazjum uczestniczyłeś w rozmowie indywidualnej z pedagogiem lub psychologiem?
a. nie, nigdy b. tak (z jakiego powodu?...........................................................)
13. Czy posiadasz orzeczenie o niepełnosprawności?
a. nie b. tak
14. Czy posiadasz opinię Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej?
a. nie b. tak
15. Czy za jakieś wykroczenie masz przyznanego kuratora?
a. nie b. tak (podaj jego imię i nazwisko................................................)
16. Czy chciałbyś/chciałabyś aktywnie udzielać się w grupie tworzącej wolontariat?
17. Czy Twoi rodzice pracują?
a. tak (podaj, gdzie?) – mama…………………………………………………………….
- tata……………………………………………………………….
b. nie(podkreśl właściwą odpowiedź) - mama: nie pracuje/jest na emeryturze/rencie
- tata: nie pracuje/jest na emeryturze/rencie


Dziękuję
Joanna Górzyńska


Wyświetleń: 772


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.